Vattenmöllan

Stenig och blockrik kuststräcka mellan Lerhamn och Mölle, gammal rest av Kulla fälad. Betad strandäng med mindre kärr och dammar. Främst en vinter- och vårlokal men även höstbesök kan vara givande. Hitta hit Från Höganäs, när du passerat Nyhamnsläge sväng vänster vid Bräcke mölla mot Lerhamn, parkering finns nere i Läs mer…

Ödåkra Frostgatan dagvattendammar

Våtmark med två dagvattendammar som du kan vandra runt. Busk och trädplanteringar, men även öppna ytor runt dammarna, “skådarbänkar” finns. Hitta hit Kör Björkavägen från Väla stormarknad mot Ödåkra. Frostgatan ligger i den östligaste delen av Ödåkra och går mellan Björkavägen och Fleningevägen. Våtmarken syns från Frostgatan. GPS-koordinater: 56.10380, 12.76218 Läs mer…

Åvarp Hallabäcken

Ett omväxlande landskap på åskanten. Enefälad, gamla betesmarker i Båvs hagar, öppna marker i Vegeådalen, bokskog längs större delen av Hallabäcken. Två markerade stenbrott längs Hallabäcken. Hitta hit Från Norra Vram, kör vägen mot Stenestad. Efter några kilometer, vid “nittiograderskurvan” innan stigningen upp för åsen, sväng till höger på Bouvskogsvägen Läs mer…

Välluvs våtmark

Våtmark anlagd 2017. Uppdämd bäck i åkermark, nu inhägnad betesmark. Rastplats med bänkar och bord i östra delen av våtmarken. Bra lokal även för skådning av fjärilar och trollsländor. Hitta hit Kör till Välluvs kyrka. Våtmarken ligger nordost om kyrkan, mellan Sparrevägen och Påarps södra industriområde. GPS-koordinater: 56.022860, 12.806421 Parkera Läs mer…

Vegeholmsskogen

Vegeholmsskogen är en allmän benämning på skogsområdet mellan Vegeholms slott och Kulltorps gård (strax söder om ishallen i Ängelholm). Mest omtalat är området i maj/juni varje år då det ges goda möjligheter att höra nattskärran spela. Hitta hit Skogen ligger öster om vägen mellan Ängelholm och Utvälinge – vägen heter Läs mer…

Tursköp-Mariedals våtmark

Våtmark som ligger nära Örnrundan och som är en sidodamm till Skavebäcken. Hitta hit Nås lättast från Örnrundan, Kattarp eller Hjälmshult. Stanna där Turköpsvägen korsar Skavebäcken. Följ bäcken och åkerkanten mot nordväst ca 500 m. GPS-koordinater: 56.1473, 12.7227 Parkera Parkeringsficka finns längs Turköpsvägen ca 200 m norr om bron över Läs mer…

Svedberga kulle

Kullen på slätten, sydost om Mjöhult, väl markerad – drygt 60 meter över havet – i det omgivande flacka landskapet. Luftig björkskog kring toppen, runt kullen fina partier med olika lövsinslag; al, ek och bok. De kvarvarande barrbestånden ersätts efterhand med lövträd. Svedberga kulle används flitigt av det rörliga friluftslivet. Grusvägar, Läs mer…

Rönnen

En utskjutande halvö med betade ängsmarker, sandstränder, små vikar och en smal kanal som avgränsar själva ön Rönnen från fastlandet. Området är rikt på främst vadare och änder och har alltid något att erbjuda, oavsett årstid. Hitta hit Rönnen nås enklast från parkeringsplatsen vid Häljarödsgården (öster om området). Parkeringen vid Läs mer…

Rålehamn

Söder om Tjällran men norr om golfbanan i Torekov ligger Rålehamn med sin ”skådarbunker” strategiskt placerad precis söder om hamnen. Valet av sträcklokal när väderprognoserna talar om lite kraftigare vindar från sydväst eller väst är och kommer alltid att vara ett mycket personligt val. En del vill sitta högt med Läs mer…

Rosendals våtmark

Helsingborgs största våtmark, ca 12 ha. Anlagd år 2017 som en uppdämning av Rosendalsbäcken. Hitta hit Våtmarken nås från vägen mellan Väla och Hyllinge (gamla E4:an). Ligger mellan Djurhagshusvägen och motorvägen E4, ca 1 km väster om Hyllinge. GPS-koordinater: 56.10088, 12.83029 Parkera Ingen anlagd parkering men det går bra att Läs mer…