Vombs ängar och Krankesjön 3 juniVi var en liten nätt grupp på åtta personer som begav oss söderut för några timmars skådning i Vombsänkan denna pingstaftons kväll. Vädret i det närmaste perfekt med lagom ljumma sydvindar och ett lätt molntäcke.Första anhalt var översilningsängarna längs Klingavälsån nära Vombsjöns västra sida. Omgående kunde vi notera att området hyste en hel del rastande och födosökande fåglar, framförallt i det stillastående grunda vattnet och på de blottade dystränderna. Längs den kilometerlånga promenaden intill Kävlingeån sjöng gulärlor, sävsångare, sävsparvar, kärrsångare och trädgårdssångare. Över ån flög ett antal backsvalor. Ute på ängarna simmade ett 20-tal snatteränder, fem årtor, flera skedänder och några krickor. I vadarväg noterades rödbenor, några brushanar, en skogssnäppa samt både större- och mindre strandpipare, och lite oväntat även en småsnäppa. I en flock med skratt- och fiskmåsar rastade dessutom en vacker skräntärna. Fyra vita storkar gick och plockade en bit bort.

Efter en dryg timme var vi nöjda med utdelningen och begav oss till bilarna för vidare färd till Vombs ängar. Ute vid ett av de två fågeltornen noterade vi flera drillande storspovar och några spelande enkelbeckasiner. Lite här och där på stängselstolparna satt gulärlor och åtminstone en vacker buskskvätta bidrog till härlig kvällsstämning. På storkboet en bit bort var en av de vuxna fåglarna på plats och i boet tyckte vi oss se två ganska stora ungar. På avstånd i tubkikare sågs drygt ett 10-tal tranor samt två ståtliga kronhjorthindar.En stund senare intogs kvällsfikan i Silvåkratornet. Målarten var svarttärna men trots idogt spanande lyckades vi endast få in ett antal fisktärnor. Några ruvade dessutom på de byggda boplattformarna strax utanför gömslet en bit bort. Vi kunde även konstatera att något av skrattmåsparen nyligen hade kläckt. Talrikaste art ute på sjön var utan tvekan skäggdopping. Vi räknade inte men någon trodde att det rörde sig om tresiffrigt antal. I det grunda vattnet utanför vasskanten kunde vi i tubkikare studera fenorna av ett stort antal lekande gäddor vilket var lite speciellt. I skogen intill tornet och på väg till gömslet sjöng inte oväntat både svarthätta och gransångare. Även entita hördes. Längs spången ut till gömslet kunde vi jämföra sävsångarens och rörsångarens sångstrofer.

Kvällens sista stopp blev Sjötorps ängar på sjöns västra sida. Omgående hördes sjungande gräshoppsångare en bit ut och ytterligare en satt en bit bort. I tub lyckades vi dessutom, om än på relativt långt avstånd, se fyra svarttärnor födosökande och rastande på sjöns flytande växtlighet. Skymningen tilltog men eventuellt fick några av oss en snabb skymt av en jagande lärkfalk innan mörkret helt omslöt oss. En dragande morkulla satte passande punkt för kvällens utflykt.

Text: Henrik Johansson
Foto: Anna-Lena Harmsund


Kontakta KOF