Ödåkra sjö

Anlagd våtmark väster om naturreservatet Duvestubbe skog. Hitta hit Från Björkavägen i västra delen av Ödåkra, kör in på NP Mathiassons gata till Toftagatan, ta vänster fram till Ängavångsgatan och följ denna. Kör under järnvägen till parkeringen vid Bokgatan. Från parkeringen går en hårdgjord grusväg till våtmarken och runt den. Läs mer…

Sandön

Sandön i Skäldervikens allra sydostligaste del erbjuder med sina revlar och växlande vattennivåer en stor tillgång till fågel. Lokalen lämpar sig för besök året runt. Hitta hit Vid Utvälinge, på vägen mot Farhult och Jonstorp, finns en milstolpe i sten. Sväng in här. Vägen delar omedelbart upp sig. Följ skylt Läs mer…

Kullens fyr

Kullahalvöns västra spets är mest känt bland ornitologer för sitt havsfågelsträck. Bäst är hårda vindar från västsektorn, särskilt under hösten. Annars är Kullaberg in fin sträcklokal vår och höst, med såväl sjö-, rov- och småfågel på menyn. Hitta hit Kör väg 111 mot Mölle. Följ vägen genom Mölle ut mot Läs mer…

Kropps våtmark, foto Karl-Erik Söderqvist

Kropps/Tostarps våtmark

Lokalen ligger strax sydost om trafikplats Kropp (E4 och E6) vilket medför störande trafikbuller. Trots detta en lokal som är väl värd ett besök. Vid promenad från Mineralgatan och längs Tostarpsvägen passerar du två intressanta lövskogsdungar. I aldungen vid våtmarken har Helsingborgs kommun satt upp en del holkar vilket även Läs mer…

Hallands Väderö

Skånes främsta ”fågelberg” med häckande arter som toppskarv, sillgrissla, tordmule och tobisgrissla. Ön har många biotoper, allt från kala skär med skärsnäppor till lummig gammelskog med chans att stöta på både sommargylling och mindre flugsnappare. På huvudöns stränder häckar arter som gråtrut, havstrut och silltrut. Rosenfinkens sång ljuder från buskmarkerna Läs mer…

Vattenmöllan

Stenig och blockrik kuststräcka mellan Lerhamn och Mölle, gammal rest av Kulla fälad. Betad strandäng med mindre kärr och dammar. Främst en vinter- och vårlokal men även höstbesök kan vara givande. Hitta hit Från Höganäs, när du passerat Nyhamnsläge sväng vänster vid Bräcke mölla mot Lerhamn, parkering finns nere i Läs mer…

Farhult/Jonstorp

En året-runt-lokal som kan erbjuda det mesta. Under sommarhalvåret framförallt som en vadarlokal av rang. Lokalen gör sig bäst i SO-vind då det som regel blir lågvatten. Det ger ofta större mängder rastande vadare och måsfågel, vilket dock ofta får till följd att det blir längre avstånd. Strandängarna och angränsande Läs mer…

Svanshalls hamn

Svanshall är en bra havsfågellokal när det har blåst ordentligt från nordväst ett par dagar och fåglarna tryckts in i Skälderviken. Även mycket småfåglar i och kring buskridåerna runt hamnen. Hitta hit Kör väg 112 antingen från Varalöv eller Höganäs till avfarten Jonstorp, Arild, Mölle – vägen heter Norra Kustvägen. Läs mer…

Svanebäcksrevet

Stenrev som bildar en liten utskjutande udde mellan Viken och Gamla Lerberget. En fin lokal vinter och vår där gott om fåglar samlas i kvällningen för att övernatta på revet. Hitta hit Från Viken kör kustvägen norrut mot Lerberget. Från Höganäshållet kör kustvägen söderut mot Viken. Kommer du på cykel Läs mer…

Stureholm

Nyanlagd våtmark, sedan 2009, i anslutning till Stureholmsskogen, mellan Stureholm och Bjärbolund. Hitta hit Från Ängelholm: kör mot Utvälinge och Höganäs. I korsningen vid Tånga kör rakt fram mot Rögle. I Rögle kör mot Kattarp. Innan järnvägsundergången sväng höger mot Mjöhult. Precis innan Stureholmsskogen finns en liten parkeringsficka på höger Läs mer…