Tobias Lilja NordinLär dig mer om trutar - 21 mars
Tobias Lilja Nordin introducerar oss i den inte helt lätta art- och åldersbestämningen av trutar.
Läs mer här

Årsmöte 2019. Foto Tommi SandbergLars ny i styrelsen
Idel omval, förutom Lars Forsén som är ny, i den styrelse som valdes på KOFs årsmöte den 6 mars.
Läs mer här

Vindkraft och fåglarVindkraft och fåglar
Hjälp KOF att öka kunskaperna om hur många fåglar som rör sig inom och i anslutning till vindkraftsparken runt Rögle/Västraby.
Läs mer här
Rapportera här

Skärfläcka. Foto Ronny SvenssonNär kommer fåglarna?
När kommer skärfläckan i år? Fiskgjusen? Följ vårens framfart med vår fenologilista.
Läs mer här

Svalbard. Foto Tommi SandbergSvalbard med Totta
Totta Sandberg visade bilder och berättade om tre resor till Svalbard.
Läs mer och se bilder här

Brandkronad kungsfagel. Foto Thomas SvanbergBrandkronad kungsfågel
Den brandkronade kungsfågeln har gjort allt starkare framryckning i Skåne och därför genomfördes en inventering av arten i vårt område säsongen 2018.
Se resultatet här

KOFare på Bjuvs reningsverk. Foto: Tommi SandbergFåglar vid Söderåsen
Krickor, strömstare, stenknäckar mm mötte det 30-tal KOFare som den 20 januari exkurerade i Bjuv, på Vrams ängar och i fd stenbrottet i Åvarp.
Läs mer här

Ormvråkar över Hittarp. Foto Johan Stenlund (montage)Rovfågelsträcket i nv Skåne
Rovfågelsträcket i vårt område klassas som en av de viktigaste flyttningskorridorerna i Fennoskandia konstaterar Per Hansson vid Umeå universitet i en färsk rapport.
Läs mer här

Studiefrämjandet - vårt studieförbund
Kontakta KOF