9 augusti 2020 – Uj vad fågel!

Det högtrycksbetonade vädret fortsätter och för de tropikflyttare som vill röra sig borde det bara vara raka spåret. Något förvånande att det då var väldigt gott om fågel denna ljumma morgon. Vid nätuppsättning 15 grader varmt, en temperatur som hade dubblerats till näten halades vid tio. Med värmen stillades också fågelaktiviteten rätt Läs mer…

Måndagsexkursion till Sandön, 3 augusti 2020. Foto Marie Nordbye

Fiskgjusar och vadare

Skulle vi ”våga”…? Våra uppskattade måndagsexkursioner de senaste åren har fått göra paus p g a corona. Men programgruppen gör två försök denna sensommar. Lösningen – frånsett avstånd och luftig utevistelse – får bli flera ledare som tar delansvar i smågrupper. Måndagen den 3 augusti, underbar vädermässigt, skedde samling vid Läs mer…

25 juli 2020 – ”lugna gatan”

Nytt försök så här mitt i ”kärrsångartider”. Lägre bemanning än senast och för att vara på den säkra sidan valdes att begränsa antalet nät till endast ”Långa rundan”. Vädermässigt nästan lite för stabilt – under morgonen stilla, ganska fuktigt och soligt. Efterhand tilltagande vind från syd. 11-20 grader.   Tydligt sämre fart och Läs mer…

Många fjärilar i Åvarp

På morgonen den 19 juli mötte ett nyfiket och förväntansfullt gäng upp vid Norra Vrams kyrka för vidare transport till Åvarp och dagens fjärilsexkursion. När vi summerade dagen visade sig arterna vi sett vara exakt lika många som deltagarna, nämligen femton. Vid det ”första” stenbrottet, där merparten av arterna sågs, Läs mer…

18 juli 2020 – avslappnad semestermärkning

Efter en dryg veckas uppehåll hög tid att åter få till ett märktillfälle. Vädermässigt goda förhållande med relativt svaga vindar, lagom varmt och tidvis ett lätt molntäcke som skymde solen. Därtill en ovanligt stark laguppställning med Emma, Sara, Peder, Klas, Mårten, Micke och undertecknad. Besökte märkplatsen gjorde Peter från NRM, Sofia, Thomas, Läs mer…