Obsboken

KOF samlar kontinuerligt in observationer från de nordvästskånska kommunerna Höganäs, Helsingborg, Bjuv, Åstorp, Ängelholm och Båstad.

Tänk på att även rapportera dina obsar i det nationella rapporteringssystemet Artportalen.

Rapportera till obsboken när du sett nått spännande i markerna!18.1 - I kanten av hygget i Stureholmsskogen satt en ung kungsörn och lät sig beskådas. Drog sedan vidare in i skogen. Även en ad havsörn i ett träd. Vid gräsmatteodlingen en varfågel samt de tre roständerna - väldigt nära vägen - plus alla gäss o sångsvanar. I strandskogen Råbocka en mindre hackspett hane. Hyfsad förmiddag.

Ingemar Johansson
Ängelholm, - Thursday, January 18, 2018 at 14:18:25 (CET)

En kungsfiskare vid diket strax norr om Stureholms våtmark nu
Ronny Johansson
Kattarp, - Wednesday, January 17, 2018 at 15:45:17 (CET)

14 jan. Sjöfågelräkning/-inventering längs sträckan Hittarps rev - Vikens hamn. Ca 3300 individer räknades in. Knappt hälften (1545) av alla var ejder med en stor dominans av hanar och nästan inga ungfåglar. Gräsand (539) och bläsand (134) sågs i normala antal. Under senaste åren har antalet knipor ökat och nu räknades 655 ex vilket är den klart högsta noteringen sedan åtminstone 2010. Efter avslutad räkning sågs en dubbeltrast på åker NV Tursköpsdungen. På morgonen 15/1 sågs en jorduggla jaga i gatlyktans sken vid södra infarten till Laröd, väg 111.
Oskar Lindberg
Laröd, - Monday, January 15, 2018 at 23:12:59 (CET)

15 Januari. Den 12 januari såg vi på skådespelet vid gräsmatteodlingen söder om Ängelholm med 300 sångsvanar, flera tusen gäss, grågås, sädgås, kanadagås, vitkindad gås samt de tre roständerna. Bland alla gässen fanns en grågås med röd halsmärkning Z14. Idag fick vi svar från ett projekt i Dvůr Králové i Tjeckien om att gåsen var märkt där den 5/6 2016. Medobs Irene Lindberg.
Stellan Lindberg
Förslöv, - Monday, January 15, 2018 at 13:51:28 (CET)

15/1 Örnrunda i snålblåsten på fm.Vid Turköp en ad havsörn o en flock på trettio bo o bergfinkar.På Svedberga en ad pilgrimsfalk på ett brunnslock o en fjällvråk.Vid Lönhult en ung havsörn o en glada.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Monday, January 15, 2018 at 13:35:01 (CET)

Sö 14 Jan. Helsingborg, Österleden i höjd med Ramlösa plantskola; Björktrastar (huvudsakligen)i stor flock om flera hundratals ex.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, January 14, 2018 at 22:04:56 (CET)

14 jan. Sjöfågelräkning mellan hamnarna i Vejby och Öllöv. Tidskrävande att räkna alla gräsänder som födosökte längs den långa steniga strandlinjen. Överlag relativt mager utdelning men värt att nämna var drygt 50 krickor vid Vejbystrand, fem svarthakedoppingar vid Grytskären samt fyra fiskande toppskarvar utanför Ranarpsstrand. Omkring 55 kärrsnäppor kom inflygande och landade på revet i Vejbystrand. Tidigare på morgonen stod de på Vejby udde men blev bortskrämda av en havsörn. Ytterligare en havsörn flög förbi. I tången 8 starar och innanför Grytskären även denna helg gott om både skär- och ängspiplärkor. Senare under eftermiddagen skådning mellan Munka-Ljungby och Starby. Två observationer överraskade lite extra. På ett nyplöjt fält nära Berchshill födosökte många gråtrutar och en del fiskmåsar. Bland dessa fanns en 2k kaspisk trut. En liten bit därifrån, i Pinnåns dalgång strax uppströms Ugglarps broar, en imponerande stor och artren flock med skogsduvor innehållande ca 120 ex!
Henrik Johansson
- Sunday, January 14, 2018 at 17:47:43 (CET)

14 januari Tema för Naturskyddsföreningen Söderåsens exkursion idag var levande vatten. Vi besökte Bauserödsdalen (Hallabäcken) och såg bäckens nyanlagda meanderslingor, återställande av strömmande partier med mera. Blir spännande att se hur det påverkar fåglar och annat liv framöver. En ung kungsörn och en gammal havsörn övervakade det hela i gråvädret tillsammans med några glador, vråkar och korpar. I övrigt väldigt dött.
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Sunday, January 14, 2018 at 17:36:39 (CET)

14/1 Södra utmarken Gräsmatteodlingen. Rostand 3.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, January 14, 2018 at 16:37:10 (CET)

14/1 .Fågelcirkeln Studiefrämjandet HBG. Första stopp Torekovs Revet. Sjöorre 35,Bläsand 29,Skärsnäppa 13,Ringduva 100 ,Ängspiplärka 35,Skärpiplärka 4,Gärdsmyg 2,Rödhake 2.Svarteskär. Toppskarv 33 fiskade i en flock norr Svarteskär ,Sångsvan 25 förbiflygande.Södra utmarken gräsmatteodlingen .Sångsvan 220 ,Grågås 600 ,Bläsgås 65,Sädgås 7,Vitkindad gås 300 Varfågel 1 ,Vinterhämpling 7. Svedberga Röd glada 4.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, January 14, 2018 at 16:36:03 (CET)

13 januari, klockan var 11 på förmiddagen, vi lämnar Bjuv. På väg mot Brohaga får vi syn på två kungsörnar.
Eva Nexelius
Vejbystrand, - Saturday, January 13, 2018 at 23:29:02 (CET)

Lö 13 jan, Söderåsen, Åvarp-Vege-Halla. Gråvädersvandring i blött och klafsigt landskap, Häger 1, Ormvråk 2, Glada 1, Kattuggla 1 ex i sommarstugans skorsten, Gröngöling 1, St hackspett 1, Strömstare 1 ex Hallabäcken mellan stenbrotten, Gärdsmyg, Stenknäck, Gråsiska.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Saturday, January 13, 2018 at 16:27:41 (CET)

13 jan. Eftermiddagsspan vid Vegeå, Utvälinge. En rördrom lyfte plötsligt från vasskanten, flög ut mot åmynningen och fällde i vassområdet på Klörensidan. Övrigt: smådopping 2, blå kärrhök 1, pilgrimsfalk 1 ad, skäggmes ca 10. Längs Kullavägen en varfågel i toppen av ett träd.
Henrik Johansson
- Saturday, January 13, 2018 at 16:07:46 (CET)

20180112. Helsingborg, Jordbodalen. Fina obsar på strömstare och kungsfiskare. Dessutom en bra kandidat på snösiska i en större flock med gråsiskor som skrämdes upp i trädtopparna av en lös hund och förlorades i det svaga vinterljuset.
Erik Svensson
Helsingborg, - Friday, January 12, 2018 at 18:05:49 (CET)

12 januari: dagens andräkning (en del av internationella midvinterinventeringarna av sjöfåglar i Europa) mellan Rönneås utlopp och Vejbystrands hamn gav 455 gräsänder, 66 bläsänder, 136 knipor, 53 ejdrar, 6 sjöorrar, 5 små- och 3 storskrakar, 2 skäggdoppingar, 103 storskarvar, 3 knölsvanar och 1 häger. En flock med tumlare hade förmodligen hittat ett fiskstim, de cirklade runt och deras ryggar och ryggfenor bröt vattenytan flera gånger. Efterföljande fika vid Grytskären premierades med en fiskande toppskarv och 6 storspovar.
Kjell-Åke Hall o Thomas Wallin
Ängelholm, - Friday, January 12, 2018 at 16:09:59 (CET)

10/1. Jagande Jorduggla vid Maria station, precis intill järnvägen väster sida mot fältet ca kl 19.45.
Björn Pettersson
Helsingborg, - Thursday, January 11, 2018 at 17:40:57 (CET)

11.1 Vegeholm. En liten vit gås har setts bland vitkindade gäss och grågäss vid Klörenstranden igår morse och idag på morgonen. Snögås/tamgås? av oklart ursprung. Andrahandsuppgift.
Hans Nordius
Ängelholm, - Thursday, January 11, 2018 at 10:08:54 (CET)

10 januari. En kattuggla har denna vinter ofta hörts i Glimminge planterings centrala delar, så ock denna kväll - en hane som ropar.
Mats Ljunggren
- Wednesday, January 10, 2018 at 21:21:33 (CET)

9 januari, Råådalen mellan Görarps mölla och Gantofta. Två strömstarar, en vid gångbron i Gantofta, en lite längre västerut. En liten flock stjärtmesar och några kungsfåglar i samma buske nära p-platsen vid Görarps mölla. Även en sjungande talgoxe där. Gott om gärdsmyg i buskarna. Medobs Gunilla Arborelius
Bosse Johansson
Ramlösa, - Tuesday, January 09, 2018 at 22:19:46 (CET)

Tisdag 9 januari: Kricka, bläsand 15 st, rödbena, skärpiplärka, knölsvan 2 st, sångsvan. Strandbaden.
Dan Persson
Strandbaden, - Tuesday, January 09, 2018 at 17:37:31 (CET)

9/1 Örnrunda.Vid Turköp minst 35 snösparvar o vid Svedberga ängar 1 ad havsörn. Vid Höghult 3 steglits o vid Lönhult en juv havsörn som mobbades av en pilgrimsfalk. Efter Lönhult sågs en ung kungsörn flyga in i skogen vid Stureholm. En duvhök korsade vägen.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Tuesday, January 09, 2018 at 14:37:00 (CET)

8 januari Jordbodalen i eftermiddags: Gärdsmyg 1, Strömstare 1, Forsärla 1. Knölsvanen var inte kvar men sågs där i förmiddags. Kungsfiskaren syntes inte till.
Lars Brunkman
Helsingborg, - Monday, January 08, 2018 at 20:35:57 (CET)

20180108, Jordbodalen Helsingborg, Kungsfiskare, Strömstare, Gråsiska,
Paul Ork, Gabriella Ork
Helsingborg, - Monday, January 08, 2018 at 19:48:37 (CET)

Måndag 8 jan. Gräsmatteodlingen S Ängelholm: ca 225 sångsvanar. Rönnen: Kungsfiskare.
Dan Persson
Strandbaden, - Monday, January 08, 2018 at 12:34:26 (CET)

Söndag 7 januari. Härligt nigande Strömstare i Rössjöholmsån, nedanför Munka-Ljungby kyrka
Mats Lindskog
Hyllinge, - Sunday, January 07, 2018 at 22:59:25 (CET)

7 januari, fantastiskt vinterväder och dito skådning: bland alla grå-, bläs-, vitkindade- och kanadagäss vid Sandön fanns 60 sädgäss, 1 salskrakhane, 1 smådopping, 1 pilgrimsfalk, 10 skäggmesar samt roständerna. 4 rapphöns vid Lovartsvägen/Tångavägen i Utvälinge samt 11 alfåglar, 2 svärtor, 1 gravand, 6 svarthake- och 1 gråhakedopping samt 1 kungsfiskare vid Stenkrossen.
Mona och Bo Tuvesson, Thomas Wallin
Ängelholm, - Sunday, January 07, 2018 at 22:05:48 (CET)

7 Januari. Heldags skådning. Vi började vid Torekovs rev vid ankomst -6 grader vindstilla klart kanon morgon. Smålom 4, Häger 11, Sjöorre 7, Bläsand 12, Storskrake 4, Knipa 18, flera spelande fåglar, Ringduva 100 flera både hörda och även spelflygande vårkänning, Järnsparv 2, Rödhake 3, Skärpiplärka 4, Ängspiplärka 2. Nästa stopp Svarteskär. Toppskarv 9. Lervik. Skäggdopping 2, Storspov 7, Sävsparv 1. Gräsmatteodlingen. Ringduva 200, Rostand 3, Sångsvan 100. Sandön. Jättemycket gäss Flera tusen Grågäss, Vitkindad gås 800, Bläsgås 300, Kanadagås 250. Rönnen. Gravand 3, Grågås 800. Vid 15-tiden kom vi till Gråläge. 13 st Rödbena Rubusta. Sista stopp när solen börjat gå ner Kattarps skola. Kollade efter Hornuggla men såg inga. Dock 2 Mindre Korsnäbbar. Medobsar. Erik Svensson.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, January 07, 2018 at 21:09:09 (CET)

7 januari. Tillbringade några timmar vid Tomarps ene/Rönneådalen. I dalen hade stora delar av de väldiga översvämningarna frusit till och där var inte mycket födosökande fåglar, dock 10 sångsvanar. Men visst hände det en del, en forsärla födosökte i vattenbrynet, gott om gäss, mest grågäss passerade förbi men även cirka 30 bläsgäss. Passerade gjorde även ung havsörn och dito kungsörn. En fjällvråk slog en sork. I bok/ekdungarna födosökte stenknäck (15), bergfink (ca 75) och björktrast (12 samt cirka 75 gråsiskor. Till detta kan också läggas en liten flock starar som skyndade söderut samt två stjärtmesar som födosökte i strandsnåren. Nötväckorna var ljudliga och just när solen började dala så inledde två entitor sångduell på varsin sida av Rönneå. Lite förvårkänsla mitt i vintern!
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Sunday, January 07, 2018 at 20:11:28 (CET)

6 januari. Det blev en sväng i Jordbodalen idag med. Kungsfiskaren var på plats liksom strömstaren. Även en forsärla sågs i bäcken (tack till Thomas Svanberg för den!). Ett trettiotal kanadagäss i en snygg plog sträckte över åt NO
Lars Brunkman
Helsingborg, - Saturday, January 06, 2018 at 20:42:34 (CET)

20180106. Norra Vram. Sjungande koltrast - nu har det vänt.
Erik Svensson
Helsingborg, - Saturday, January 06, 2018 at 19:56:26 (CET)

6 januari. De tre roständerna fanns på plats idag vid 14:00, vid det vita släpet söder om Höja, vid E 6:an . Nån som har en aning om vad det som är så lockande just där??
Lena Fagerström
Munka-Ljungby, - Saturday, January 06, 2018 at 19:11:41 (CET)

lörd.6.1. På morgonen vid grytskären observerades 2 skärsnäppor på stenhällarna nära yttre grytskär. Kan ha funnits fler på baksidan. En fin ad pilgrimsfalk satt på toppen av yttre grytskär men tycktes ointreserad av skärsnäpporna. En hel del skärpip och ängspiplärkor i tången. På svarteskär uppehöll sig ca 10 toppskarvar.
Ingemar Johansson
Ängelholm, - Saturday, January 06, 2018 at 18:16:06 (CET)

Lö 6 jan Trettondagen. Söderåsen, Åvarp, Ormvråk 1, St hackspett 2, Korp 2, Strömstare 1 - 2 mellan stenbrotten, Gärdsmyg 1, Domherre 2, Trädkrypare 1
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Saturday, January 06, 2018 at 15:51:26 (CET)

5 januari Promenad i Jordbodalen gav 1 kungsfiskare, C:a 50 gråsiskor (de flesta födosökande på och vid stigen), 1 strömstare, 1 hona knölsvan och 2 ekorrar. Den unga, orädda storskarven var kvar.
Lars Brunkman
Helsingborg, - Friday, January 05, 2018 at 20:33:24 (CET)

Fre 5 jan. Trettonafton. Ornakärr. En kort cykeltur - men gott att få lite dagsljus och en smula syre. Ormvråk 2- 3, Blå kärrhök 1 honf, Gärdsmyg 1, Gulsparv minst 25 .
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Friday, January 05, 2018 at 19:00:45 (CET)

5 januari: både entita och svartmes sjöng försiktigt när jag vandrade längs Vegeå vid Vegeholms slott på eftermiddagen. Stenknäck, spillkråka och nötskrikor hördes, kungsfiskaren pilade förbi nedströms ån när jag satt och fikade. På gräsmatteodlingen betade de tre långstannade roständerna tillsammans med 55 sångsvanar.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Friday, January 05, 2018 at 18:58:22 (CET)

2018.01.05 Damm nära Ödåkra. En vacker stjärtand bland gräsänder. Rapport och bild finns på Artportalen.
Lennart Söderberg
Ödåkra, - Friday, January 05, 2018 at 15:56:18 (CET)

5/1, sjungande svartmes i Kronoskogen.
Per Muhr
Ängelholm, - Friday, January 05, 2018 at 11:37:28 (CET)

2018-01-03. Fem hornugglor lämnade dagkvist 16.00-16.20 Telegatan, Kattarp
Ronny Johansson
Kattarp, - Thursday, January 04, 2018 at 17:14:44 (CET)

2 jan. En del trevligt på dagens runda utmed Skäldervikskusten. Längs Kullavägen vid Vegeholm en dubbeltrast och vid Vegeå en kungsfiskare. Två smådoppingar längs vasskanten vid Rösan där även en sädesärla rastade. Bland alla gäss vid Sandön fanns både bläsgäss och en sädgås (rossicus). På stranden vid Sibirien åtta strandskator. På Rönnen en pilgrimsfalk, en skedand och två rödbenor. En järnsparv vid gamla KOF- stugan. Ett 10-tal svarthakedoppingar och några alfåglar utanför Stenkrossen. Tre gravänder i Farhultsviken och 19 krickor vid Görslövsåns mynning.
Henrik Johansson
- Tuesday, January 02, 2018 at 21:52:49 (CET)

2 januari En promenad i Jordbodalen gav bl a: 1 föga skygg ung storskarv, 1 (möjligen 2) gråhäger, 25 grönsiskor, 1 knölsvan och 1 kungsfiskare som nu fått ett helt träd, som fallit i nedersta dammen, att sitta i.
Lars Brunkman
Helsingborg, - Tuesday, January 02, 2018 at 20:58:44 (CET)

2 januari, många övervintrare på Kullakusten idag: 11-12 sädesärlor på Ören i Strandbaden, 2 berglärkor samt taltrast och järnsparv vid Lerhamn, ytterligare 2 sädesärlor och svart rödstjärt vid reningsverket i Höganäs. Några havssulor i sundet. Dessutom en trevlig blandning rovfåglar längs vägen till/från Kullahalvön: pilgrimsfalk på brandstationen i Ängelholm på morgonen och på eftermiddagen en ung blå kärrhök på Ornakärr, fjällvråk och ung havsörn vid Stureholm.
Karl G Nilsson och Thomas Wallin
Strandbaden/Ängelholm, - Tuesday, January 02, 2018 at 19:07:47 (CET)

2 jan: vid dagens motionsrunda i Jordbodalen såg vi att strömstaren finns på plats liksom en kungsfiskare.
Inger Kylefors
Helsingborg, - Tuesday, January 02, 2018 at 12:37:47 (CET)

1 januari. Kungsörnen, som jag trodde bara var en tillfällig besökare, då jag fick se den en av fjolårets sista dagar, satt idag uppe i toppen av ett dött träd på granhygget invid Lya fäladsväg när jag kom förbi. Samma område som senast. Den flög vidare och jag hittade den efter en stund i en grantopp på Lya ljunghed. Den rörde sig över ett ganska så stort område uppe på åsen.
Mats Ljunggren
- Monday, January 01, 2018 at 19:15:11 (CET)

1 januari, lite eftermiddagsskådning. Dom 3 Roständerna var på plats vid 13,30 vid släpet. Nästa stopp Gräsmatteodlingen: Sångsvan 80, Grågås 500, Kanadagås 70, Vitkindad gås 55. Sandön lugnt, Skäggmes 4. Hasslarps Dammar: Knölsvan 2, Storskarv 6, Häger 1, Bläsand 11, Vigg 6. Höganäs Reningsverk: Sothöna 6, Bläsand 23, Sädesärla 3.
Mikael Jönsson
Påarp, - Monday, January 01, 2018 at 18:03:22 (CET)

1 januari. Vandrade hemåt genom Höganäs efter trevligt nyårsfirande. Mellan rondellen och Tivolihuset sjöng minst fyra rödhakar intensivt vid halvfyratiden.
Göran Paulson
Höganäs, - Monday, January 01, 2018 at 11:56:01 (CET)


 Förra månaden 
Klicka här för att se förra månadens observationer!
 
 

Kontakta KOF