Ringmärkning 2018 i Hasslarp

Säsongsstart - 16 juni - inte riktigt

De senaste åren har ringmärkningssäsongen börjat allt tidigare och så blir det nog också vad gäller 2018.

Även om vi inte ringmärkte några fåglar idag, påbörjades dock säsongens verksamhet.

Föreberedelser och planering är viktigt. Ska vi kunna använda oss av samma nätplacering som föregående år eller behöver vi göra några förändringar? En del röjningsarbete måste göras i våra gamla nätgator och några nya ställen tillkommer.

Nätgatan röjs upp, foto: Klas Rosenkvist
Nätgatan röjs upp (foto: Klas Rosenkvist).

Henrik med röjsågen i högsta hugg, foto: Klas Rosenkvist
Henrik med röjsågen i högsta hugg (foto: Klas Rosenkvist).

 

24 juni - Säsongsstart för ringmärkningen vid Hasslarps dammar. Otroligt nog för 24:e säsongen i följd. Åren rullar på….

Första märkarten 2018, rörsångare, foto: Christer Strid
Första märkarten 2018, en rörsångare (foto: Christer Strid).

Samling för nätuppsättning kl. 04.00 och fångst fram till omkring kl. 11.00 då näten packades ned. En lite lagom småtrevlig premiär med goda förutsättningar, både vädermässigt och fågelmässigt. Vid sammanställning summerades 127 nymärkningar av 21 olika arter. Talrikast kärrsångare och törnsångare med vardera 21 märkta följt av sävsparv, rörsångare och talgoxe.

Så här tidigt på säsongen en klar dominans av äldre häckande fåglar men även en hel del ungfåglar har kommit på vingar, bl. a. gransångare, sävsparvar, talgoxar och törnsångare. Ur fångstprotokollet kan även nämnas fem ringmärkta gräshoppsångare, en härmsångare, tre näktergalar och en hämpling.

Gräshoppsångare, foto: Åsa Strid
En av gräshoppsångarna (foto: Åsa Strid).

Gräshoppsångare, foto: Åsa Strid   Gräshoppsångare, foto: Åsa Strid
Gräshoppsångare (foto: Åsa Strid).

Antalet egenkontroller från tidigare säsonger kom upp i 25 st vilket var nytt dagsbästa. De flesta av dessa fåglar var märkta under fjolåret eller sommaren dessförinnan. Tre individer, två kärrsångare och en törnsångare dock under säsongen 2015 och då märkta som gamla fåglar.

Härmsångare, foto: Christer Strid
Härmsångare (fd gulsångare) (foto: Christer Strid).

Sävsparv, foto: Christer Strid
Sävsparv (foto: Christer Strid).

I dammarna rastade och födosökte omkring 15 grönbenor samt några enstaka gluttsnäppor, brushanar, skogssnäppor och mindre strandpipare. Smådopping, gråhakedopping och brunand noterades också. En ad havsörn drog över och uppe i den numera uttorkade och snart igenväxta Bergsdammen gick i vasskanten två halvstora vattenrallungar. Nämnas kan även att två gräshoppsångare sjöng under morgonen och att det fortfarande var full fart på områdets gökar. Dessutom ca 500 starar som lyfte från nattkvist tidigt under morgonen.

Gänget in action, foto: Christer Strid
Ringmärkargänget (Henrik. Peder och Klas) "in action" (foto: Christer Strid).

Dagens personalstyrka bestod av Micke J, Mårten M, Klas R, Peder W samt undertecknad. Besökte märkplatsen gjorde b. a. Henrik E samt Christer och Åsa S.

- Henrik Johansson -

1 juli - Soligt och sommarvarmt men ändå en del fågel.

Säsongens andra märktillfälle och precis som föregående helg samling för nätuppsättning kl.04. Under de första morgontimmarna förhållandevis lugnt och det var inte mycket som talade för en ny 100-dag. Fångsten tog sig dock efterhand, i synnerhet på ”korta rundan” närmast märkplatsen.

Dagens resultat landade på 99 nymärkningar fördelade på 22 olika arter vilket var bra med tanke på att solen lyste från en klarblå himmel och att det efterhand blev solblänk i många nät. Mest överraskande i fångsten en ung trädkrypare, den blott tredje vi ringmärkt under alla år. Överlag en annars ganska lik artsammansättning jämfört med för en vecka sedan.

Tolv märkta fåglar från tidigare säsonger kontrollerades. Mest intressant kanske en gräshoppsångare som vi ringmärkte som gammal fågel i mitten av juli ifjol. Egenkontroller av gräshoppsångare har vi tidigare endast fyra stycken av. Nämnas kan även att vardera en järnsparv och sävsparv märkta som ungfåglar säsongen 2014 fångades och avlästes.

Tre gräshoppsångare sjöng fortfarande ihärdigt under morgonen, en lärkfalk jagade och omkring 25 grönbenor rastade.

Tack till Mårten, Mats och Henrik E för gott slit fram till 10-tiden då näten samlades in.

- Henrik Johansson -

8 juli - Skön lugn morgon men snabbt varmt och fågeltomt i näten...

Tredje märktillfället och samling vid fyrasnåret. Lugn, fin morgon men rätt snabbt varmt och soligt efter åttasnåret=tomt på fågel i näten. Även denna gång skapligt med fågel - ökande antal ungfåglar samtidigt som vi kunde notera en "fullfettad" kärrsångare - redan på väg söderöver! När vi vid tiosnåret summerade hade 127 fåglar märkts av 21 olika arter. Talrikast var kärrsångare (24) följt av sävsparv (18).

Nämnvärt i fångsten var att vi tog ytterligare en adult gräshoppssångare vilket gör att vi hittills fångat åtta gamla fåglar (fyra par i området?) - därtill också säsongens första ungfågel av arten. För säsongen nya arter var sädesärla, rödhake, steglits, grönfink och gulsparv där sistnämnda är långifrån vanlig i fångsten (även om den fångas nästintill årligen på sistone). Fortsatt rätt gott om kontroller från tidigare år och tolv kontroller registrerades.

Vid bruket sjöng en svart rödstjärt, minst två gräshoppsångare håller fortfarande revir och en forsärla drog runt i området. Besök av såväl Dan Persson, Per Lif som Patrik S med barn.

- Peder Winding -

14 juli - Helmulen morgon, stilla med fågel

Gänget in action, foto: Klars Rosenklvist
Personalstyrkan idag (foto: Klas Rosenkvist).

Undertecknad, Klas, Mårten och Peter F mötte upp vid fyra under komplett molntäcke - ett täcke som fortsatte så under hela morgonen. Förvånansvärt lugnt i markerna - mycket tystare än förra helgen och de flygga ungfåglar som vi fick i nät då bör nu ha spritt ut sig ordentligt i omgivningarna.

Ändock en del smått och gott - långtifrån en dålig morgon - och när vi vid tiotiden hade tagit ner näten hade 80 fåglar av 14 arter ringmärkts. En trio om sävsparv, kärr- och rörsångare med lika många (14) märkta vardera. Även denna morgon en fullfettad kärrsångare, i övrigt många adulta fåglar av olika arter igång rejält med ruggning. En hane och en hona hämpling annars det mest nämnvärda i fångsten. Sex kontroller av fåglar vi märkt tidigare år.

Vattenstånden i de olika dammarna blir allt lägre, damm efter damm torkar i stort sett ut. I mellersta Fleningedammen därför en ovanligt rejäl ansamling hägrar som prövade fiskelyckan... I övrigt allt fler rastande tringa-vadare, men även tre nyligen flygga ungar av mindre strandpipare tillsammans med sina föräldrar.

- Peder Winding -

 

DATUM: 24-
jun
01-
jul
08-
jul
14-
jul
SUMMA  
Tid 04.30-
11.00
04.30-
10.30
04.30-
10.00
04.30-
10.00
   
           
Backsvala            Backsvala
Bergfink            Bergfink
Björktrast     Björktrast
Blåhake           Blåhake
Blåmes 18  Blåmes
Bofink           Bofink
Buskskvätta            Buskskvätta
Citronärla           Citronärla
Drillsnäppa           Drillsnäppa
Enkelbeckasin           Enkelbeckasin
Entita           Entita
Flodsångare           Flodsångare
Forsärla           Forsärla
Gransångare 11  11  33  Gransångare
Grå flugsnappare            Grå flugsnappare
Gråsiska            Gråsiska
Gråsparv           Gråsparv
Gräshoppsångare   Gräshoppsångare
Grönbena           Grönbena
Grönfink       Grönfink
Grönsiska           Grönsiska
Grönsångare           Grönsångare
Gulsparv       Gulsparv
Gulärla            
Gulärla
Gärdsmyg     Gärdsmyg
Gök            Gök
Göktyta            Göktyta
Hornuggla            Hornuggla
Hussvala            Hussvala
Hämpling   Hämpling
Härmsångare     Härmsångare
Hökångare           Höksångare
Järnsparv 11    18  Järnsparv
Koltrast Koltrast
Kungsfiskare           Kungsfiskare
Kungsfågel            Kungsfågel
Kärrsångare 21  12  24  14  71  Kärrsångare
Ladusvala          
Ladusvala
Lövsångare 10  28  Lövsångare
Näktergal   Näktergal
Nötväcka           Nötväcka
Pilfink       Pilfink
Pungmes            Pungmes
Ringduva            Ringduva
Rosenfink           Rosenfink
Rödhake       Rödhake
Rödstjärt 10  Rödstjärt
Rörsångare 14  14  44  Rörsångare
Skata           Skata
Skogssnäppa           Skogssnäppa
Småfläckig sumphöna           Småfläckig sumphöna
Sparvhök            Sparvhök
Stare   10  Stare
Steglits       Steglits
Stenknäck           Stenknäck
Stenskvätta           Stenskvätta
Större hackspett            Större hackspett
Svarthätta 20  Svarthätta
Svart rödstjärt           Svart rödstjärt
Svartvit flugsnappare           Svartvit flugsnappare
Sånglärka           Sånglärka
Sädesärla     Sädesärla
Sävsparv 15  14  18  14  61  Sävsparv
Sävsångare     Sävsångare
Talgoxe 13  27  Talgoxe
Taltrast           Taltrast
Trastsångare            Trastsångare
Trädgårdssångare     Trädgårdssångare
Trädkrypare       Trädkrypare
Trädpiplärka           Trädpiplärka
Törnskata           Törnskata
Törnsångare 21  11  37  Törnsångare
Vassångare           Vassångare
Vattenrall           Vattenrall
Vattensångare            Vattensångare
Ängspiplärka           Ängspiplärka
Ärtsångare       Ärtsångare
Rör-/Sävsångare            Rör-/Sävsångare
SUMMA 127  99  127  80  433  SUMMA

 

 

Kontakta KOF