Kullabygdens Ornitologiska Förening

Fågelskådning och fågelskydd i Helsingborg, Höganäs, Ängelholm, Båstad, Bjuv och Åstorp.

Fåglar i Alaska – 28 febr

Följ med Ulf Ståhle till Saint Paul Island i Alaska, 3½ timmes flygresa ut i Berings hav, för att se bl a beringmås, tio arter alkor mm. Vi besöker även Barrow, USA:s nordligaste by, där Läs mer…

Örnar, vipor och lärkor

Årets Vinterfågelrunda den 18 februari började i lätt blåsigt vårvinterväder och slutade i kallt vinterregn… Däremellan passerade vinterfåglar som storskrakar och örnar men även vårbudbärare som tofsvipor, sånglärkor och större strandpipare. Det var KOF, Naturskyddsföreningen Läs mer…

Ugglor vid Krapperup – 29 febr

Rätt tid i kalendern, rätt tid på dygnet – ändå ingen “ugglegaranti”… Sånt är livet som fågelskådare…Men torsdagen den 29 februari gör vi ett försök att lyssna till kattugglornas rop.

Ringfynd och kontroller

Året runt har du möjlighet att göra ringfynd. På denna sida hittar du information om ringmärkning. Du hittar även länkar till några andra sidor, bl.a. till intressanta avläsningar/återfynd av ringmärkta fåglar och då i första Läs mer…

Rödlistade häckande fåglar i Sverige

Vi har 252 regelbundet häckande fågelarter i Sverige. En tabell över de arter som på olika sätt är hotade – rödlistade – hittar du här. Rödlistestatus:  NT = nära hotad EN = starkt hotad VU = sårbar CR = akut hotad

Nya bilder

Nu är det nya bilder på vår startsida – det är Bengt Hertzman från Helsingborg som bjuder på stjärtmes, blåmes och mindre hackspett. Bengt vandrar och fotograferar gärna på Söderåsen, är aktiv i KOFs skogsgrupp Läs mer…

Mer på våra sidor

Obsbok

Läs eller skriv i vår virtuella obsbok

Fågellokaler

Hitta till alla fina fågellokaler i nv Skåne

Bli medlem

Bli medlem eller ändra adress

Frågor om KOF?

Kontakta oss gärna