Båstads hamn

Båstad hamn är mest känd som en förnämlig havsfågellokal, men kan även vara intressant att besöka vintertid. Hitta hit Väg 115 (Köpmansgatan) går in i samhället, vid torget finns skyltning mot hamnen. Parkera Det finns gott om parkeringsplatser i anslutning till hamnen. Åka kollektivt Flera busslinjer går till Båstad och Läs mer…

Bruces skog

Naturreservat med naturpunkterna Fågelsjön och Skogen. Hitta hit Bruces skog ligger i östra delen av Helsingborgs stad. Gräns i söder Långeberga industriområde, i väster Österleden, i norr Depågatan och i öster motorvägen E4. Långebergavägen delar reservatet i en västlig och en östlig del. GPS-koordinater: 56.0556, 12.7714 Parkera Tre parkeringar längs Läs mer…

Brogårda våtmark

Ett relativt nyanlagt våtmarksområde strax nordväst om Bjuv. I ett biflöde – Tibbarpsbäcken – till Vegeå hittar man här en fin rast- och häckningslokal, som i första hand är värt ett besök på vår och sommar. Hitta hit Ca 1,5 km nordväst om Bjuvs centrum hittar du denna våtmark som Läs mer…

Björkeröd

Inom Östra Kullabergs naturreservat ligger Björkeröds by med den intilliggande Björkeröds mosse. Omgivningarna är omväxlande med bokskog, enbuskmarker och betade ängar. Hitta hit Kör väg 111 mot Mölle. Strax efter att du passerat campingen vid Möllehässle, tar du till höger vid en skylt märkt ”Kullabergs strövområde”. Följ den asfalterade vägen Läs mer…

Annelunds våtmark

En ganska okänd våtmark som ligger strax norr om Helsingborg intill väg 111 och inte alls för långt ifrån Allerums mosse. Hitta hit Det finns lite olika alternativ att ta sig till lokalen. Företrädesvis per cykel eller till fots. Alternativ 1: Om du tar dig ut från Helsingborg mot Allerum, Läs mer…

Allerums mosse

Öster om väg 111 mot Höganäs – i höjd med Laröd – ligger naturreservatet Allerums mosse. En numera ganska tätvuxen björkkärrdunge som kanske i första hand är känd för att hysa den mycket sällsynta sumpviolen. Hitta hit Från Christinelundsvägen tar du in till höger på Östra Farnarevägen och efter ca Läs mer…

Allerum/Nellåkra

Medelstor våtmark som anlades i början av 2000-talet i utkant av blandskog. Hitta hit Från Allerums kyrka finns det 2 alternativ: Alternativ 1 utgår du från kyrkan och färdas Allerums kyrkväg mot Kulla-Gunnarstorp. Efter ca 1,7 kilometer finns en skogsväg som löper i västlig riktning. Vägen är belägen strax innan Läs mer…

Kullens fyr

Kullahalvöns västra spets är mest känt bland ornitologer för sitt havsfågelsträck. Bäst är hårda vindar från västsektorn, särskilt under hösten. Annars är Kullaberg in fin sträcklokal vår och höst, med såväl sjö-, rov- och småfågel på menyn. Hitta hit Kör väg 111 mot Mölle. Följ vägen genom Mölle ut mot Läs mer…