Vinterfågelexkursion till Bjuv och Åvarp, foto Thomas Wallin

Stenknäckar i Bjuv

Ett trettiotal skådare mötte den 16 januari upp till denna traditionsenliga exkursion som genomförts sedan mitten av 70-talet. Hela denna tid har Lasse Karlsson varit vår ciceron, så även denna gång. Vårt första stopp blev Bjuvs brukshundsklubbs parkering som ligger intill Gruvmuséet. Lasse berättade initierat om den flera hundra år Läs mer…

Annandagsvandring på Hallands Väderö, foto Thomas Wallin

Sol och dimma på Väderön

Den traditionella Väderöturen på annandag jul är egentligen inget eget KOFarrangemang utan en tradition som förvaltas av Sällskapet Hallands Väderös natur och Bjäre Naturskyddsförening sedan 1978; men – som så ofta – brukar ett litet gäng KOFare hänga på, och så även idag. Vi lämnade Torekov i klart väder med Läs mer…

Dags att fixa medlemsavgiften för 2022!

Välkommen som medlem i Kullabygdens Ornitologiska Förening 2022! KOF – Kullabygdens Ornitologiska Förening – är en ideell förening öppen för alla fågelintresserade. KOF arbetar för att skydda och utforska fågelfaunan i nordvästra Skåne (Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Ängelholm, Åstorp). KOF anordnar bland annatexkursioner och sammankomster för att stimulera fågelintresset hos Läs mer…

Lusseskådning vid Stureholm, foto Bo Jacobson

30 skådare, 30 arter – och glögg

30 hängivna skådare – 30 härliga fågelarter blev resultatet när KOF bjöd på Lusseskådning vid Stureholms våtmark den 12 december. Snön och lyktorna lyste upp denna vädermässigt ganska gråmulna dag. Dagens besökare uttryckte glädje över att kunna ”ses” trots att pandemin fortsatt håller sitt grepp om oss. Glögg och pepparkakor Läs mer…

”Hårdbevakning”

Under 25-29 okt 2021 genomförde vi på försök en mera intensiv bevakning av fågellivet i och runt vindkraftområdet. Inventeringen skedde i fyra-timmarspass (08:00-12:00 och 12:00-16:00) och knappt tio personer var engagerade i arbetet. Lämpliga observationsplatser var i första hand vid ”infarten” (Stureholmsvägen strax norr R7) och/eller trädridån i sydöstra delen Läs mer…