När kommer fåglarna till NV-Skåne år 2018?

I 20 års tid har vi nu haft med denna fenologilista och årets förteckning har samma upplägg som tidigare. Nedan listas våra förstafynd av vårfåglarna år 2018 som rapporterats inom KOF´s verksamhetsområde. Listan är sorterad efter ankomstdatum under år 2017. Inom parentes anges för varje art datum för första observation 1998 t.o.m. 2017. För vissa arter kan det råda vissa tveksamheter om det rör sig om "verkliga flyttare" eller övervintrande individer.

Även detta år fortsätter vi den grafiska presenationen som visar artens ankomstdagar med en trendlinje inprickade. För bara musen över den lilla bilden i form av ett diagram.

Fortfarande ingen möjlighet att länka in iakttagelser som rapporterats till Artportalen. Om det blir någon lösning på detta får framtiden utvisa.

Från våren 2017 görs en standardiserad insamling - "Fågelkalendern", - av vårtecken med hjälp av frivilliga observatörer. Fågelkalendern är en del av "Naturens kalender" och är ett samarbetsprojekt mellan SLU, SOF och Artportalen. Här kan du läsa mer om Fågelkalendern.

Fortfarande vill vi givetvis att du rapportera in dina vårobsar till KOF!

Extremt tidiga iakttagelser har nedan noterats med röd text. För dessa observationer skall särskild blankett lämnas till Rrk. Du kan läsa mer om vilka tidskriterier som gäller för blankettkrav i Fenologi Skåne. Gå sedan vidare in på respektive art och se vilka tidsperioder som kräver en särskild rapport.

Information om och hur man går tillväga med raritetsrapporterna hittar du på Sveriges Ornitologiska Förenings hemsida.


Anm. Övervintrande ex.

'
Art
1:a obsdag
2:a obsdag
3:e obsdag
Mediandatum för ankomst 1971-1980
Taltrast
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 16/3, 15/3, 6/3, 13/3, 15/3, 24/2, 2/1, 22/1, 27/1)

Taltrast, foto: Johan Stenlund
2 jan , 1 ex, Vattenmöllan (Karl G Nilsson och Thomas Wallin), 5 jan , Kullen, Lerhamn (Henrik Johansson), 12 jan, Halland Väderö (Per Åsberg m.fl.)  

Anm. Övervintrande ex.

5 feb , Strandbaden (Karl B Nilsson).  , ?  
Uppgift saknas
 
Skogsduva

(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 16/3, 20/2, 12/2, 7/1, 1/1, 1/1, 3/2, 12/2, 28/1)


Skogsduva, foto: Alf Petersson
5 jan , 1 ex, Vegeholm (Thomas Wallin), 6 jan, Bälteberga (Karl-Erik Söderkvist). 

Anm. Övervintrande ex.

14 jan , 120 ex, Ugglarps broar (Henrik Johansson), 12 ex, Bulls måse (Karl-Erik Söderkvist).  16 jan  , Vejby (Lars Hallbäck). 
18 feb
 
Tofsvipa
(11/1, 7/1, 29/1, 11/1, 20/1, 19/1, 14/1, 13/2, 26/1, 18/1, 2/2, 9/2, 26/2, 13/1, 2/1, 2/3, 8/2, 10/2, 7/2, 16/2)

Tofsvipa, foto: Peder Winding
1 jan  , 3 ex, Turköp (Bengt Andersson, Oskar Lindberg), 28 jan, 1 ex, Dammarna Hasslarp (Klas Rosenkvist).   

Anm. Övervintrande ex.

1 feb  , 4 ex, Höjar (Henrik Johansson).  3 feb  , 5 ex, Lönhult (Mona och Bo Tuvesson), 7ex, Höja boställe (Urban Weidmar) .  
21 feb
 
Större strandpipare
(15/2, 9/1, 13/2, 8/2, 2/2, 24/2, 6/2, 6/2, 21/2, 17/2, 9/2, 22/2, 26/2, 1/3, 24/2, 3/3, 12/2, 11/2, 11/2, 18/2)

Större strandpipare, foto: Christer Olsson
19 feb , 1 ex, Vegeåns mynning (Rolf Helmersson, Ingemar Johansson).   20 feb , 3-4 ex, Farhultsviken (Leif Klinteroth, Håkan Johansson).   24 feb , 2 ex, Åranacken (Tommie Nilsson, Håkan Johansson m.fl.) .  
24 feb
 
Sånglärka
(10/1, 7/1, 6/2, 21/1, 19/1, 18/1, 25/1, 6/2, 5/2, 25/1, 20/1, 8/2, 24/2, 30/1, 6/1, 2/1, 1/1, 24/1, 31/1, 23/2)

Sånglärka, foto: Anders Dahl
7 jan , Mariedal (Bengt Andersson), Ranarpsstrand (Henrik Johansson), 27 jan, 1 ex, Öllövsstrand (Phil Benstead), 28 jan, 1 ex, Bjärbolund (Erik Svensson). 

Anm. Övervintrande ex.

1 feb , 1 ex, Höja boställe (Thomas Wallin m.fl.).  4 feb  , 150 ex, Svedberg/Turköp (Henrik Johansson).  
Uppgift saknas
 
Mindre strandpipare
(?, ?, ?, 9/4, 12/4, 16/4, 4/4, 28/3, 3/4, 24/3, 11/4, 3/4, 28/3, 2/4, 1/4, 9/4, 27/3, 21/3, 31/3, 23/2)

Mindre strandpipare, foto: Mats Rellmar
, .    ,    ,  
20 april
 
Skedand
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 13/3, 24/3, 27/3, 15/3, 9/3, 15/3, 19/2, 22/3, 25/2)

Skedand, foto: Thomas Svanberg
2-3 jan , 1 ex, Rönnen (Lennart Engman, Henrik Johansson m.fl.), 17-27 jan, 1 ex, Stureholms våtmark (Judit Brolid och Patrik Söderberg).   11 feb , 1 ex, Arild (Mats Peterz).   ,. 
29 mars
 
Ljungpipare
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 8/3, 20/3, 12/3, 25/3, 9/4, 4/1, 18/1, 7/2, 28/2)

Ljungpipare, foto: Ronny Svensson
,.    ,.  ?  ,  
19 mars
 
Trana
(11/3, 6/3, 12/3, 10/3, 8/3, 23/2, 13/3, 19/3, 21/3, 4/3, 24/2, 3/3, 6/3, 5/3, 30/1, 5/3, 23/2, 26/2, 16/2, 4/3)

Trana, foto: Ronny Svensson
5 jan , 2 ex förbiflygande, Torekovs rev (John Mo och Peter Andersson), 19 jan, 2 ex S Utmarken, Ängelholm (Gustav Knall).
Anm. Övervintrande ex?
1 feb , 3 ex, Rönnen (Ingemar Paulsson) .  8 feb  , 1 ex, Ugglarps broar (Thomas Wallin)..  
6 april
 
Skärfläcka
(15/3, 8/3, 27/2, 10/3, 8/3, 12/3, 14/3, 16/3, 23/3, 1/3, 7/3, 8/3, 18/3, 12/3, 10/3, 17/3, 25/2, 7/3, 8/3, 8/3)

Skärfläcka, foto: Alf Petersson
, .   ?  ,    ,   
17 mars
 
Lappsparv
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 25/3, 8/1, 2/5, 15/5, 20/1, 5/2. 24/4, 9/3)

Lappsparv, foto: Alf Petersson
,      
27 mars
 
Sädesärla

(10/3, 28/2, 10/3, 25/2, 12/3, 25/2, 16/3, 19/3, 24/3, 3/3, 4/2, 9/3, 2/3, 9/2, 16/1, 1/3, 2/3, 1/2, 10/3, 11/3)Sädesärla, foto: Tommi Sandberg

1-22 jan , 2-3 ex, Höganäs reningsverk (Mikael Jönsson, Karl-Göran Nilsson m.fl.), 2 jan , 11-12 ex, Lerhamn (Karl-Göran Nilsson), 1 ex, Rösan (Henrik Johansson), 4-24 jan , 1 ex, Båstads hamn (Jan Skidell och Leif Andersson), 5 jan , 1 ex, Höganäs reningsverk (Patrik Söderberg). 

Anm. Övervintrande ex.

14 feb , 1 ex, Kullaberg och Strandbaden (Karl G Nilsson och Alf Petersson).    ,  
23 mars
 
Trädlärka
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 2/1, 11/3, 12/3, 1/2, 3/3, 20/1, 5/1, 7/2, 12/3)

Trädlärka, foto: Johan Stenlund
?  ,    ,. 
13 mars
 
Gransångare
(28/3, 8/3, 23/3, 4/3, 19/3, 15/3, 25/3, 24/3, 29/3, 10/3, 29/2, 28/3, 20/3, 22/3, 18/3, 5/4, 5/2, 17/1, 26/3, 12/3)

Gransångare, foto: Tommi Sandberg
4 jan , Råå skjutbana (Bengt Andersson), 9 jan, 1 ex, Gråläge (Leif Klinteroth). 

Anm. Övervintrande ex.

,.   ,.  
4 april
 
Årta
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 5/4, 25/3, 2/4, 30/3, 13/3, 2/4, 22/3, 26/3, 13/3)

Årta, foto: Patrik Söderberg
, .  , .   , .  
5 april
 
Brun kärrhök
(20/3, 20/3, 24/3, 17/3, 25/3, 15/3, 14/3, 18/3, 28/3, 26/3, 27/3, 28/3, 23/3, 12/3, 17/3, 1/4, 14/3, 27/3, 24/3, 16/3)

Brun kärrhök, foto: Tommi Sandberg
?  ,.   ?  , .   ?  , . 
1 april
 
Brushane
(5/4, 20/3, 15/4, 3/4, 8/4, 20/4, 3/4, 3/4, 15/4, 28/3, 30/3, 4/4, 22/3, 27/3, 12/4, 10/4, 2/4, 18/3, 27/3, 18/3)

Brushane, foto: Alf Petersson
,     ,     ,   
17 april
 
Hämpling
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 14/3, 5/3, 12/3, 10/2, 5/3, 1/2, 9/2, 20/3)

Hämpling, foto: Tommi Sandberg
1-30 jan , Stureholms våtmark (Bengt Andersson, Patrik Söderberg m.fl.), Hallandsåsen (Ronny Svensson), 7 jan, Jonstorp (Lennart Engman).  

Anm. Övervintrande ex.

,?.   ,
11 mars
 
Fiskgjuse
(30/3, 28/3, 27/3, 24/3, 25/3, 23/3, 25/3, 20/3, 28/3, 25/3, 28/3, 27/3, 22/3, 24/3, 23/3, 28/3, 22/3, 31/3, 22/3, 23/3)

Fiskgjuse, foto: Thomas Svanberg
, .  , .  , .  
21 mars
 
Skogssnäppa
(?, ?, ?, 17/3, 27/3, 25/3, 28/3, 20/3, 28/3, 11/3, 4/3, 21/3, 22/3, 21/3, 22/3, 1/4, 31/1, 9/3, 27/3, 23/3)

Skogssnäppa, foto: Johan Stenlund
,.  ?  , .   , . 
29 mars
 
Stenskvätta
(4/4, 30/3, 31/3, 2/4, 3/4, 29/3, 4/4, 25/3, 1/4, 7/4, 30/3, 2/4, 25/3, 27/3, 25/3, 13/4, 25/2, 4/4, 27/3, 26/3)

Stenskvätta, foto: Tommy Malmberg
,       
3 april
 
Ärtsångare
(24/4, 23/4, 20/4, 26/4, 23/4, 22/4, 17/4, 17/4, 22/4, 16/4, 19/4, 13/4, 19/4, 19/4, 21/4, 20/4, 17/4, 3/4, 16/4, 26/3)

Ärtsångare, foto: Lars Nilsson
,     ,      ,   
29 april
 
Kentsk tärna
(31/3, 25/3, 29/3, 3/4, 25/3, 29/3, 31/3, 21/3, 1/4, 19/3, 31/3, 31/3, 2/4, 19/3, 29/3, 14/4, 29/3, 4/4, 28/3, 29/3)

Kentsk tärna, foto: Tommi Sandberg
  ,     ,  
8 april
 
Fisktärna
(17/4, 13/4, 16/4, 8/4, 13/4, 16/4, 5/4, 3/4, 15/4, 14/4, 5/4, 8/4, 2/4, 13/4, 11/4, 14/4, 3/4, 11/4, 9/4, 3/4)

Fisktärna, foto: Johan Stenlund
?  ,    ,     ,  
20 april
 
Ladusvala
(13/4, 5/4, 8/4, 2/4, 29/3, 16/4, 1/4, 4/4, 12/4, 8/4, 12/4, 4/4, 2/4, 2/4, 12/4, 14/4, 22/3, 11/4, 2/4, 6/4)

Ladusvala, foto: Johan Stenlund
,     ,     ,  
20 april
 
Rödstjärt
(21/4, 10/3, 16/4, 11/4, 20/4, 21/4, 17/4, 15/4, 16/4, 14/4, 10/4, 13/4, 20/4, 11/4, 14/4, 15/4, 12/4, 12/4, 2/4, 7/4)

Rödstjärt, foto: Johan Stenlund
,        
21 april
 
Gluttsnäppa
(13/4, 22/4, 15/4, 8/4, 19/4, 12/4, 11/4, 13/4, 11/4, 31/3, 12/4, 9/4, 6/4, 3/4, 12/4, 11/4, 11/4, 11/4, 3/4, 8/4)

Gluttsnäppa, foto: Thomas Svanberg
,     ,    
27 april
 
Ringtrast
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 4/4, 1/4, 3/4, 8/4, 13/4, 7/4, 16/4, 3/4, 8/4)

Ringtrast, foto: Ulf Ståhle
21 jan-24 feb , 1 hona, , (Henrik Johansson, Phil Benstead, Erik Johansson, Thomas Terne m.fl.).

Anm. Övervintrande ex?

  ,     ,   
12 april
Svarthätta
(11/4, 16/4, 13/4, 21/4, 20/4, 16/4, 17/4, 6/4, 4/4, 6/4, 17/4, 4/4, 12/4, 12/4, 13/4, 15/4, 13/3, 21/4, 8/4, 12/4)

Svarthätta, foto Alf Petersson
16 feb , 1 ex, Hov (Mikael Haraldsson). 

Anm. Övervintrande ex?

  ,    ,  
28 april
 
Lövsångare
(14/4, 1/4, 17/4, 5/4, 15/4, 5/4, 16/4, 4/4, 18/4, 12/4, 19/4, 10/4, 12/4, 11/4, 16/4, 15/4, 8/4, 11/4, 12/4, 14/4)

Lövsångare, foto: Ronny Svensson
?  ,    ,      ,  
16 april
 
Backsvala
(?/?, ?/?, 16/4, 26/4, 20/4, 17/4, 7/4, 15/4, 18/4, 12/4, 20/4, 12/4, 9/4, 6/4, 14/4, 17/4, 14/4, 18/4, 14/4, 14/4)

Backsvala, foto: Tommi Sandberg
,     ,     ,  
24 april
 
Småspov
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 11/4, 8/4, 14/4, 7/4, 15/4, 12/4, 3/4, 15/4)

Småspov, foto: Mårten Müller
?  ,     ,      ,   
19 mars
 
Hussvala
(22/4, 27/3, 16/4, 21/4, 19/4, 16/4, 18/4, 4/4, 17/4, 15/4, 16/4, 13/4, 20/4, 7/4, 15/4, 15/4, 20/4, 10/4, 4/4, 16/4)

Hussvala, foto: Thomas Svanberg
?  ,    ,     ,   
25 april
 
Grönbena
(26/4, 24/4, 14/4, 25/4, 24/4, 16/4, 16/4, 19/4, 21/4, 16/4, 25/4, 9/4, 1/4, 18/4, 10/4, 15/4, 21/4, 18/4, 11/4, 16/4)

Grönbena, foto: Daniel Pettersson
?  ,        ,   
2 maj
 
Trädpiplärka
(12/4, 11/4, 8/4, 16/4, 24/4, 18/4, 15/4, 13/4, 15/4, 15/4, 13/4, 9/4, 8/4, 10/4, 14/4, 14/4, 8/4, 9/4, 15/4, 16/4)

Trädpiplärka, foto: Mats Rellmar
?  ,     ,     ,  
20 april
 
Silvertärna
(?, ?, ?, 8/4, 23/4, 16/4, 9/4, 2/4, 14/4, 14/4, 12/4, 8/4, 9/4, 16/4, 14/4, 17/4, 8/4, 11/4, 7/4, 17/4)

Silvertärna, foto: Peter Bjurenståhl
,       
6 maj
 
Gulärla
(26/4, 24/4, 21/4, 27/4, 21/4, 22/4, 19/4, 21/4, 17/4, 21/4, 24/4, 10/4, 18/4, 19/4, 21/4, 17/4, 17/4, 16/4, 16/4, 17/4)

Gulärla, foto: Alf Petersson
?  ,    ,      ,  
27 april
 
Svartvit flugsnappare
(23/4, 3/4, 18/4, 25/4, 23/4, 20/4, 14/4, 16/4, 16/4, 22/4, 22/4, 13/4, 21/4, 16/4, 24/4, 16/4, 11/3, 21/4, 17/4, 20/4)

Svart-vit flugsnappare, foto: Lars Nilsson
,     ,     ,  
25 april
 
Småtärna
(13/4, 16/4, 15/4, 20/4, 19/4, 16/4, 15/4, 22/4, 18/4, 15/4, 20/4, 12/4, 15/4, 16/4, 12/4, 15/4, 14/4, 18/4, 22/4, 20/4)

Småtärna, foto: Tommi Sandberg
  ,    ,   
26 april
 
Drillsnäppa
(24/4, 20/4, 23/4, 26/4, 30/4, 19/4, 7/4, 17/4, 20/4, 16/4, 20/4, 7/4, 5/4, 16/4, 12/4, 17/4, 14/3, 8/3, 23/4, 24/4)

Drillsnäppa, foto: Patrick Söderberg
?  ,     ,    
25 april
 
Grönsångare
(22/4, 25/4, 21/4, 28/4, 21/4, 21/4, 22/4, 17/4, 25/4, 14/4, 22/4, 12/4, 25/4, 17/4, 21/4, 20/4, 19/4, 21/4, 16/4, 26/4)

Grönsångare, foto: Anders Henricksson
?  ,      ,    ,  
30 april
 
Sävsångare
(26/4, 1/5, 24/4, 30/4, 1/5, 29/4, 21/4, 1/5, 29/4, 25/4, 27/4, 24/4, 25/4, 20/4, 21/4, 21/4, 27/4, 23/4, 14/4, 27/4)

Sävsångare, foto: Ronny Svensson
  ,    ,  
2 maj
 
Buskskvätta
(23/4, 23/4, 24/4, 30/4, 26/4, 23/4, 22/4, 23/4, 24/4, 23/4, 24/4, 18/4, 25/4, 20/4, 22/4, 18/4, 18/4, 26/4, 23/4, 27/4)

Buskskvätta, foto: Ronny Svensson
,     ,     ,  
29 april
 
Svartsnäppa
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 10/4, 24/4, 16/4, 11/4, 15/4, 23/2, 29/4, 25/4, 28/4)

Svartsnäppa, foto: Daniel Pettersson
  ,    ,  
4 maj
 
Roskarl
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 25/1, 3/3, 20/2, 4/5, 16/5, 14/4, 3/4, 30/1, 29/4)

Roskarl, foto: Ronny Svensson
?   ,   , .   
1 maj
 
Törnsångare
(27/4, 28/4, 23/4, 28/4, 1/5, 26/4, 26/4, 26/4, 25/4, 28/4, 2/5, 28/4, 28/4, 23/4, 30/4, 18/4, 24/4, 1/5, 23/4, 30/4)

Törnsångare, foto: Johan Stenlund
,    ,     ,  
30 april
 
Lärkfalk
(26/4, 10/4, 18/4, 1/5, 20/4, 18/4, 24/4, 16/4, 22/4, 19/4, 25/4, 24/4, 18/4, 20/4, 20/4, 27/4, 10/4, 17/4, 30/4)

Lärkfalk, foto: Lars Hallbeck
?      ,  
29 april
 
Rörsångare
(30/4, 5/5, 28/4, 27/4, 30/4, 1/5, 26/4, 1/5, 28/4, 28/4, 2/5, 2/5, 28/4, 23/4, 21/4, 27/4, 27/4, 27/4, 23/4, 30/4)

Rörsångare, foto: Peter Bjurenståhl
,      ,    ,  
10 maj
 
Gök
(2/5, 2/5, 1/5, 1/5, 1/5, 5/5, 30/4, 30/4, 29/4, 25/4, 30/4, 28/4, 5/4, 30/4, 29/4, 1/5, 22/4, 26/4, 1/5, 5/5)

Gök, foto: Anders Henricksson
?     ,    
6 maj
 
Näktergal
(28/4, 1/5, 4/5, 1/5, 3/5, 5/5, 2/5, 5/5, 27/4, 1/5, 1/5, 29/4, 25/4, 6/5, 14/4, 28/4, 26/4, 28/4, 1/5, 6/5)

Näktergal, foto: Rolf Helmersson
,    ,     ,  
6 maj
 
Grå flugsnappare
(10/5, 8/5, 7/5, 4/5, 8/5, 3/5, 2/5, 4/5, 6/5, 27/4, 5/5, 29/4, 7/5, 23/4, 28/4, 4/5, 22/4, 7/5, 3/5, 7/5)

Grå flugsnappare, foto: Mårten Müller
?  ,       
8 maj
 
Gräshoppsångare
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 7/5, 29/4, 27/4, 30/4, 1/5, 3/5, 2/5, 5/5, 7/5)

Gräshoppsångare, foto: Mårten Müller
?  ,      ,     ,   
11 maj
 
Tornseglare
(9/5, 7/5, 25/4, 29/4, 1/5, 29/4, 30/4, 2/5, 3/5, 2/5, 3/5, 3/5, 2/5, 8/5, 28/4, 3/5, 7/5, 7/5, 6/5, 7/5)

Tornseglare, foto: Mats Rellmar
,    ,    ,   
11 maj
 
Törnskata
(9/5, 10/5, 3/5, 3/5, 8/5, 5/5, 4/5, 14/5, 7/5, 13/5, 9/5, 10/5, 29/4, 30/4, 5/5, 30/4, 1/5, 9/5, 5/5, 9/5)

Törnskata, foto: Ronny Svensson
,      ,     ,   
9 maj
 
Härmsångare
(1/5, 7/5, 29/4, 6/5, 8/5, 9/5, 2/5, 11/5, 12/5, 6/5, 10/5, 9/5, 13/5, 7/5, 5/5, 7/5, 29/4, 2/5, 8/5, 9/5)

Härmsångare, foto: Johan Stenlund
?  ,      ,     ,   
12 maj
 
Bivråk
(9/5, 9/5, 1/5, 8/5, 9/5, 2/5, 2/5, 1/5, 3/5, 12/5, 2/5, 7/5, 5/5, 1/5, 1/5, 3/5, 7/5, 5/5, 8/5, 9/5)

Bivråk, foto: Thomas Svanberg
?  ,     ,     
6 maj
 
Trädgårdsångare
10/5, 6/5, 2/5, 2/5, 30/4, 5/5, 25/4, 3/5, 23/4, 29/4, 3/5, 29/4, 11/5, 6/5, 24/4, 2/5, 27/4, 2/5, 30/4, 12/5)

Trädgårdssångare, foto: Alf Petersson
?  ,    ,      ,  
10 maj
 
Rosenfink
(13/5, 21/5, 7/5, 12/5, 12/5, 3/5, 10/5, 5/5, 20/5, 19/5, 18/5, 14/5, 16/5, 14/5, 10/5, 13/5, 15/5, 16/5, 19/5, 13/5)

Rosenfink, foto: Patrick Söderberg
,        ,  
19 maj
 
Kärrsångare
(11/5, 10/5, 12/5, 9/5, 12/5, 26/4, 1/5, 15/5, 9/5, 12/5, 17/5, 8/5, 9/5, 9/5, 13/5, 11/5, 9/5, 8/5, 13/5, 15/5)

Kärrsångare, foto: Alf Petersson
?  ,     ,      ,  
18 maj
 
Nattskärra
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 8/5, 11/5, 23/5, 17/5, 20/5, 20/5, 21/5, 19/5)

Nattskärra, foto: Mårten Müller
?     ,    ,    
22 maj
 

Fotografer:
Peter Bjurenståhl - Silvertärna och rörsångare
Anders Dahl - Sånglärka
Lars Hallbeck - Lärksfalk
Rolf Helmersson - Näktergal
Anders Henriksson - Grönsångare och gök
Tommy Malmberg - Stenskvätta,
Mårten Müller - Småspov, grå flugsnappare, gräshoppsångare och nattskärra
Lars Nilsson - Svart-vit flugsnappare och ärtsångare
Christer Olsson - Större strandpipare
Alf Petersson - Lappsparv, skogsduva, skärfläcka, brushane, svarthätta, gulärla, trädgårdssångare och kärrsångare
Daniel Pettersson - Svartsnäppa och grönbena
Mats Rellmar - Mindre strandpipare, trädpiplärka och tornseglare
Tommi Sandberg - Sädesärla, hämpling, brun kärrhök, kentsk tärna, gransångare, backsvala och småtärna
Johan Stenlund - Taltrast, trädlärka, skogssnäppa, ladusvala, rödstjärt, fisktärna, törnsångare, härmsångare
Ulf Ståhle - Ringtrast
Thomas Svanberg - Fiskgjuse, skedand, gluttsnäppa, hussvala, bivråk
Ronny Svensson - Roskarl, trana, ljungpipare, lövsångare, buskskvätta, sävsångare och törnskata
Patrik Söderberg - Årta, drillsnäppa och rosenfink
Peder Winding - Tofsvipa

 
Kontakta KOF