MåndagsexkursionMåndagsexkursion från Helsingborg - 26 augusti
Måndagsexkursion, med utgångspunkt från Helsingborg, som går till Örby ängar.
Läs mer här

Vadarskådande KOFare på Sandön - foto Thomas WallinMåndagsexkursion till Sandön
Mer än 50 KOFare (!!!) skådade vadare och ägretthäger i skönt sensommarväder.
Läs referat och se bilder här

Gluttsnäppor i Stureholm, foto Paul OrkMåndagsexkursion till Stureholm
Ivriga KOFare fyllde parkeringen vid Stureholm på måndagens exkursion som bl.a. bjöd på vadare och rovfåglar.
Läs referat och se bilder här

Trollsländeexkursion, foto Anna-Lena HarmsundRingmärkning i Hasslarp
Ringmärkningssäsongen i Hasslarp pågår för fullt.
Följ ringmärkarnas arbete här

Exkursion i Hasslarp, foto Thomas WallinMåndagsexkursion till Hasslarp
Måndagskvällen i Hasslarp var mycket välbesökt och bjöd på en hel del rastande vadare, flera doppingar och änder.
Läs referat och se bilder här

Turkduva. Foto Christer StridInventera turkduvor
Under 2019 genomför SkOF en inventering av turkduvan i Skåne. Rapportera om du ser några!
Läs mer här

Måndagsexkursioner 2019Alla vårens måndagsexkursioner
Läs reportage och se bilder från alla vårens måndagsexkursioner.
Klicka här

Vindkraft och fåglarVindkraft och fåglar
Hjälp KOF att öka kunskaperna om hur många fåglar som rör sig inom och i anslutning till vindkraftsparken runt Rögle/Västraby.
Läs mer här
Rapportera här

Studiefrämjandet - vårt studieförbund
Kontakta KOF