Sträckfågelräkning våren 2022

Som ett led i övervakningen av rovfågelsträcket och i ett försök att få en så heltäckande bild av migrationen som möjligt, samlades under våren 2022 (1 februari – 31 maj) in sträckdata från Bohuslän, Halland, NV-Skåne och övriga kustlokaler i Skåne, samt Blekinge, Öland och Gotland i Sverige. Från Danmark Läs mer…

Fågelskådningens dag på Fredriksdal. Foto Totta Sandberg

Häckfågelinventering på Fredriksdal

För dig som gillar att följa naturen i Helsingborgs närområde och då kanske främst fågellivet på Fredriksdal Muséer och trädgårdar, finns nu en ny sammanställning över hur det gått med årets häckningar. Tyvärr inte helt positiv läsning eftersom det både saknas tidigare häckande arter och även finns en påtaglig nedåtgående Läs mer…

“Hårdbevakning”

Under 25-29 okt 2021 genomförde vi på försök en mera intensiv bevakning av fågellivet i och runt vindkraftområdet. Inventeringen skedde i fyra-timmarspass (08:00-12:00 och 12:00-16:00) och knappt tio personer var engagerade i arbetet. Lämpliga observationsplatser var i första hand vid ”infarten” (Stureholmsvägen strax norr R7) och/eller trädridån i sydöstra delen Läs mer…