Kontroller gjorda under säsongen 2018


Kärrsängare, 2k, foto:Peder Winding Kärrsångaren tillhör de arter som vi får egenkontroller av (foto: Peder Winding).

 

Nedan en sammanställning över fåglar vi kontrollerat under säsongen 2018.

Endast de dagar då någon fågel kontrollerats är medtagna.

Främmande kontroller, dvs individer som inte blivit märkta på dammarna, anges med rosa färg i tabellen.

 

DATUM: 24-
jun
01-
jul
08-
jul
14-
jul
SUMMA  
Blåmes       Blåmes
Gransångare     Gransångare
Gräshoppsångare       Gräshoppsångare
Grönfink           Grönfink
Järnsparv     Järnsparv
Koltrast     Koltrast
Kungsfiskare           Kungsfiskare
Kärrsångare   Kärrsångare
Lövsångare       Lövsångare
Näktergal           Näktergal
Rörsångare 13  Rörsångare
Steglits           Steglits
Svarthätta           Svarthätta
Sävsparv 12  Sävsparv
Sävsångare     Sävsångare
Talgoxe     Talgoxe
Trädgårdssångare           Trädgårdssångare
Törnsångare       Törnsångare
SUMMA 25  12  12  55  SUMMA

Sammanställning från övriga säsonger hittar du här.

Kontakta KOF