KOF-dagenKOF-dagen - 22 sept
KOF-dagen vid flaggstången ovanför Sandön - kom förbi för en stund för lite prat och/eller fågelskådning. Träffa styrelsen, ät en korv och umgås.
Läs mer här

Måndagsexkursion till Grytskären - foto Thomas WallinMåndagsexkursion till Grytskären
Regnet kom aldrig på årets sista måndagsexkursion - men det gjorde toppskarvar, smådoppingar och massor av kentska tärnor...
Läs referat och se bilder här

Nattlysning efter fjärilar - foto Anna-Lena HarmsundNattlysning efter fjärilar
Ett tiotal KOFare gav sig ut i lördagskvällen för att lysa efter nattfjärilar.
Läs referat och se bilder här

Stenskvättor - foto Paul OrkMåndagsexkursion till Ören i Strandbaden
Vadare, vitfåglar och stenskvättor visade sig för måndagsexkurerande KOFare innan regnet tog över...
Läs referat och se bilder här

KOFare på Örby ängar - foto Magnus PerssonMåndagsexkursion till Örby ängar
Massor av sträckande gulärlor och en fantastisk solnedgång fick de KOFare som kommit till måndagens exkursion till Örby ängar uppleva.
Läs referat och se bilder här

Trollsländeexkursion, foto Anna-Lena HarmsundRingmärkning i Hasslarp
Ringmärkningssäsongen i Hasslarp pågår för fullt.
Följ ringmärkarnas arbete här

Turkduva. Foto Christer StridInventera turkduvor
Under 2019 genomför SkOF en inventering av turkduvan i Skåne. Rapportera om du ser några!
Läs mer här

Vindkraft och fåglarVindkraft och fåglar
Hjälp KOF att öka kunskaperna om hur många fåglar som rör sig inom och i anslutning till vindkraftsparken runt Rögle/Västraby.
Läs mer här
Rapportera här

Studiefrämjandet - vårt studieförbund
Kontakta KOF