Smådopping, foto Anders HenrikssonÅvarp och Bjuv - 21 januari
Följ med Lasse Karlsson på vinterfågeltur till Åvarps fälad och Bjuvs reningsverk.
Läs mer om exkursionen här

Fågeltornet vid Tåkerns Naturum, foto Thomas WallinTåkern i maj 2018
Rördrommar, sumphöns, vassångare och mycket mer väntar dig som anmäler dig till vårens resa till en av Nordeuropas finaste fågelsjöar.
Läs mer om resan här

Röd glada, foto Henrik EhrenbergInventering av övernattande glador
Hela 390 glador räknades in när de flög till nattkvist helgen 2-3 december.
Läs mer om inventeringen här

Vindkraft och fåglarVindkraft och fåglar
Hjälp KOF att öka kunskaperna om hur många fåglar som rör sig inom och i anslutning till vindkraftsparken runt Rögle/Västraby.
Läs mer här
Rapportera härKontakta KOF