Obsboken

KOF samlar kontinuerligt in observationer från de nordvästskånska kommunerna Höganäs, Helsingborg, Bjuv, Åstorp, Ängelholm och Båstad.

Tänk på att även rapportera dina obsar i det nationella rapporteringssystemet Artportalen.

Rapportera till obsboken när du sett nått spännande i markerna!Djupadal, Kullaberg 23 aug: Termiksvävande ormvråk x 3, förbiflygande pilgrimsfalk x1, luftakrobatisk korp x2.

Dan Persson
Strandbaden, - Wednesday, August 23, 2017 at 22:43:21 (CEST)

22 aug. Småtrevligt i Lilla viken, Rönnen under kvällen, bl a den 1k smalnäbbade simsnäppa som upptäckts tidigare under dagen. Unga svartsnäppor, brushanar, grönbenor, kärrsnäppor samt 1 ex vardera av mo- och kustsnäppa. Vadarna till en början väldigt oroliga vilket hade sin förklaring i att ett yngre par var ute och klafsade i dyngan, omringade av ett 20-tal nyfikna kvigor! Ute på reservatet stora mängder vitkindade- och grågäss samt en ad havsörn.
Henrik Johansson
- Tuesday, August 22, 2017 at 21:31:31 (CEST)

21 augusti. Efter att jag under nästan två veckor varken sett eller hört bändelkorsnäbb, hördes denna morgon ett par stycken i Glimminge plantering. Det var för övrigt rätt gott om mindre korsnäbb. På eftermiddagen hördes däremot inga.
Mats Ljunggren
- Monday, August 21, 2017 at 22:00:20 (CEST)

19 augusti: en ägretthäger rastade tillsammans med två grå släktingar i Höja boställes våtmark. Ägretten lyfte efter ca en timme men landade förmodligen några hundra meter längre upp i Rönneådalen. Dessutom brun kärrhök, några ljungpipare, två skogsduvor och två gulärlor. Medobsare Bo o Mona Tuvesson, Rolf Helmersson och markägaren Peter Hansson.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Saturday, August 19, 2017 at 17:42:56 (CEST)

Fre 18 aug. Stureholm. Kort kvällssittning på plattformen. Fiskgjuse, efter tur över dammen fortsatte den rakt söderut, mot frejdigt snurrande vindkraftsparken. Höll dock föredömligt låg kurs och tråcklade sig förbi.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Friday, August 18, 2017 at 19:13:24 (CEST)

17/8. Ett större gäng Rapphöns stod mitt på den lilla vägen (Bräcke lid?) bakom Bräcke mölla. De fick bråttom in i ett sädesfält när jag kom körande, hann därför inte räkna exakt, men nånstans mellan 15 o 20 individer var det. Kul, minns inte när jag senast såg så många samtidigt på sommaren.
Paul Tufvesson
Helsingborg , - Thursday, August 17, 2017 at 18:21:19 (CEST)

16 augusti. Sandön på morgonen. Mulet, tilltagande vind från NV. Högt vattenstånd. Vadare av följande slag sågs framför allt på revlar på utsidan av ön: Myrspov 19, Storspov 27, Strandskata 10, Tofsvipa ca 40, Kärrsnäppa 9, Kustsnäppa 2, Spovsnäppa 1, Rödbena 2, Grönbena 1, Gluttsnäppa 3, Svartsnäppa 1, Drillsnäppa 1, Enkelbeckasin 1, St strandpipare 7. Hela 49 vilande gråhägrar, en fiskgjuse och en gammal havsörn som lyfte från Sandön med blodigt kadaver i klorna.
Thomas Terne
Utvälinge/Helsingborg, - Wednesday, August 16, 2017 at 11:16:32 (CEST)

15 augusti: under vandring från Rekekroken till Skäret mellan kl 12 och 15 sågs säkert ett hundratal mindre korsnäbb fördelat på småflockar som flög in mot land i nordvästlig riktning. Antar dessa sågs tidigare på dagen som sträckande på Kullaberg enligt rapporteringen från Artportalen.
Ingmar Paulsson
Sundbyberg, - Tuesday, August 15, 2017 at 22:49:12 (CEST)

14 augusti. Glimminge plantering. Tyst och stilla i skogen under den soliga eftermiddagen. På kvällen gick jag ned till stranden och spanade av udden. Där stod sex st. kentska tärnor. Det mest intressanta denna kväll var tre roskarlar och sådana ses inte så ofta här.
Mats Ljunggren
- Monday, August 14, 2017 at 21:23:54 (CEST)

12 augusti, Studiefrämjandets fågelcirkel skådade vadare på Sandön och såg bla 18 myrspovar, 3 kustpipare, 1 ljungpipare, 2 gluttsnäppor, 1 skogssnäppa, 34 kärrsnäppor och 2 kustsnäppor. Dessutom 1 lärkfalk, 2 fiskgjusar, 4 bruna kärrhökar och ca 200 sjöorrar. Många skäggmesar och några rörsångare i vassen.
Thomas Wallin o många fler
- Saturday, August 12, 2017 at 19:47:56 (CEST)

11 augusti. Sandön. Tidig morgon, ingen vind, sol. Grå häger 23 ex. Bland vadare myrspov 13, kärrsnäppa 2, kustsnäppa 1, gluttsnäppa 2, grönbena 1, drillsnäppa 11, tofsvipa ca 120. Kungsfiskare på bryggan. Kentsk tärna 2. Gott om skäggmes 20-30, mest ungfåglar. Spillkråka 1 vid stugan.
Thomas Terne
Utvälinge/Helsingborg, - Friday, August 11, 2017 at 11:48:49 (CEST)

Tors.10/8 kl:16:30. 10-tal rapphöns vid Ugglarps broar.
Sonja Henningsson
Hjärnarp, - Thursday, August 10, 2017 at 23:38:30 (CEST)

Kort fm skådning från flaggstången Sandön 9/8. Härifrån sågs Kärrsnäppa 250, Gluttsnäppa 3, Spovsnäppa 3, Sandlöpare 1, Småspov 3, Myrspov 10. En Vattenrall i kanten på Sandön. Brun kärrhök 1 och 1 sparvhök som drog över.
Kjell -Åke Hall
Ängelholm, - Thursday, August 10, 2017 at 16:39:28 (CEST)

8 augusti. Kvällsskådning vid Sandön. Vid ankomst ca 17:45 hittades en ung svarthuvad mås. På ön fanns då 2 skräntärnor, 1 mosnäppa samt en småsnäppa. När jag och Bengt lämnade vid 20:30 hade antalet skräntärnor ökat till hela 8 ex. Som brukligt fylldes det på med måsar och trutar och bland dessa kunde ytterligare en ung svarthuvad mås vaskas fram. Dessutom sågs en äldre kaspisk trut samt 2 silltrutar (1k och en 2k). Vid en titt på Artportalen finns inlagt en observation från samma lokal med 8 skräntärnor den 2 augusti 2006. Finns det någon högre dagssumma från våra marker?
Thomas Svanberg
Laröd, - Tuesday, August 08, 2017 at 21:43:09 (CEST)

8 augusti. Lockläten från korsnäbbar hördes nästan kontinuerligt vid Kullens fyr denna morgon. Flera flockar var ute och vände men hur många det rörde sig om är alltid svårt att bedöma. I vilket fall som helst fanns ca 10 bändelkorsnäbbar bland dessa. Annat trevligt var ett magnifikt sträck av sjöorre. Under mindre än en en halvtimme passerade flera stora flockar som sedermera summerades till ca 1200 ex (kanske fler).
Mats Peterz
Arild, - Tuesday, August 08, 2017 at 12:19:45 (CEST)

7 augusti, Glimminge plantering. Vid middagstid var jag nere vid stranden och kunde se tolv kentska tärnor ute vid udden. Det var det största antal jag sett hittills i år, men de var ju klart färre än vad de brukar vara vid denna årstid. På eftermiddagen hördes minst en bändelkorsnäbb uppifrån tallarna hemma vid stugan. Nämnas bör väl också en gröngöling som då och då under dagen kom förbi.
Mats Ljunggren
- Monday, August 07, 2017 at 21:46:33 (CEST)

6 aug. Sträck på Kullen under dagen. Inte samma utdelning som igår men ändå en del trevligt att titta på. Bl a sträckte, bredstjärtad labb 1 3k+, kustlabb 1, storlabb 10, kaspisk trut 1 1k, myrspov 224 och kustpipare 183. Medobsare var Affe och Mårten.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, August 06, 2017 at 21:56:58 (CEST)

6 augusti. Fin dag i Glimminge plantering fram till eftermiddagens regnskurar. Hade grå flugsnappare hemmavid, där också ett par lyrflicksländor flög runt. En liten grupp gransångare med tiggande ungar kom förbi. Dagens mest intressanta fynd var väl bändelkorsnäbbarna. Hörde först en med det karaktäristiska lätet, men senare träffade jag på en mindre flock i skogen. Det kommer säkert flera.
Mats Ljunggren
- Sunday, August 06, 2017 at 21:07:12 (CEST)

6/8 Stureholms våtmark. Två kungsfiskare födosökte i dammen.
Karl-Erik Söderqvist
Helsingborg, - Sunday, August 06, 2017 at 19:31:28 (CEST)

5 aug. En fin dag på Kullaberg från soluppgång och 10 timmar fram. Dagens höjdpunkt var den gulnäbbade lira som vid 3 tillfällen drog förbi bara ett par hundra meter ut. Andra havsfåglar var 3 mindre liror som också kom bara nån km ut. En vardera av subadulta bredstjärtad- och kustlabb, havssula 19 och storlabb 13. Även de arktiska vadarna var på gång med kustpipare 325, strandskata 109, myrspov 102, kustsnäppa 77, kärrsnäppa 63, ljungpipare 43, större strandpipare 15, småspov 14, gluttsnäppa 11, rödbena 5, roskarl 1, svartsnäppa 1. En gammal pilgrimsfalk slog en duva över havet. Medobs Mats Peterz, Henrik Johansson mfl.
Klas Rosenkvist
Hbg/Vbg, - Saturday, August 05, 2017 at 20:15:09 (CEST)

3 augusti, Sandön. Eftermiddag i avtagande regn. 6 skräntärnor var stationära i området. 1 ad + 1 1K som mestadels höll ihop. Därutöver en grupp på 4 individer där 3 var adulta och den fjärde uppvisade karaktärer för 2K. Bra med rastande vadare på Sandöns baksida, däribland kustsnäppa 47, sandlöpare 3, kärrsnäppa 48 och myrspov 4.
Oskar Lindberg
Laröd, - Thursday, August 03, 2017 at 19:58:28 (CEST)

2 aug. Pungmes hördes locka från vassområdet nedanför obsplatsen mot Sandön i Utvälinge. På ön fanns 2 skräntärnor (adult samt 1 1k), myrspov 7, kustsnäppa 7 och kustpipare 4. Obsarna gjorda strax efter kl 17.
Thomas Svanberg
Laröd, - Wednesday, August 02, 2017 at 21:06:57 (CEST)

170802 Sandön. Lugn morgonfika på ön. Högt vatten och magert med vadare, en ung ljungpipare var väl det mest anmärkningsvärda på vadarlistan. En gammal dvärgmås och en ung svarttärna rastade på västra sidan. Bra fart på rovfåglarna. Två gamla havsörnar, en ung pilgrimsfalk, tre fiskgjusar, tre ungfåglar och två äldre hanar av brun kärrhök hade också sökt sig till Sandön för ett morgonmål.
Karl G Nilsson o Thomas Wallin
Strandbaden, - Wednesday, August 02, 2017 at 13:53:23 (CEST)

20170802. 5 st gråhägrar i Hasslarps dammar, östra dammen.
Paul Ork
Helsingborg, - Wednesday, August 02, 2017 at 11:28:07 (CEST)

1 aug, kl 11:20 - Två gamla havsörnar passerade - kanske på 50 meters höjd - över vårt hus i riktning NO. En mäktig syn!
Åsa och Christer Strid
Maria by, Helsingborg, - Tuesday, August 01, 2017 at 12:09:25 (CEST)


 Förra månaden 
Klicka här för att se förra månadens observationer!
 
 

Kontakta KOF