Fågeltornet vid Klarningen. Foto Thomas WallinKlarningen - 28 april
Jan Skidell tar emot i sina hemmamarker och visar både dem och nyanlända fåglar från tornet vid Klarningen.
Läs mer här

MåndagsexkursionMåndagsexkursion - 29 april
Måndagsexkursion med utgångspunkt från Helsingborg. Exkursionen går till Hasslarps dammar.
Läs mer här

Steglits. Foto Paul OrkMåndagsexkursion till Grevie backar
Många nyanlända tropikflyttare mötte de KOFare som avslutade påskhelgen i Grevie backar.
Läs mer här

Måndagsexkursion på Kullaberg. Foto Ulrik AlmMåndagsexkursion till Kullaberg
25 medlemmar inkl dagens ledare Ulrik Alm såg trastar och skogsduva i Björkeröd på Kullaberg.
Läs mer här

Sångsvan. Foto Paul OrkMåndagsexkursion till Stureholm
Både blå- och brun kärrhök, stenskvätta, skogssnäppa och många skådande medlemmar på årets andra måndagsexkursion.
Läs mer här

Trutar och skarvar. Foto Paul OrkMåndagsexkursion till Grytskären
Många KOFare skådade vadare, gäss och änder på årets första måndagsexkursion.
Läs mer här

Turkduva. Foto Christer StridInventera turkduvor
Under 2019 genomför SkOF en inventering av turkduvan i Skåne. Rapportera om du ser några!
Läs mer här

Vindkraft och fåglarVindkraft och fåglar
Hjälp KOF att öka kunskaperna om hur många fåglar som rör sig inom och i anslutning till vindkraftsparken runt Rögle/Västraby.
Läs mer här
Rapportera här

Skärfläcka. Foto Ronny SvenssonNär kommer fåglarna?
När kommer skärfläckan i år? Fiskgjusen? Följ vårens framfart med vår fenologilista.
Läs mer här

Brandkronad kungsfagel. Foto Thomas SvanbergBrandkronad kungsfågel
Den brandkronade kungsfågeln har gjort allt starkare framryckning i Skåne och därför genomfördes en inventering av arten i vårt område säsongen 2018.
Se resultatet här

Ormvråkar över Hittarp. Foto Johan Stenlund (montage)Rovfågelsträcket i nv Skåne
Rovfågelsträcket i vårt område klassas som en av de viktigaste flyttningskorridorerna i Fennoskandia konstaterar Per Hansson vid Umeå universitet i en färsk rapport.
Läs mer här

Studiefrämjandet - vårt studieförbund
Kontakta KOF