Örby ängar

Söder om Råå hamn ligger ett friluftsområde med betade hagar, vasspartier och fuktiga videsnår. Örby ängar är en sträck- och rastlokal värd ett besök under vår, försommar och höst. Hitta hit Tag av västerut från gamla Landskronavägen och in på Läs mer…

Väla våtmark (Väla kärr)

Området runt Väla motorbana (Väla södra industriområde) i norra Helsingborg, har sedan lång tid tillbaka varit känt i fågelskådarkretsar. Detta, tillsammans med området där soptippen är belägen idag, var intressanta biotoper med en rik mångfald av växter och djur. Med Läs mer…

Sofiero våtmark

En våtmark och dagvattendamm med endast ett par år på nacken. Den ligger strax nordost om Sofiero slott och gränsar även till Sofieroskogen. Området ingår i Pålsjö naturreservat. Hitta hit Det finns ett par olika alternativ att ta sig till Läs mer…

Brogårda våtmark

Våtmarksområde strax nordväst om Bjuv. I ett biflöde – Tibbarpsbäcken – till Vegeå hittar man här en fin rast- och häckningslokal, som i första hand är värt ett besök på vår och sommar. Hitta hit Ca 1,5 km nordväst om Läs mer…

Annelunds våtmark

En för många ganska okänd våtmark, strax norr om Helsingborg, intill väg 111 och inte allt för långt ifrån den mera bekanta lokalen Allerums mosse. Tyvärr har våtmarken under de senast åren tenderat att ”tappat visst värde” ur ornitologisk synpunkt. Läs mer…

Råå hamn

Strax söder om småbåtshamnen på Råå och inte långt från Örby ängar, finns det stora möjligheter för dig med stort tålamod att studera måsar och trutar under goda betingelser. Precis bakom den södra hamnpiren, ligger en ”lagun” eller ett bakvatten Läs mer…

Pålsjö skog

Ett sammanhängande skogsområde med insprängd betes- och åkermark som sträcker sig längst den s.k. landborgen nästan från centrum av Helsingborg i riktning norrut mot Sofiero slott och Mariastaden. Delar av området ingår numera i Pålsjö naturreservat. Området bjuder på den Läs mer…

Hasslarps dammar

Sockerbruksdammarna i Hasslarp eller bara ”Dammarna” är en i skådarkretsar känd nordvästskånsk fågellokal. Besöks med fördel vår till höst, men även vintermånaderna kan bjuda på överraskningar. Är i första hand en rastlokal för änder och vadare, men hyser även intressanta Läs mer…

Lusseskådning – 13 dec

KOF-funktionärer finns på plats vid Stureholm (plattformen) kl 10-14. Kom förbi och skåda fåglar och träffa andra skådare. Vi bjuder på glögg och pepparkakor. Tid: kl 10.00-14.00Plats: parkeringen vid Stureholms våtmark, kolla härKontakt: Annelie Dahlqvist, allin58(a)icloud.com, tfn 070-246 27 64 Se Läs mer…