Fjärilar på Klören den 9 juliMassor av bastardsvärmare svirrade bland blommor och gräs när KOFs fjärilsexkursion startade på söndagsförmiddagen. Ca 25 medlemmar hade mött upp, utrustade med håvar, kameror, bestämningslitteratur men framförallt med stor nyfikenhet.

Vädret var kanske inte det allra bästa; solen dolde sig ganska ofta bakom tjocka moln och emellanåt tog vinden i lite väl mycket.

Men fjärilar såg vi! Totalt 17 arter (se artlista och bilder nedan). Många luktgräs- och slåttergräsfjärilar flög, några ängspärlemorfjärilar hamnade i håvarna och visades upp. På flera ställen satt alldeles nya vitfläckiga guldvingar, nästan alla vackert orangea hanar. Högt uppe i några ekar gjorde flera eksnabbvingar skäl för sitt namn; snabbt, snabbt förflyttade de sig mellan löv och kvistar. Flera tillfällen gavs att studera skillnaderna mellan de snarlika ängssmygarna och mindre tåtelsmygarna. Blåvingarna var oväntat få, men både hed- och silverblåvinge visade sig till slut.Som de fågelskådare vi i grunden är kunde vi inte låta bli att titta upp emellanåt. Fiskgjuse, brun kärrhök och lärkfalk flög över och på ett av hyggena längs vägen matade ett törnskatepar minst två ungar. Ungar hade även de numera välbekanta svarthakade buskskvättorna – minst tre sökte tillsammans med båda föräldrarna föda på en av skogsvägarna. Mindre korsnäbbar hördes flera gånger.

Som en försmak av nästa månads trollsländeexkursion tittade vi även på några sådana. Både blå- och blåbandade jungfrusländor flög i det stora dagvattendiket och i bäcken nere vid Sjöängen fanns minst tre flicksländearter: mörk lyrflickslända, sjöflickslända och röd flickslända.

Många arter av flera djurgrupper blev det! Tack alla för trevlig medverkan.

Jörgen Andersson, Lennart Engman och Thomas Wallin


Artlista och bilder / fjärilar
Bredbrämad bastardsvärmare
Mindre bastardsvärmare
Mindre tåtelsmygare
Ängssmygare
Rovfjäril
Rapsfjäril
Vitfläckig guldvinge
Eksnabbvinge
Hedblåvinge
Silverblåvinge
Ängspärlemorfjäril
Amiral
Vinbärsfuks
Kartfjäril
Kamgräsfjäril
Luktgräsfjäril
Slåttergräsfjäril


Mindre och bredbrämad bastardsvärmare. Foto Henrik Ehrenberg


Hedblåvinge. Foto Bryan Smith


Vitfläckig guldvinge och vinbärsfuks. Foto Thomas Wallin


Kartfjäril. Foto Henrik Ehrenberg
 
 
 
Kontakta KOF