Totalsummor i Hasslarp

 

"Topp tre" antalsmässigt genom åren

Kärrsångare, foto: Peder Winding   Rörsångare, foto: Lars Nilsson
Plats 1 - Kärrsångare (foto: Peder Winding)       Plats 2 - Rörsångare (foto: Lars Nilsson)

               Lövångare, foto: Johan Stenlund
               Plats 3 - Lövsångare, 1k och 2k+ (foto: Mårten Müller)

 

Nedan presenterar vi en sammanställning sorterat på hur många individer som fångats av respektive art.

Vill du se fördelningen av märkningarna åren 1995-2018, klicka på denna länk så får du en uppdelning.

   

 

  Summa
År
1995 - 2018
Antal nättimmar 22600 
Kärrsångare 5306 
Rörsångare 4948 
Lövsångare 2158 
Sävsparv 1814 
Törnsångare 1625 
Sävsångare 1336 
Gransångare 1251 
Blåmes 1109 
Talgoxe   878 
Järnsparv 781 
Svarthätta 569 
Trädgårdssångare 451 
Rödhake 374 
Ärtsångare 373 
Grönfink 358 
Ladusvala 271 
Rödstjärt 265 
Trädpiplärka 224 
Näktergal 202 
Koltrast 167 
Gräshoppsångare 159 
Gulärla 128 
Steglits 118 
Härmsångare 97 
Törnskata 88 
Gärdsmyg 70 
Svartvit flugsnappare 58 
Stare 51 
Pilfink 51 
Taltrast 50 
Hämpling 44 
Björktrast 43 
Buskskvätta 35 
Enkelbeckasin 29 
Sädesärla 26 
Gråsparv 22 
Grå flugsnappare 19 
Gråsiska 14 
Pungmes 13 
Bofink   13 
Skogssnäppa   10 
Grönsiska
Vattenrall  
Grönsångare
Göktyta
Backsvala  
Kungsfiskare  
Gulsparv  
Kungsfågel
Gök  
Höksångare  
Trastsångare
Skata  
Svart rödstjärt  
Grönbena
Rosenfink  
Ringduva  
Bergfink  
Drillsnäppa
Entita
Nötväcka
Större hackspett  
Trädkrypare
Vassångare
Ängspiplärka  
Blåhake
Citronärla
Flodsångare
Forsärla
Hornuggla
Hussvala
Småfläckig sumphöna
Sparvhök
Stenknäck
Stenskvätta
Sånglärka
Vattensångare
Rör-/Sävsångare
SUMMA 25723 
Antal Arter 77 

 

Kontakta KOF