Ringmärkning i Hasslarp 1995 - 2018

 

Ringmärkare på väg ut på nätrunda (foto Peder Winding) Ringmärkare på väg ut på en ny nätrunda foto: Peder Winding.

Ringmärkning på Hasslarps sockerbruksdammar har bedrivits sedan åtminstone slutet av 1960, om än i mycket sparsam omfattning och väldigt sporadisk.

Sedan 1995 har verksamheten ökat och framför allt har den blivit mera målinriktad och kontinuerlig. Antalet arter som fångats är hela 75 stycken och totalt har t.o.m. 2017 ringmärkts ca 25 700 individer.

Företrädesvis är det sångare som låter sig fångas på dammarna. Klart dominerande arter - med totalsummer över 4 900 ex för respektive - är kärrsångare och rörsångare.

När det gäller just kärrsångaren är det en art som vi uppmärksammde redan på tidigt 70-tal, då man betraktade arten som ovanlig och att fånga och ringmärka denna var därför lite speciellt. Kärrsångaren är numera den art som vi årligen märker flest individer av.

På våra "ringmärkningssidor" hittar du aktuell sammanställning över arter och antal. Du kan också studera de olika åren lite närmare. Gå in via menyerna ovan. Här hittar du också lite statistik om "bästa dagssummor", egna kontroller och återfynd m.m.

För dig som gör ett återfynd av en ringmärkt fågel hittar du också en länk för detta till Ringmärkningscentralen.

Årets siffror - 2018

Säsongen 2018

De senaste åren har ringmärkningssäsongen börjat allt tidigare. Hur det blir i år är bara i ett planeringstadie än så länge. Mer därom kommer du att kunna läsa på denna sida framöver.

Så här såg det ut vid 2016 års ringmärkningspremiär vid Hasslarps dammar den 10 juli. Härlig morgon, i stort sett vindstilla men lite småkyligt med endast 8 grader kl 04.

En njutbar morgon i soluppgången (foto Peder Winding) En njutbar morgon i soluppgången, foto: Peder Winding.

Hur det sett ut tidigare år hittar du ovan i "rullgardinsmenyn säsonger".

Kontroller vi gjort.

Återfynd av våra märkningar.

Kontakta KOF