KOF-dagen/EuroBirdwatch 2017
– 1 oktober kl 9-12 i HasslarpEfter tre år vid Utvälinge/Sandön flyttar vi i år KOF-dagen till Hasslarps dammar.

Vi vill pröva något nytt, och i Hasslarp har det gjorts många åtgärder för att förbättra både för fåglar och skådare.

Holmen i östra Fleningedammen har röjts på vass och försetts med markduk för att åter bli en bra häckningsplats för våtmarksfåglar, och för att bromsa igenväxningen. Buskmarker har röjts för att gynna våtmarksfåglar.

Två gömslen har byggts och plattformarna har renoverats.

Det tycker vi är värt att uppmärksamma. Därför kommer vi att göra tre rundvandringar för att visa områdets olika kvaliteter. Samling vid den östra (låga) plattformen. Starttider kl. 9.00, 10.00 och 11.00

Fågelräkning
Du som redan är bekant med lokalen kan delta i räkning av alla fåglar som ses, så att vi kan rapportera in till artportalen. Vi har i år lagt KOF-dagen på Euro Birdwatch Day, en dag då fågelflyttningen uppmärksammas i minst 36 länder. Alla rastande och sträckande fåglar räknas artvis, utan tidsbegränsning. Vi räknar 9-12, med plattformen uppe vid Bergsdammen som fast punkt. Läs mer om EuroBirdwatch 2017 här.

Umgås och fika
Du kan även röra dig fritt i området och dela dina upplevelser med andra KOF-are. I år serveras av praktiska skäl inget varmt, så ta gärna med egen matsäck. Kall dryck och något litet tilltugg kommer att erbjudas vid ringmärkarbordet längs bilvägen.

Hitta till dammarna
Längs Västkustvägen några hundra meter söder om samhället och vägen till Hyllinge finns en vit skylt ”Hasslarps dammar” alldeles invid en villa. Kör försiktigt på den smala grusvägen. Parkeringsmöjligheterna vid dammarna är begränsade och vägen är smal, så samåk eller åk buss om möjligt. Från samhället är det annars bara någon kilometers promenad till dammarna, kortare om du går in i området från Hyllingevägen. Läs mer här

Obs!
Vid busväder kan arrangemanget komma att kortas ned i tid. Se i vårt Forum eller på Facebook för aktuell information!Kontakta KOF