Ornakärr

Ornakärr, Görslövsåns mader, eller som de närboende säger ”maaorna”. Periodvis översvämmade betesmarker utmed ån. Hundratals stängselstolpar erbjuder massor av sittplatser för en mängd olika fåglar. Låt kikarens panorama löpa längs dessa stolprader. Hitta hit Ornakärr är skyltat just så både från väg 112 (Höganäs-Ängelholm) och från vägen någon kilometer norr Läs mer…

Norrebro hamn

Väster om Hovs hallar ligger Norrebro hamn, som är en utmärkt lokal för spaning efter havsfågel när lämpliga vindar blåser. Även under det vanliga höststräcket kan man ha god behållning av att skåda här, då en del fågel som sträckt ut från Grötvik över Laholmsbukten drar in. Skogsdungen alldeles intill Läs mer…

Norra hamnen i Helsingborg

Betongskådning och bra komplement till mer väletablerade sträcklokaler. Framförallt en bra lokal för att bevaka sjöfågel- och havsfågelsträcket. Hamnen drar även till sig en del trut/måsfågel och övervintrande tättingar. Hitta hit Följ Järnvägs/Drottninggatan (huvudgatan i centrum) och sväng in mot Öresundstorget(garage) och över Kvickbron(Brogatan). Själva parapeten sträcker sig sedan 300 Läs mer…

Lya ljunghed

På Hallandsås höjdplatå ligger Lya ljunghed, ett ålderdomligt landskap som ger en god bild av hur stora delar av åsen (och Halland!) kan ha sett ut en bra bit in på 1800-talet. Skåneleden passerar här och man kan följa denna ut till Älemosse, en högmosse som är relativt opåverkad av Läs mer…

Höghults våtmark

Våtmark längs Örnrundan som anlades 2004. Vintern 2018/19 restaurerades lokalen efter att ha varit kraftigt igenväxt. Hitta hit Våtmarken ligger längs Örnrundan, kör vägen mellan Svedberga ängar och Stureholm. GPS-koordinater: 56.16773, 12.72599 Parkera Det finns parkering för ca 3 bilar, annars kan du stå vid vägkanten. Åka kollektivt Inga kollektiva Läs mer…

Hovs hallar

Särskilt vid hårda V- och NV-vindar trycks mycket fåglar in i Laholmsbukten. Dessa söker sig ofta ut igen längs Bjärekusten där de erbjuds lite lä tills de rundar udden vid Hovs hallar. Även dagen efter en storm kan det löna sig att vänta på fåglar som vilat upp sig i Läs mer…

Hittarps rev

En dryg halvmil norr om Helsingborg skjuter Hittarps rev ut i Öresund. En lokal som lämpar sig för besök främst vår och höst men vintertid finns stundtals koncentrationer av övervintrande fågel. Hitta hit Från väg 111 norr om Helsingborg och följ skyltniing mot Laröd. Följ Larödsvägen 2,5 km in i Läs mer…

Glimminge plantering/Vasalts hed

Glimminge plantering är, som namnet antyder, en skog som planterades kring förra sekelskiftet för att binda flygsand. Skogen har sedan 1950-talet styckats upp i tomter för i huvudsak fritidsboende och ligger i anslutning till Bjärekustens naturreservat med dess fäladsmarker, där Vasalt hed förmodligen utgör den bredaste delen längs hela kusten. Läs mer…

Djurholmen

Strövområdet Djurholmen är beläget på Hallandsåsen norr om Västersjön. Detta är gammal snapphanebygd som ännu på 1800- talet var levande och bebodd. Området är en donation av helsingborgaren O.D.Krook, numera direkt underställt Region Skåne. Landskapet är spännande och varierat och relativt nyupptäckt av fågelskådare – med mer besök torde mer Läs mer…

Danhults dammar

Stort och lättillgängligt märgelhål ute på Kullaslätten. Som fågellokal betraktad kanske inget självständigt exkursionsmål, därtill är lokalen alltför begränsad. Men som stopp under en Kullarunda fyller den väl sin plats. Hitta hit Mandelgrensvägen – som förbinder Mjöhult och Ingelsträde – går genom området. Parkera Utmed vägen. Alternativt vid vit fabriksbyggnad Läs mer…