Valberedningens förslag

Valberedningens förslag inför årsmötet i Kullabygdens Ornitologiska Förening år 2017.

Kassör
Mona Hansson, nyval t o m årsmötet 2019

Ledamöter
Jan Skidell, nyval t o m årsmötet 2019
Oskar Lindberg, nyval t o m årsmötet 2019
Anna-Lena Harmsund, omval t o m årsmötet 2019
Tobias Christoffersson, omval t o m årsmötet 2019

Suppleanter
Håkan Johansson, nyval t o m årsmötet 2018
Klas Lindell, omval t o m årsmötet 2018


Kvarstående mandattid som vald ordförande
Hans Nordius, t o m årsmötet 2018

Kvarstående mandattid
Thomas Terne, t o m årsmötet 2018
Tommi Sandberg, t o m årsmötet 2018

Revisorer
Lisbeth Westerblad, omval t o m årsmötet 2018
Jonas Nykvist, omval t o m årsmötet 2018

Revisorssuppleant
Anders Henriksson, omval t o m årsmötet 2018


Valberedningen har under året bestått av Ulrik Alm, Thomas Svanberg och Håkan Johansson.Kontakta KOF