Obsboken

KOF samlar kontinuerligt in observationer från de nordvästskånska kommunerna Höganäs, Helsingborg, Bjuv, Åstorp, Ängelholm och Båstad.

Tänk på att även rapportera dina obsar i det nationella rapporteringssystemet Artportalen.

Rapportera till obsboken när du sett nått spännande i markerna!19/11. Fågelcirkeln studiefrämjandet HBG. Farhult.Vitkindad gås 60 , Lite udda en flock på 25 Enkelbeckasiner,.Rönnen. från EFS gården havet.Havssula 7, Bläsand 65,Sjöorre 4,Strandskata 1,Storspov 1,Tofsvipa 3,Kungsfiskare 1,Ängspiplärka 1.Sandön. Skäggmes 2.Väldigt högt vattenstånd. Stureholm Våtmark. Kanadagås 60,Knipa 5,Gräsand 100. Sista stopp Hasslarps Dammar. lungt med fågel.Grågås 600 , Bläsand 60. Vi hade på dagens tur . 40 Arter.

Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, November 19, 2017 at 17:07:25 (CET)

Sö 19 nov, Ornakärr; Blå kärrhök 3- 4 honfärgade.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, November 19, 2017 at 16:44:20 (CET)

18 nov. Eftermiddagstur till Rönnen. Fem rödbenor i strandkanten nedanför gamla KOF-stugan och ytterligare en ute på reservatet. Till en början endast några 100 grå- och vitkindade gäss, enstaka bläsgäss samt en prutgås. Vid 15- tiden kom uppskattningsvis minst 3000 vitkindade gäss inflygande. Kunde dock ej hitta några ytterligare gåsarter bland dessa. I en 50-flock med gråsiskor som födosökte ute på trädaåkern intill Kullaleden fanns åtminstone en tydlig snösiska. Övrigt: herr och fru havsörn på plats, en gluttsnäppa och ca 15 skedänder.
Henrik Johansson
- Saturday, November 18, 2017 at 22:52:38 (CET)

20171118. Helsingborg. Lite stadsskådning under eftermiddagen. På sträckan mellan Vikingstrand och Parapeten sågs forsärla, svart rödstjärt och skärpiplärka. Vid hamninloppet dök havssulor oroväckande nära färjan Tycho Brahe. Jag har aldrig sett dem så nära som idag. Vid Koncerthuset sågs årets första grupp med stjärtmesar. Uppe i Hälsobacken vid vattenfallet sågs och hördes en ljudlig brandkronad kungfågel, och ytterligare en bkk sågs strax norr om Vikingsberg. Det verkar som om brandkronorna trivs i järnekarna på båda platserna.
Erik Svensson
Helsingborg, - Saturday, November 18, 2017 at 19:41:43 (CET)

Malen, Båstad, em 18/11. En 1K silltrut rastade med grå- och havstrutar i strandkanten. Ute över bukten en tretåig mås, ett par havssulor och tre smålommar. Dalen 15-15.30: En 1K toppskarv rastade och en stormfågel, 15 tretåiga måsar och 12 havssulor samt enstaka alkor flög förbi.
Martin Gierow
Lund/Vasalt, - Saturday, November 18, 2017 at 16:03:26 (CET)

17 november, Rönneådalen i det fina höstvädret: 1 honfärgad blå kärrhök vid Höja våtmark, 2 överflygande adulta havsörnar vid Berchshill. I maderna vid Tomarps kungsgård rastade 5 mindre och 15 vanliga sångsvanar samt ca 200 tofsvipor.
Per Muhr och Thomas Wallin
Ängelholm, - Saturday, November 18, 2017 at 00:46:33 (CET)

16 november, Tjörröd. Hona pilgrimsfalk mot söder samt en födosökande rödvingetrast.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Thursday, November 16, 2017 at 22:02:32 (CET)

15.11 Två mycket fina adulta fjällgäss rastade på Rönnens östra sida vid 15.00 tiden. Fjällgässen hittades av Rolf Helmersson. Båda var märkta med färgring på ett ben och nummerring på det andra. Båda lyfte vid 15.40 mot nordost och kan ha gått ner någonstans norr Ängelholm. Kanske finns dom kvar.
Ingemar Johansson
Ängelholm, - Wednesday, November 15, 2017 at 19:07:09 (CET)

15/11 Kullagunnarstorp Pilgrimsfalk 1ex
Peter Andersson
Helsingborg, - Wednesday, November 15, 2017 at 18:04:56 (CET)

15/11. Em på Rönnen. I den vanliga massan av grå-, vitkindade-, säd- och bläsgäss rastade idag två ad fjällgäss. De låg mesta tiden och halvsov delvis dolda av andra gäss, men till slut begav de sig ned i vattnet för att bada. Strax därefter lyfte de och flög åt nordost. Troligen gick de ned på nån åker norr om Ängelholm.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Wednesday, November 15, 2017 at 17:46:10 (CET)

Onsd 15 nov. Ingelsträde våtmark, Smådopping 1, Häger 1, Ormvråk 1.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Wednesday, November 15, 2017 at 16:28:07 (CET)

15/11 Örnrunda på fm.Vid Svedbergatvå fjällvråkar och tiotal ljungpipare samt ett flertal sånglärkor.Vid Lönhult en ung havsörn o en pilgrimsfalk.Sexton rapphöns skrämdes upp.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Wednesday, November 15, 2017 at 13:30:45 (CET)

13 November Ett 25-tal havssulor födosökte vid 9-tiden utanför Helsingborg. På Elineberg blev en duvhök mobbad av skator. Fredriksdal (parkeringen): 11,15 sågs två sparvhökar flyga förbi; en ung och en hane. Lite senare (13.10) upptäcktes en havsörn på stort av stånd. Sannolikt sträckade den ut över Pålsjö.
Lars Brunkman
Helsingborg, - Monday, November 13, 2017 at 21:26:32 (CET)

12 november Ören. Antalet födosökande sädesärlor vid Ören har stigit till 46 under veckan, åtminstone sedan i torsdags enligt Alf P. Idag även 6 födosökande norr om hamnen i Nyhamn samt ett ex uppe i Strandbaden. Hur det ser ut på de andra säkra lokalerna Höganäs och Lerhamn har jag ingen koll på. Vid en sökning i svenska och danska artportalen finns ingen liknande förekomst.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Sunday, November 12, 2017 at 18:57:35 (CET)

Sö 12 nov, Söderåsen, långa rundan; Åvarp-Vege-Tumlaremöllan-Skaftarp-Halla. Ormvråk 7 - 10 ex flera på backen, maskjakt ?, Glada 3, St hackspett, Kattuggla 1 ex i f d "gula" sommarstugan som numera är ommålad, röd! Ytterligare 1 ex kattuggla i GEAstugan, Korp, Rödhake, Gärdsmyg, Steglits, Domherre, Bergfink
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, November 12, 2017 at 18:22:29 (CET)

12 november. Ett besök vid Tomarps kungsgård. En flock på nästan 400 tofsvipor rastade i Rönneådalens översvämningar. Där var också ett hundratal bläsänder, två storskrakar och två sångsvanar. På en av åkrarna födosökte minst 130 ljungpipare och från samma fält lyfte en vinterhämpling. Cirka 200 nordväststräckande vitkindade gäss. I övrigt ganska lugnt men fjällvråk, stenknäck, domherre och bergfink visade sig.
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Sunday, November 12, 2017 at 16:24:15 (CET)

11 nov. Efter ett par timmars span med relativt mager utdelning, storlabb och alkekung i topp, vid Hovs hallar styrdes kosan mot Båstads hamn. Vid lunchtid kom till slut stormsvalan som Svanberg och Stenlund tidigare under förmiddagen sett vid Skummeslövs strand och Malenbadet. Fågeln flög fram och tillbaka helt nära utanför hamnpirarna. Vid ett tillfälle t o m inne över stranden vid Skansenbadet. Lyckligtvis hann den undvika bli fångade av en jagande kråka! Övrigt ganska lugnt, dock en stormfågel, en ung dvärgmås, tre snatteränder och 25 förbiflygande snösparvar. Ytterligare en snösparv födosökte på stranden.
Henrik Johansson
Ängelholm, - Saturday, November 11, 2017 at 22:10:45 (CET)

11 november. Rååns dalgång österut från Gantofta förbi Kövlebäcken visade sig i våras vara en strålande fågellokal och tydligen även på senhösten för drygt två timmars skådande idag gav upp emot 40 arter. Det var en del sträckrörelser som inkluderade 1 ad havsörn, 1 juv blå kärrhök, 10 sparvhökar, 1 pilgrimsfalk, 1 fjällvråk, 10 sångsvanar, 40 ljungpipare och 125 vitkindade gäss. En ung kungsörn tumlade runt i vindarna med några korpar. I övrigt bland annat 1 kungsfiskare, 90 björktrastar, 20 rödvingetrastar, 1 steglits, 5 stjärtmesar och två domherrar.
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Saturday, November 11, 2017 at 16:01:33 (CET)

9 november: 5 skärsnäppor på Torekovs rev på morgonen, 4 tordmular och 2 svarthakedoppingar passerade utanför. Ytterligare 4 skärsnäppor rastade tillsammans med 1 prutgås och 120 ljungpipare på revet vid Ängalag och på Tjällran hittade vi 3 gamla och 2 unga toppskarvar bland alla storskarvarna. I havet utanför en stor flock på ca 100 sjöorrar. En mindre hackspett visade sig hastigt vid parkeringsplatsen. På Klarningen 1 havsörn, 1 blå kärrhök, 1 fjällvråk, 17 skedänder och 200 krickor.
Per Muhr och Thomas Wallin
Ängelholm, - Thursday, November 09, 2017 at 16:44:58 (CET)

8 nov. Utöver redan nämnda obsar på Kullen sågs under morgonen även en adult pilgrims-hona i frukostbestyren precis öster om Gubbahyllan, en skärsnäppa längst ut vid lilla vita fyren samt en honfärgad svart rödstjärt på sydsidan av berget. Inne vid Norra Varalöv var roständerna åter vid intimaffärs-släpet efter sina äventyr på annat håll... Vid Ausås flög en stenfalk förbi.
Peder Winding
Helsingborg, - Wednesday, November 08, 2017 at 20:51:47 (CET)

5-7 nov. Dagligen obsar av brandkronad kungsfågel i parkerna norr om centrala Helsingborg - två ex sedda i Vikingsbergsparken vid rundeln intill gamla konstmuséet, två ex sedda vid vattenfallet precis intill Hälsovägen, Öresundsparken.
Peder Winding
Helsingborg, - Wednesday, November 08, 2017 at 20:43:57 (CET)

Onsd 8 nov. Ornakärr, Blå kärrhök 1 hane, Ormvråk 2
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Wednesday, November 08, 2017 at 16:18:14 (CET)

7 november, Gubbahyllan på Kullaberg. Lugn morgon på hyllan, men 2 rastande alkekungar gladde liksom en förbiflygande ladusvala och en forsärla. En yngre havsörn var ute och prövade fiskelyckan. Betydligt mindre med gråsiskor och bergfink än under de senaste dagarna.
Karl G Nilsson m.fl.
Strandbaden, - Wednesday, November 08, 2017 at 11:23:19 (CET)

6 november Kullens fyr. Fortfarande bra rörelse på bergfink och gråsiskor, 2750 respektive 1000 ex. Bland dessa 107 domherrar, 6 snösparvar, 13 vinterhämplingar, 5 stjärtmesar och 12 svartmesar. Över havet ett tunt sträck av tretåiga måsar och alkor.
Karl G Nilsson o Mats Peterz
Strandbaden, - Monday, November 06, 2017 at 15:03:33 (CET)

6 november: minst 9 mindre sångsvanar rastade tillsammans med ca 90 vanliga sångsvanar och ca 1 000 grå-, kanada- och vitkindade gäss i Rönneådalen mellan Ugglarps broar och Höja. Även två brunänder. 17 bläsgäss drog upp genom dalen, två havsörnar kretsade över. I Tomarp ca 150 bläsänder, lika många krickor och en fjällvråk. Glador överallt…
Thomas Wallin
Ängelholm, - Monday, November 06, 2017 at 14:53:17 (CET)

5 nov. Strax väster om Arilds hamn födosökte en alkekung. Längre ut fällde en storlabb på vattnet och 6 havssulor drog förbi.
Thomas Svanberg
Laröd, - Monday, November 06, 2017 at 08:30:30 (CET)

4 nov. Promenad mellan Dalen och Tjällran. Inte mindre än 5 brandkronade kungsfåglar (2 i närmsta trädgården vid parkeringen Dalen, 2 ex mellan Dalen och Tjällran samt ett ex i enbuskar kustnära vid Tjällran) var förstås roligt. I ett större plurr nedan Dalen en skogssnäppa. Mycket gråsiskor och björktrast i luften.
Thomas Svanberg
Laröd, - Saturday, November 04, 2017 at 20:23:42 (CET)

Lö 4 nov: Stureholm. Knipor i dammen, ormvråk och varfågel på "hökugglehygget". Minst 25 korpar vid Tursköp.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Saturday, November 04, 2017 at 17:07:30 (CET)

4 november. Ingen fågelobservation men säkert lite intressant för flera ändå. På förmiddagen sågs en flock kronhjortar ute på Ornakärr. Fyra hindar och en hjort sågs nära Görslövsån strax norr om Ornakärrsvägen.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Saturday, November 04, 2017 at 15:09:26 (CET)

4 november: tre havsörnar satt tillsammans på Rönnens högsta kulle när Studiefrämjandets fågelcirkel vandrade mellan Årnacke hamn och Häljaröd på förmiddagen. Vid Stenkrossen kom en honfärgad blå kärrhök in från viken, nedanför ungdomsgården i Häljaröd en kungsfiskare och på Rönnen två gravänder. Sammanlagt ca 10 svarthakedoppingar längs kusten. Fortfarande stora översvämningar vid Brandsvig där 11 gamla och 3 unga mindre sångsvanar rastade tillsammans med 35 vanliga sångsvanar, 8 stjärtänder, bläsänder, säd-, bläs-, grå- och vitkindade gäss. De tre roständerna också på plats.
Thomas Wallin o många fler
- Saturday, November 04, 2017 at 14:39:01 (CET)

3 november, en örnrunda i gråvädret gav trevligt resultat: två havsörnar över skogen i Tursköp, en ung kungsörn vid Höghult, varfågel och fjällvråk vid Rögle gods och två smådoppingar bland ca 200 bläsänder i översvämningarna vid Välinge kyrka. Vid Sandön landade en gröngöling och skäggmesarna var livliga i vassen.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Friday, November 03, 2017 at 15:43:27 (CET)

Fred. 3/10. 1 snösparv på ören vid Svanebäck.
Björn Elmlund
Lertberget, - Friday, November 03, 2017 at 11:44:47 (CET)

2 nov. Novemberskådning när den är som bäst. Heldag med början vid Norrebro hamn kl 07.30. En och annan havssula och tretåig mås västerut samt ett ännu glesare sträck med alkor, dock en alkekung snabbt förbi vid 9-tiden. Även en ad havsörn, fem gråhakedoppingar, en svarthakedopping, fyra alfåglar och tre smålommar passerade. Fem unga toppskarvar rastade och i skogen födosökte 5 större korsnäbbar. Ytterligare två unga toppskarvar på Tjällran där även 25 ljungpipare rastade. På stranden vid Torekovs rev höll en berglärka ihop med ett gäng skär- och ängspiplärkor. I skogskanten vid campingen minst 400 gråsiskor och bland dessa en fin hanne snösiska samt ytterligare 2-3 goda aspiranter. Hemfärd via Torekovs reningsverk, Påarps mal och Glimminge plantering men med mager utdelning. Bättre upp vid översvämningarna intill St Brandsvig. Mest överraskande en svarthuvad mås i 1:a vinterdräkt som födosökte på ett sått fält tillsammans med fisk- och skrattmås samt en del gråtrut. Stora mängder gäss, troligen minst 5000 vitkindade, ca 100 bläsgäss, ett 10-tal sädgäss (rossicus) samt såklart grågäss och kanadagäss. I vattnet doppade 15 mindre sångsvanar och 19 "vanliga" och en bit därifrån vilade de tre roständerna. Många bläsänder, krickor och några stjärtänder noterades också. En fin flock med 500 tofsvipor och ett mindre antal ljungpipare. En ung havsörn fick nästan allt på vingar. En mäktig syn! Värt att notera: Inte en skådare i sikte under hela dagen!
Henrik Johansson
Ängelholm, - Thursday, November 02, 2017 at 18:48:41 (CET)

1 nov Strandbaden. Så börjar sädesärlorna åter samla sig inför vintern såsom de gjort sedan 2014. Minst 21 ex noterades idag. Var kommer dessa individer ifrån och varför just på denna kuststräcka mellan Höganäs och Lerhamn?
Karl Nilsson
Strandbaden, - Wednesday, November 01, 2017 at 19:33:54 (CET)


 Förra månaden 
Klicka här för att se förra månadens observationer!
 
 

Kontakta KOF