Kolla ringmärkningen! – 13 aug

Passa på att vara med om ringmärkning vid Hasslarps dammar när fågeltillgången är
som störst. Våra exkursionsledare berättar och visar hur man går till väga när man art-
och åldersbestämmer tättingar som fastnat i näten, samt vilka mått som dokumenteras.
Vi kommer även att få höra om återfynd, samt givetvis titta på en del andra arter som
håller till i området. Aktiviteten är väderkänslig, se ev meddelanden här på vår webbplats.

(mer …)
Måndagsexkursion till Jonstorp. Foto Marjan Huiskes

Gäss, vadare och kossor

På måndagsexkursionen den 8 augusti vandrade 25 deltagare på revet i Jonstorp i härligt sensommarväder – över betesmarken och fram mot Görslövsåns mynning. Underbart ljus! Som spred sitt sken över stora gåsflockar och söta svartvita ”panda-kor” (som heter Belted Galloway Läs mer…