Bruces skog

Naturreservat med naturpunkterna Fågelsjön och Skogen. Hitta hit Bruces skog ligger i östra delen av Helsingborgs stad. Gräns i söder Långeberga industriområde, i väster Österleden, i norr Depågatan och i öster motorvägen E4. Långebergavägen delar reservatet i en västlig och en östlig del. GPS-koordinater: 56.0556, 12.7714 Parkera Tre parkeringar längs Läs mer…

Björkeröd

Inom Östra Kullabergs naturreservat ligger Björkeröds by med den intilliggande Björkeröds mosse. Omgivningarna är omväxlande med bokskog, enbuskmarker och betade ängar. Hitta hit Kör väg 111 mot Mölle. Strax efter att du passerat campingen vid Möllehässle, tar du till höger vid en skylt märkt “Kullabergs strövområde”. Följ den asfalterade vägen Läs mer…

Allerums mosse

Öster om väg 111 mot Höganäs – i höjd med Laröd – ligger naturreservatet Allerums mosse. En numera ganska tätvuxen björkkärrdunge som kanske i första hand är känd för att hysa den mycket sällsynta sumpviolen. Hitta hit Från Christinelundsvägen tar du in till höger på Östra Farnarevägen och efter ca Läs mer…

Allerum/Nellåkra

Medelstor våtmark som anlades i början av 2000-talet i utkant av blandskog. Hitta hit Från Allerums kyrka finns det 2 alternativ: Alternativ 1 utgår du från kyrkan och färdas Allerums kyrkväg mot Kulla-Gunnarstorp. Efter ca 1,7 kilometer finns en skogsväg som löper i västlig riktning. Vägen är belägen strax innan Läs mer…