Svedberga kulle

Kullen på slätten, sydost om Mjöhult, väl markerad – drygt 60 meter över havet – i det omgivande flacka landskapet. Luftig björkskog kring toppen, runt kullen fina partier med olika lövsinslag; al, ek och bok. De kvarvarande barrbestånden ersätts efterhand med lövträd. Svedberga kulle används flitigt av det rörliga friluftslivet. Grusvägar, Läs mer…

Svarteskär

Toppskarvarnas skär i södra Torekov. Hitta hit Nås lättast från hamnen i Torekov. Gå/kör S:ta Toras väg/Lundstens gata tills den tar slut i en vändslinga. GPS-koordinater: 56.42503, 12.61842 Parkera Parkera i Torekovs hamn eller längst i söder på Lundstens gata. Åka kollektivt Skånetrafikens linje 505 mellan Förslöv och Torekov eller Läs mer…

Svanshalls hamn

Svanshall är en bra havsfågellokal när det har blåst ordentligt från väster ett par dagar och fåglarna tryckts in i Skälderviken. Även mycket småfåglar i och kring buskridåerna runt hamnen. Hitta hit Kör väg 112 antingen från Varalöv eller Höganäs till avfarten Jonstorp, Arild, Mölle – vägen heter Norra Kustvägen. Läs mer…

Svanebäcksrevet

Stenrev som bildar en liten utskjutande udde mellan Viken och Gamla Lerberget. En fin lokal vinter och vår där gott om fåglar samlas i kvällningen för att övernatta på revet. Hitta hit Från Viken kör kustvägen norrut mot Lerberget. Från Höganäshållet kör kustvägen söderut mot Viken. Kommer du på cykel Läs mer…

Stureholm

Nyanlagd våtmark, sedan 2009, i anslutning till Stureholmsskogen, mellan Stureholm och Bjärbolund. Hitta hit Från Ängelholm: kör mot Utvälinge och Höganäs. I korsningen vid Tånga kör rakt fram mot Rögle. I Rögle kör mot Kattarp. Innan järnvägsundergången sväng höger mot Mjöhult. Precis innan Stureholmsskogen finns en liten parkeringsficka på höger Läs mer…

Stenbänken på Landborgspromenaden

En okänd men ändå känd plats för många Helsingborgare som någon gång tagit sig fram längs Landborgspromenaden, strax väster om Dunkers vårdboende. Numera går även Skåneleden här. Namnet ”stenbänken” hänvisar till en fast placerad stenbänk som syns på bilden. Även markerad med pil på kartan nedan. Lokalen är företrädesvis en Läs mer…

Sofiero våtmark

En våtmark och dagvattendamm med endast ett par år på nacken. Den ligger strax nordost om Sofiero slott och gränsar även till Sofieroskogen. Området ingår i Pålsjö naturreservat. Hitta hit Det finns ett par olika alternativ att ta sig till våtmarken – i första hand lämpligt med cykel eller till Läs mer…

Rönnen

En utskjutande halvö med betade ängsmarker, sandstränder, små vikar och en smal kanal som avgränsar själva ön Rönnen från fastlandet. Området är rikt på främst vadare och änder och har alltid något att erbjuda, oavsett årstid. Hitta hit Rönnen nås enklast från parkeringsplatsen vid Häljarödsgården (öster om området). Parkeringen vid Läs mer…

Råå hamn

Strax söder om småbåtshamnen på Råå och inte långt från Örby ängar, finns det stora möjligheter för dig med stort tålamod att studera måsar och trutar under goda betingelser. Precis bakom den södra hamnpiren, ligger en ”lagun” eller ett bakvatten som erbjuder ett spännande skådande över en begränsad yta. Hitta Läs mer…

Rålehamn

Söder om Tjällran men norr om golfbanan i Torekov ligger Rålehamn med sin ”skådarbunker” strategiskt placerad precis söder om hamnen. Valet av sträcklokal när väderprognoserna talar om lite kraftigare vindar från sydväst eller väst är och kommer alltid att vara ett mycket personligt val. En del vill sitta högt med Läs mer…