Obsboken

KOF samlar kontinuerligt in observationer från de nordvästskånska kommunerna Höganäs, Helsingborg, Bjuv, Åstorp, Ängelholm och Båstad.

Tänk på att även rapportera dina obsar i det nationella rapporteringssystemet Artportalen.

Rapportera till obsboken när du sett nått spännande i markerna!18/3.Sandön.vid åmynningen visade sig en rördrom en kort stund. Kungsfiskare 1,Sångsvan 75,Bläsgås 70 , Sädgås 4,Grågås 200,Vitkindad gås 800 ,Kanadagås 65,Gravand 4,Gräsand 500 ,Strandskata 17,Storspov 9,Skäggmes 3.Svedberga Ängar.en stor flock sånglärkor cirka 500 ex,Blå kärrhök 1 hona.Medobs Gunbritt.

Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, March 18, 2018 at 21:46:12 (CET)

18 mars. Under morgonen sågs och hördes ett par trädgårdsträdkrypare strax norr om parkeringen vid Sofiero. På eftermiddagen en koll vid Domsten där det sträckte in ormvråk, 2 havsörnar, 2 glador samt en duvhök. 10-talet havssulor fiskade i Öresund.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, March 18, 2018 at 21:04:28 (CET)

18 mars, riktigt trevlig och intensiv skådarstund vid Sandön runt lunchtid idag: i vassen vid båtplatsen i Vegeå smög en rördrom och en vattenrall, kungsfiskaren höll till i kanalen vid pumphuset och mitt i ån simmade en smådopping. Knappt 50 spetsbergsgäss tog ansenlig höjd och sträckte iväg mot norr. Minst 6 havsörnar rörde sig i området.
Rolf Helmersson, Kjell-Åke Hall o Thomas Wallin
Ängelholm, - Sunday, March 18, 2018 at 17:01:46 (CET)

Lö 17 mars: Ornakärr, snabbstopp vid 18.15-snåret. Ung kungsörn på låg flykt över området. - Kvällshare som lockar..?
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Saturday, March 17, 2018 at 19:39:23 (CET)

16 mars. Vid Allerums golfbana 2 rapphönor i buskarna vid parkeringen. På fälten vid Svedberg 1 trana och 11 sångsvanar. I luften 1 sånglärka och en ormvråk. Medobs Gunilla Arborelius
Bosse Johansson
Ramlösa, - Friday, March 16, 2018 at 22:59:28 (CET)

15 mars: svartand, 2 toppskarvar, 6 tobisgrisslor, gammal havsörn, sträckande tofsvipor, strandskator, gravänder och många sånglärkor när Studiefrämjandets fågelcirkel vandrade vid Dagshög och Påarps mal – och råkallt var det i den friska no-vinden…
Thomas Wallin o många fler
- Thursday, March 15, 2018 at 16:22:44 (CET)

15 mars: Ormvråkens Dag - 20 st vid Tursköp, ca 10 st vid Svedberg och runt 15 st vid Stureholms våtmark + gott om enstaka individer längs med örnrundan.
Dan Persson
Strandbaden, - Thursday, March 15, 2018 at 15:00:43 (CET)

15 mars: även idag har det under förmiddagen passerat en del ormvråk på sträck NO över Mariastaden. Strax efter kl.12 sågs två havsörnar (subad) som flög i samma riktning. En av individerna på "lucka" i vänster vinge, så denna bör gå att följa.
Christer Strid o Björn Ekelund
Mariastaden, Helsingborg, - Thursday, March 15, 2018 at 14:11:12 (CET)

15 mars. ca 350 tofsvipor och ett mindre antal starar på åkern strax norr om Kattarps kyrka nu på morgonen.
Henrik Johansson
- Thursday, March 15, 2018 at 08:30:47 (CET)

O 14 mars. Svedberga, KOFs ugglekväll. Välbesökt - men inga kattugglor hördes. Trots bra omständigheter. Trist... Inte ofta jag behöver ge mig...
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Wednesday, March 14, 2018 at 23:10:24 (CET)

2018-03-14 - Nu verkar ormvråken känna av trycket att komma till sina häckningsområden. Trots det kanske inte helt gynnsamma väderläget skruvade ca 10 ex på sträck åt NO precis över tomten. Tidvis gick de in i molnen så de var svåra att följa. Kan tänka att ytterligare ex var i rörelse i molnbasen. Dessutom en rödglada som passerade lågt över hustaket på födosök samt en flock på fem sångsvanar som drog på NO också.
Christer Strid
Maria by, Helsingborg, - Wednesday, March 14, 2018 at 14:52:20 (CET)

14/3 Sandön på fm. Här sågs årets första skärfläcka, 25-tal gravänder o 10-tal strandskator. Även ett par stjärtänder. Mellan Västraby o Turköp ett 40-tal snösparvar o en ung pilgrimsfalk. Många sånglärkor liksom enst. tofsvipor.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Wednesday, March 14, 2018 at 13:33:46 (CET)

Ti 13 mars. Ornakärr. Kvällscykling runt 17.30 - 18. Stora vattenspeglar ute på maderna. Häger 1, Massor av gäss och svan, Ormvråk 2, Tornfalk 1, Kungsörn 1 ungf, Trana 8 rastande, Tofsvipor minst 50.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Tuesday, March 13, 2018 at 18:40:49 (CET)

12/3. Maria park. Helsingborg. Trana 5 str NO.
Mikael Jönsson
Påarp, - Monday, March 12, 2018 at 17:41:45 (CET)

12 mars: 13 tranor kom lågt flygande ut ur dimman och landade bland alla hundratals gäss och svanar på gräsmatteodlingen mellan Vegeholm och Ängelholm. Sånglärkor och gulsparv sjöng. Vid Sandön sträckte 8 dubbeltrastar mot norr, ytterligare 4 tranor, tofsvipor och flera flockar med bofinkar likaså. På Själrönnen en yngre havsörn.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Monday, March 12, 2018 at 16:42:08 (CET)

12 mars Råådalen mellan Gantofta och Görarps mölla. Sjöng gjorde bofink, gulsparv, koltrast, sånglärka, ringduva, gärdsmyg, rödhake, talgoxe och blåmes. Även nötväcka hördes. Medobs Bosse Johansson.
Gunilla Arborelius
Ramlösa, - Monday, March 12, 2018 at 16:23:53 (CET)

12 mars N Väsby 12 tofsvipor
Leif Rosén
- Monday, March 12, 2018 at 12:15:12 (CET)

12 mars. Strandskatorna har återvänt till sin häckningsplats på Kullagymnasiets tak, några dagar senare än de senaste åren men två veckor tidigare än 2013. Någon som minns om det vare en kall och sen vår då?
Göran Paulson
Höganäs, - Monday, March 12, 2018 at 09:36:28 (CET)

11 mars. Tog en promenad i skogen rakt över Sofiero efter att regnet upphört. Runt dammen hördes 2 lock som sannolikt härstammade från en trädgårdsträdkrypare. Dessvärre trots letande inga fler ljud så obsen får förpassas till arkivet för obestämt. Under seneftermiddagen vid Sandön sågs bl a, spetsbergsgås 3, salskrake 1 par, havsörn 1, blå kärrhök 1 honf, pilgrimsfalk 1 ad, strandskata 78, kaspisk trut 1 2k samt 5 sträckande tranor.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, March 11, 2018 at 19:39:31 (CET)

11/3 Småregnig och blåsig dag men vattenpiplärkan i Strandbaden sågs fint tills den skrämdes av passerande fiskare. I Glimminge plantering en dvärgbeckasin i diket vid parkeringen.
Klas Rosenkvist
Vbg/Hbg, - Sunday, March 11, 2018 at 19:00:18 (CET)

Sö 11 mars; Söderåsen; Åvarp-Halladalen-Vege. Slaskvandring - marsväder, Storskarv 2 lyfte från ån, Gräsand 2, Ormvråk 2, Glada 1, Duvhök 1 ungf, Havsörn gammal fågel i Vegeådalen, Kattuggla i sommarstugan, Spillkråka 1,Korp 4, Strömstare 1 mellan stenbrotten, Stenknäck c 10, Svartmes 2. Övrigt Ekorre 1 och en mink - mycket längesen i Halladalen, men inget "kärt" återseende...
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, March 11, 2018 at 18:08:10 (CET)

Ranarpsstrand-Lervik 10/2. Tre rastande honfärgade salskrakar, fyra rapphöns, fyra toppskarvar och en pilgrmsfalk på yttre Grytskär, många (100?) ängspiplärkor i strandkanten, insträck av bl a 75 sånglärkor. Tre större strandpipare och 25 kärrsnäppor runt inre Grytskär. I Vasalt en kattuggla i vår lada och senare en ropande kattuggla på lite håll.
Martin Gierow
Lund/Vasalt, - Saturday, March 10, 2018 at 21:04:28 (CET)

10 mars. Vårlik vinter eller vintrig vår - jag vet inte men sista vinterfågelräkningen för säsongen var det i alla fall. Sammanlagt ett hundratal skäggdoppingar låg utanför Svanebäck och söder om Vikens hamn, i sångväg var det mest mesar, gulsparvar, några tveksamma bofinkar och sånglärkor. Två skogsduvor hördes vid Kristinelund och en i Nällåkraskogen, större hackspettar trummade här och där och en del mindre bergfinksflockar drog runt i Nällåkraskogen. Hemkommen satt två starar och åt på en talg- och fröfylld kokosnöt.
Göran Paulson
Höganäs, - Saturday, March 10, 2018 at 17:44:58 (CET)

10 mars - Stureholms våtmark, två st glador och en fjällvråk. En ung havsörn cirklade över skogen några minuter och drog sedan mot Lönhult. Utanför Västraby gård två glador samt en ljus ormvråk.
Dan Persson
Strandbaden, - Saturday, March 10, 2018 at 16:06:18 (CET)

9 mars Kl 13.30 – Bjärbolund, mellan gården och Stureholmsvägen (samma plats som 6 st havsörnar observerades 4 mars): 2 havsörnar, ungfåglar, samt 4 glador och 2 ormvråkar. På åkern på södra sidan av vägen ytterligare en yngre havsörn. Kl 14.30-15.30 – åkern mellan Lönhult och Stureholm: 2 havsörnar - en ad och en 3K, den yngre käkade på hare eller liknande. Senare dök även en kungsörn upp och bossade lite mot den gamla havsörnen. 5-6 glador födosökte.
Dan Persson
Strandbaden, - Friday, March 09, 2018 at 17:54:00 (CET)

8 mars: 130 skäggdoppingar, fördelade på två täta flockar, dök i ett disigt Öresund när Studiefrämjandets fågelcirkel vandrade mellan Hittars rev och Domsten på förmiddagen. I iskanten låg många bläsänder, några krickor och ett snatterandspar samt 5 strandskator, 3 rödbenor och en enkelbeckasin. Ca 400 bergfinkar rörde sig i skogen tillsammans med 4 stenknäckar, en sidensvans och en gröngöling. En honfärgad blå kärrhök sträckte in från Danmark.
Thomas Wallin och många fler
- Friday, March 09, 2018 at 00:35:24 (CET)

7 mars, Stureholms våtmark. Gulsparv, 2 st. Större hackspett, nötväcka. Kungsörn, födosökande. Havsörn, 2 ad, 1 juv, förbiflygande. Vid Bjärbolund 2 födosökande glador samt 3 dito ormvråkar.
Dan Persson
Strandbaden, - Wednesday, March 07, 2018 at 14:23:12 (CET)

6 mars: Kulla Gunnarstorp, Djuramossa och Svedberga: Pilgrimsfalk, Havsörn (ad), Ormvråk, Glada, Tornfalk, Fjällvråk, Korp, Häger, Rådjur och Dovhjort. Utvälinge/Sandön: Pilgrimsfalk, Blå Kärrhök, Fjällvråk, Storskrake, Gravänder, Sångsvan, Gäss. Joakim, Stefan och Mathilda.
Stefan Siwersson
Helsingborg, - Wednesday, March 07, 2018 at 09:44:21 (CET)

6 mars. Bella Vista, Hittarp. Sångsvan 7, Rödhake 3, Järnsparv 1 sjöng lite trevande från en buske. Gärdsmyg 3, Sånglärka 3 insträckande. Mindre korsnäbb 5.
Mikael Jönsson
Påarp, - Tuesday, March 06, 2018 at 22:14:46 (CET)

6 mars: idag besegrade våren vintern i Rönneådalen (fr Bläsinge ängar till Ugglarp/Berchshill) – sol, nästan vindstilla och 7 grader varmt. Vi njöt och det gjorde säkert också de flera tiotal sånglärkor som sjöng över de våta maderna, de två tranorna som drog år öster genom dalen och de 22 skogsduvorna som rastade vid Ugglarp. Många rovfåglar visade upp sig; 4 adulta havsörnar, en pilgrimsfalk, en ung blå kärrhök, ca 30 röda glador och många vråkar. Vid Sandön rastade 7 spetsbergsgäss och en sädgås tillsammans med många bläs- och grågäss, bland dessa även en stjärtandhane och 9 strandskator. Även här flera rovfåglar – en pilgrimsfalk, en blå kärrhök och tre unga havsörnar.
Kjell-Åke Hall o Thomas Wallin
Ängelholm, - Tuesday, March 06, 2018 at 20:41:54 (CET)

6 mars, Stureholms våtmark: gulsparv, 2 st ivrigt sjungande, häger 1, havsörn 2K, förbiflygande. Röd glada, 2 st förbiflygande
Dan Persson
Strandbaden, - Tuesday, March 06, 2018 at 15:48:08 (CET)

4/3. På en åker mellan Vegeholm och Sandåkra rastade ca 500 sångsvanar. Här fanns också flera grågäss, sädgäss och bläsgäss, men inga vitkindade. Däremot 57 spetsbergsgäss.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, March 05, 2018 at 14:13:17 (CET)

1 ex Pilgrimsfalk förmodligen en hona som satt ute på åkern. Landskrona norra utfarten från staden vid möllan... 4 mars kl 13.30
Stefan Siwersson
Helsingborg, - Monday, March 05, 2018 at 10:47:49 (CET)

4 mars. Marsupplagan av vinterfågelräkning mellan Ugglarps broar och Munka Ljungby, för en gångs skull under vinterförhållanden. 12 glador på startpunkten invid Rönneå, spelande skogsduva N Björket och vid Rössjön, ropande spillkråka N Björket och vid Tåssjö kyrka. I vaken i Rössjön låg minst 1400 kanadagäss och 650 grågäss. På hemvägen tvärade vi över Kullahalvön och såg "bara" två (adulta) havsörnar och sex glador vid Bjärbolund vid tolvtiden. Medobservatör: Anders Nilsson och, vid Bjärbolund, Svante Rembring.
Göran Paulson
Höganäs, - Sunday, March 04, 2018 at 21:06:58 (CET)

4 mars. Tre havsörnar kvar vid 15-tiden vid Bjärbolund, varav en gammal, en 2k och en ev 3k. Glador, ett 10-tal, flög kring på samma ställe. På Svedberga ängar ett 15-tal sånglärkor och vid Tursköp jagade en blåhökshona lågt över ängsmark.
Thomas Terne
Helsingborg, - Sunday, March 04, 2018 at 18:51:59 (CET)

4/3. De tre roständerna ensamma på åkern vid Kulltorp ca 12.30. Fick bra obs på svartanden Påarps mal, jämte 10-tal svärtor, 2 gravänder, ejdrar, bläsänder och gräsänder. På hemväg hade roständerna stuckit, helt tomt på fågel där vid 15-tiden.
Hasse Petersson
Viken, - Sunday, March 04, 2018 at 16:56:26 (CET)

4 mars, kl 14-15: åkern invid Bjärbolunds gård, sex havsörnar varav minst en ad och 3-4 st 4K. Satt på åkern och gjorde korta flygturer. Ett 15-tal rödglador cirkulerade i luften på platsen och stort antal kråkor och trutar samlade kring något på marken.
Dan Persson
Strandbaden, - Sunday, March 04, 2018 at 16:55:28 (CET)

Sö 4 mars. Vegeholm,; stilla, sånär som på hundratals sångsvanar i ständig "körsång". I flocken också kanada-, grågäss samt 20-talet bläsgäss. Stureholm, häger 1, Glada 5-7, ormvråk 2, havsörn 1-2 samt dagens höjdpunkt; kungsörn balanserande i grantopp vid "hökuggelhygget" innan den flög ut på cirkulation över hygget. Medobs; Leif Olsson o Totta Sandberg
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, March 04, 2018 at 15:41:31 (CET)

3 mars. Kulltorp, gräsmatteodlingen. Rostand 3, Sångsvan 94, Grågås 60, Kanadagås 110, Bläsgås 9, Ringduva 55. Sandön. Sångsvan 12, Grågås 200, Sädgås 1, Strandskata 9, Storspov 4, Havsörn 1. Rönnen. Skäggdopping 2, Storspov 1, Ejder 18. Farhult. Grågås 100, Sångsvan 80, Storspov 9, Gravand 1. Höganäs reningsverk. Gravand 2, Kricka 3, Bläsand 1, Rödhake. Lerbergets camping. Hornuggla 3.
Mikael Jönsson
Påarp, - Saturday, March 03, 2018 at 22:24:40 (CET)

3 mars. Eftermiddagspromenad på Klören. Från diket vid det gamla pumphuset lyfte en rördrom och på samma plats fanns en kungsfiskare. I skogen nära parkeringen sågs en morkulla och en liten flock mindre korsnäbb.
Henrik Johansson
- Saturday, March 03, 2018 at 18:56:21 (CET)

Förmiddag fredag 2/3 -18. Efter en dryg timmes sökande sågs trädgårdsträdkryparen i ekhagen vid Rosendal. Den sällskapade med en trädkrypare. Inte ett pip hördes från någon av dem.
Lars-Bertil Nilsson
Helsingborg, - Saturday, March 03, 2018 at 18:14:11 (CET)

Fre 2 mars. Ornakärr. Ormvråk 2, Sparvhök 1, Blå kärrhök 1 honf, Jorduggla 1 ex uppe och vevade ganska högt mot den grå kvällshimlen vid 17.20 tiden.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Friday, March 02, 2018 at 18:14:44 (CET)

Fre 2 mars kl. 08. Nio (!) havsörnar jagade gäss och änder runt Sandön. Vid åmynningen en smådopping, 8 vigg, grågäss och gräsänder samt en frusen tofsvipa.
Björn Holm
Hittarp, - Friday, March 02, 2018 at 15:55:21 (CET)

20180301. Pålsjö skog. På väg hem från KOFs skådarpub sågs två kattugglor komma flygande i området runt paviljongen.
Erik Svensson
Helsingborg, - Friday, March 02, 2018 at 11:24:28 (CET)

1 mars. En forsärla i dagvattendiket bakom Lindab Arena.
Henrik Johansson
- Thursday, March 01, 2018 at 21:30:31 (CET)

1 mars. De tre roständerna vilade vid 15-tiden på det slagna majsfältet strax väster om Kulltorp. Samma plats som tidigare alltså, intill Kullavägen. Inga gäss och svanar på plats.
Henrik Johansson
- Thursday, March 01, 2018 at 17:16:44 (CET)


 Förra månaden 
Klicka här för att se förra månadens observationer!
 
 

Kontakta KOF