Inventeringar:

 

Kullabergs häckfåglar:

    

1974    1984 (Fåglar i Nordvästskåne, supplement 1).

    

1994    2004

2014

 

Görslövsån och angränsande områden:

    

1975    1980

1990

 

Hallands Väderö (en artsammanställning för ön - Sällskapet Hallands Väderö natur, meddelande nr 44)

 

Rönneås dalgång

 

Allerums skog och mosse - av Helsingborgs Fältbiologer

 

    

Observationer över vadareförekomsten vid fabriksdammarna i Hasslarp år 1969 - av Bengt Bengtsson

En jämförelse mellan 1969 och 1970-års vadarbestånd på Sockerbruksdammarna i Hasslarp - av Thomas Terne

 

Lunnabjär naturreservat 2013 - av Karl G Nilsson

 

Nabben och Strandhagen naturreservat 2009 - av Karl G Nilsson

 

Nyhamsnläge-Strandbaden, Nyhamnsläge-Lerhamn och
Möllehässle naturreservat 2010-2011
- av Karl G Nilsson

 

Åter till arkivet.

 

Kontakta KOF