Örnrundan

Klassisk skådarrunda namngiven någon gång på 1960-talet. ”Örnarunda” lite slarvigt benämnt bland skådare men kan även kallas lyssnarrunda under vår- försommar (skulle kanske hellre kallas Fuglehultsrundan. På de gamla kartorna kör du runt Fuglehults Måsen, Stora och Lilla Fuglehult, Fogelsången och Piparehuset. Här har tydligen alltid varit gott om fågel Läs mer…

Ören Strandbaden

En långt utskjutande stenör i norra Öresund, som ingår i ett naturreservat. Ören omges på ömse sidor av sandstrand, ofta med tångvallar som attraherar div fåglar. Lokalen kan vara värd ett besök året om, även om vår, höst och vinter är mest givande. Hitta hit Från Höganäs följ väg 111 Läs mer…

Ödåkra Frostgatan dagvattendammar

Våtmark med två dagvattendammar som du kan vandra runt. Busk och trädplanteringar, men även öppna ytor runt dammarna, ”skådarbänkar” finns. Hitta hit Kör Björkavägen från Väla stormarknad mot Ödåkra. Frostgatan ligger i den östligaste delen av Ödåkra och går mellan Björkavägen och Fleningevägen. Våtmarken syns från Frostgatan. GPS-koordinater: 56.10380, 12.76218 Läs mer…

Åvarp Hallabäcken

Ett omväxlande landskap på åskanten. Enefälad, gamla betesmarker i Båvs hagar, öppna marker i Vegeådalen, bokskog längs större delen av Hallabäcken. Två markerade stenbrott längs Hallabäcken. Hitta hit Från Norra Vram, kör vägen mot Stenestad. Efter några kilometer, vid ”nittiograderskurvan” innan stigningen upp för åsen, sväng till höger på Bouvskogsvägen Läs mer…

Välluvs våtmark

Våtmark anlagd 2017. Uppdämd bäck i åkermark, nu inhägnad betesmark. Rastplats med bänkar och bord i östra delen av våtmarken. Bra lokal även för skådning av fjärilar och trollsländor. Hitta hit Kör till Välluvs kyrka. Våtmarken ligger nordost om kyrkan, mellan Sparrevägen och Påarps södra industriområde. GPS-koordinater: 56.022860, 12.806421 Parkera Läs mer…

Väla våtmark (Väla kärr)

Området runt Väla motorbana (Väla södra industriområde) i norra Helsingborg, har sedan lång tid tillbaka varit känt i fågelskådarkretsar. Detta, tillsammans med området där soptippen är belägen idag, var intressanta biotoper med en rik mångfald av växter och djur. Med åren har de kommit att spela en betydligt mindre roll Läs mer…

Vegeholmsskogen

Vegeholmsskogen är en allmän benämning på skogsområdet mellan Vegeholms slott och Kulltorps gård (strax söder om ishallen i Ängelholm). Mest omtalat är området i maj/juni varje år då det ges goda möjligheter att höra nattskärran spela. Hitta hit Skogen ligger öster om vägen mellan Ängelholm och Utvälinge – vägen heter Läs mer…

Vattenmöllan

Stenig och blockrik kuststräcka mellan Lerhamn och Mölle, gammal rest av Kulla fälad. Betad strandäng med mindre kärr och dammar. Främst en vinter- och vårlokal men även höstbesök kan vara givande. Hitta hit Från Höganäs, när du passerat Nyhamnsläge sväng vänster vid Bräcke mölla mot Lerhamn, parkering finns nere i Läs mer…

Ugglarps broar

Betesmarker och åkrar där Rönneå och Pinnån möts – mest intressanta i maj/juni eller när vattenståndet i ån är högt. Hitta hit Från vägen mellan Ängelholm och Starby, sväng åt öster vid skylten ”Össjö, Källna”. Från Munka Ljungby, sväng åt söder vid rondellen på väg 13, skyltat ”Höja”. Följ Ellenbergavägen Läs mer…

Tursköp-Mariedals våtmark

Våtmark som ligger nära Örnrundan och som är en sidodamm till Skavebäcken. Hitta hit Nås lättast från Örnrundan, Kattarp eller Hjälmshult. Stanna där Turköpsvägen korsar Skavebäcken. Följ bäcken och åkerkanten mot nordväst ca 500 m. GPS-koordinater: 56.1473, 12.7227 Parkera Parkeringsficka finns längs Turköpsvägen ca 200 m norr om bron över Läs mer…