Inventeringar:

 

Artspecifika inventeringar:

Inventering av brandkronad kungsfågel 2018 Vegeholmsskogen-Ängelholm.

 

Kullabergs häckfåglar:

    

1974    1984 (Fåglar i Nordvästskåne, supplement 1).

    

1994    2004

2014

 

Kullahalvön övrigt:

Lunnabjär naturreservat 2013 - av Karl G Nilsson

 

Nabben och Strandhagen naturreservat 2009 - av Karl G Nilsson

 

Nyhamsnläge-Strandbaden, Nyhamnsläge-Lerhamn och
Möllehässle naturreservat 2010-2011
- av Karl G Nilsson

Allerums skog och mosse - av Helsingborgs Fältbiologer

 

Görslövsån och angränsande områden:

    

1975    1980

1990

 

Rönnen, Sandön och Klören:

Vegeåns mynning - en intressant fågellokal - av Lennart Hansson (Fauna och Flora 1961)

 

Helsingborg - Fredriksdal och Pålsjö skog

    

Fåglar på Fredriksdal museer och trädgårdar 2017 - av Gustaf Persson

Fåglar på Fredriksdal museer och trädgårdar april-juni 2018 - av Gustaf Persson

Vinterfåglar på Fredriksdal museer och trädgårdar 11 nov 2018 - 9 mars 2019 - av Gustaf Persson

Studier av häckfågelbeståndet i Pålsjö skog, Hälsningborg - av Torsten Malmberg, del 1 (Vår Fågelvärld 1944 nr 3)

Studier av häckfågelbeståndet i Pålsjö skog, Hälsningborg - av Torsten Malmberg, del 2 (Vår Fågelvärld 1944 nr 4)

 

Sockerbruksdammarna Hasslarp:

 

    

Observationer över vadareförekomsten vid fabriksdammarna i Hasslarp år 1969 - av Bengt Bengtsson

En jämförelse mellan 1969 och 1970-års vadarbestånd på Sockerbruksdammarna i Hasslarp - av Thomas Terne

 

Hallands Väderö:

"Kvalitativa och kvantitativa undersökningar av fågelfaunan på
Hallands Väderö 1937", av Carin Eklundh, K. Svenska Vetenskapsakademiens skrifter i naturskyddsärenden, nr 35 (1938)
Med bihang: Ytterligare uppgifter om vertebratfaunan på Hallands Väderö, av Bertil Hanström.

Hallands Väderö (en artsammanställning för ön - Sällskapet Hallands Väderö natur, meddelande nr 44)

 

Bjäre- och Ängelholmsområdet:

Rönneås dalgång

 

Fåglar i Munka-Ljungby kommun 1963-1972

- av Arne Broman och Kjell-Åke Hall

 

Åter till arkivet.

 

Kontakta KOF