Hittarps rev

En dryg halvmil norr om Helsingborg skjuter Hittarps rev ut i Öresund. En lokal som lämpar sig för besök främst vår och höst men vintertid finns stundtals koncentrationer av övervintrande fågel. Hitta hit Från väg 111 norr om Helsingborg och Läs mer…

Djurholmen

Strövområdet Djurholmen är beläget på Hallandsåsen norr om Västersjön. Detta är gammal snapphanebygd som ännu på 1800- talet var levande och bebodd. Området är en donation av helsingborgaren O.D.Krook, numera direkt underställt Region Skåne. Landskapet är spännande och varierat och Läs mer…

Danhults dammar

Stort och lättillgängligt märgelhål ute på Kullaslätten. Som fågellokal betraktad kanske inget självständigt exkursionsmål, därtill är lokalen alltför begränsad. Men som stopp under en Kullarunda fyller den väl sin plats. Hitta hit Mandelgrensvägen – som förbinder Mjöhult och Ingelsträde – Läs mer…

Båstads hamn

Båstad hamn är mest känd som en förnämlig havsfågellokal, men kan även vara intressant att besöka vintertid. Hitta hit Väg 115 (Köpmansgatan) går in i samhället, vid torget finns skyltning mot hamnen. Parkera Det finns gott om parkeringsplatser i anslutning Läs mer…

Bruces skog

Naturreservat med naturpunkterna Fågelsjön och Skogen. Hitta hit Bruces skog ligger i östra delen av Helsingborgs stad. Gräns i söder Långeberga industriområde, i väster Österleden, i norr Depågatan och i öster motorvägen E4. Långebergavägen delar reservatet i en västlig och Läs mer…

Björkeröd

Inom Östra Kullabergs naturreservat ligger Björkeröds by med den intilliggande Björkeröds mosse. Omgivningarna är omväxlande med bokskog, enbuskmarker och betade ängar. Hitta hit Kör väg 111 mot Mölle. Strax efter att du passerat campingen vid Möllehässle, tar du till höger Läs mer…

Allerums mosse

Öster om väg 111 mot Höganäs – i höjd med Laröd – ligger naturreservatet Allerums mosse. En numera ganska tätvuxen björkkärrdunge som kanske i första hand är känd för att hysa den mycket sällsynta sumpviolen. Hitta hit Från Christinelundsvägen tar Läs mer…

Allerum/Nellåkra

Medelstor våtmark som anlades i början av 2000-talet i utkant av blandskog. Hitta hit Från Allerums kyrka finns det 2 alternativ: Alternativ 1 utgår du från kyrkan och färdas Allerums kyrkväg mot Kulla-Gunnarstorp. Efter ca 1,7 kilometer finns en skogsväg Läs mer…

Gå med i KOF

Fågelskådning och fågelskydd i Helsingborg, Höganäs, Ängelholm, Båstad, Bjuv och Åstorp.