Rönnen

En utskjutande halvö med betade ängsmarker, sandstränder, små vikar och en smal kanal som avgränsar själva ön Rönnen från fastlandet. Området är rikt på främst vadare och änder och har alltid något att erbjuda, oavsett årstid. Hitta hit Rönnen nås enklast från parkeringsplatsen vid Häljarödsgården (öster om området). Parkeringen vid Läs mer…

Tursköpsskogen, foto Karl-Erik Söderqvist

Tursköpsskogen

Lövskog och naturreservat med grov bok, ek, ask och avenbok samt mycket död ved. Gränsar i öster och väster mot betesmark för Västraby gårds unga nötkreatur. I norr mot vägen mellan Tursköp och Västraby gård. I söder mot Skavebäcken. Hitta hit Nås lättast från Örnrundan, Kattarp eller Hjälmshult. Sväng till Läs mer…

Kullens fyr

Kullahalvöns västra spets är mest känt bland ornitologer för sitt havsfågelsträck. Bäst är hårda vindar från västsektorn, särskilt under hösten. Annars är Kullaberg in fin sträcklokal vår och höst, med såväl sjö-, rov- och småfågel på menyn. Hitta hit Kör väg 111 mot Mölle. Följ vägen genom Mölle ut mot Läs mer…

Jordbodalen

Någon kilometer sydost om Helsingborgs centrum hittar du Jordbodalen. Där slingrar sig Gåsebäcken sakta från öst till väst i en dalgång omgiven av stadens brus och bebyggelse. Längs dalens branta, skogklädda kanter stannar bäcken då och då upp i lite större dammar, för att senare ta sig vidare ut mot Läs mer…

Ören Strandbaden

En långt utskjutande stenör i norra Öresund, som ingår i ett naturreservat. Ören omges på ömse sidor av sandstrand, ofta med tångvallar som attraherar diverse fåglar. Lokalen kan vara värd ett besök året om, även om vår, höst och vinter är mest givande. Hitta hit Från Höganäs följ väg 111 Läs mer…

Ödåkra sjö

Anlagd våtmark väster om naturreservatet Duvestubbe skog. Hitta hit Från Björkavägen i västra delen av Ödåkra, kör in på NP Mathiassons gata till Toftagatan, ta vänster fram till Ängavångsgatan och följ denna. Kör under järnvägen till parkeringen vid Bokgatan. Från parkeringen går en hårdgjord grusväg till våtmarken och runt den. Läs mer…

Sandön

Sandön i Skäldervikens allra sydostligaste del erbjuder med sina revlar och växlande vattennivåer en stor tillgång till fågel. Lokalen lämpar sig för besök året runt. Hitta hit Vid Utvälinge, på vägen mot Farhult och Jonstorp, finns en milstolpe i sten. Sväng in här. Vägen delar omedelbart upp sig. Följ skylt Läs mer…

Kropps våtmark, foto Karl-Erik Söderqvist

Kropps/Tostarps våtmark

Lokalen ligger strax sydost om trafikplats Kropp (E4 och E6) vilket medför störande trafikbuller. Trots detta en lokal som är väl värd ett besök. Vid promenad från Mineralgatan och längs Tostarpsvägen passerar du två intressanta lövskogsdungar. I aldungen vid våtmarken har Helsingborgs kommun satt upp en del holkar vilket även Läs mer…

Hallands Väderö

Skånes främsta ”fågelberg” med häckande arter som toppskarv, sillgrissla, tordmule och tobisgrissla. Ön har många biotoper, allt från kala skär med skärsnäppor till lummig gammelskog med chans att stöta på både sommargylling och mindre flugsnappare. På huvudöns stränder häckar arter som gråtrut, havstrut och silltrut. Rosenfinkens sång ljuder från buskmarkerna Läs mer…

Vattenmöllan

Stenig och blockrik kuststräcka mellan Lerhamn och Mölle, gammal rest av Kulla fälad. Betad strandäng med mindre kärr och dammar. Främst en vinter- och vårlokal men även höstbesök kan vara givande. Hitta hit Från Höganäs, när du passerat Nyhamnsläge sväng vänster vid Bräcke mölla mot Lerhamn, parkering finns nere i Läs mer…