Örnrundan

Observera att vägen mellan Västraby och Rögle är avstängd under tiden som arbetet med dubbelspår på järnvägen mellan Helsingborg och Ängelholm pågår. Klassisk skådarrunda namngiven någon gång på 1960-talet. “Örnarunda” lite slarvigt benämnt bland skådare men kan även kallas lyssnarrunda under vår- försommar (skulle kanske hellre kallas Fuglehultsrundan. På de Läs mer…

Resultat gladinventeringen

Årets inventering av röda glador på nattkvist är nu avslutad. Resultatet visar att antalet glador den här vintern är markant färre än tidigare år. I KOFs rapportområde+Klippans kommun sågs 124 fåglar samlas i skymningen den 5 december. Det kan jämföras med 204 ex motsvarande datum i fjol, 268 ex 2018 Läs mer…

14 november 2020 – säsongsavslutning

Fina novemberförutsättningar med svag SV-vind, lätt molntäcke och ganska ljummet. I stort sett hela ”långa rundan” uppe men denna morgon väldigt lugnt, i det närmaste tomt på fågel. Totalt endast 29 nymärkningar fördelade på 8 arter och därtill ytterligare tre meskontroller från tidigare säsonger, bl a en talgoxe som märktes Läs mer…

Ugglarps broar

Betesmarker och åkrar där Rönneå och Pinnån möts. Hitta hit Från vägen mellan Ängelholm och Starby, sväng åt öster vid skylten “Össjö, Källna”. Från Munka Ljungby, sväng åt söder vid rondellen på väg 13, skyltat “Höja”. Följ Ellenbergavägen rakt söderut, fortsätt söderut när vägen byter namn till Nya Axtorpsvägen. Sväng Läs mer…

Svarteskär

Toppskarvarnas skär i södra Torekov. Hitta hit Nås lättast från hamnen i Torekov. Gå/kör S:ta Toras väg/Lundstens gata tills den tar slut i en vändslinga. GPS-koordinater: 56.42503, 12.61842 Parkera Parkera i Torekovs hamn eller längst i söder på Lundstens gata. Åka kollektivt Skånetrafikens linje 505 mellan Förslöv och Torekov eller Läs mer…

Påarps mal

Påarps mal är en del av Södra Bjärekustens naturreservat – en ganska otypisk del av reservatet eftersom skär och vikar präglar kustlinjen. Området kan bjuda på överraskningar alla tider på året. Hitta hit Åk vägen mellan Västra Karup och Torekov, sväng ner mot havet vid skylten Dagshög alt Torekovs hotell. Läs mer…

Klarningen

Norr om Östra Karup fanns tidigare den stora slättsjön Klarningen (lokalt även kallad Iglasjön) som dikades ut. Ca 15 ha av den gamla sjön har nu restaurerats med hjälp av EU-pengar och bidrag från Båstad-Bjäre Naturvårdsfond. Området har stängslats och betas. Ett fågeltorn har byggts och en vindmölla pumpar in Läs mer…

Grytskären/Ranarps strand

Ranarps strand ingår i naturreservatet Södra Bjärekusten. Området domineras av låglänta sankmarker med bete förutom en liten sträcka med sandstrand alldeles innanför Grytskären. Öarna Inre och Yttre Grytskär är avsatta som fågelskyddsområde med beträdnadsförbud 1 april-15 juli. Hitta hit Flera vägar leder ner till området. Från väg 105 mellan Ängelholm Läs mer…

Örby ängar

Söder om Råå hamn ligger ett friluftsområde med betade hagar, vasspartier och fuktiga videsnår. Örby ängar är en sträck- och rastlokal värd ett besök under vår, försommar och höst. Hitta hit Tag av västerut från gamla Landskronavägen och in på Örbyvägen ner mot Sundsgårdens folkhögskola. Strax efter du passerat skolan Läs mer…

Väla våtmark (Väla kärr)

Området runt Väla motorbana (Väla södra industriområde) i norra Helsingborg, har sedan lång tid tillbaka varit känt i fågelskådarkretsar. Detta, tillsammans med området där soptippen är belägen idag, var intressanta biotoper med en rik mångfald av växter och djur. Med åren har de kommit att spela en betydligt mindre roll Läs mer…