Farhult/Jonstorp

En året-runt-lokal som kan erbjuda det mesta. Under sommarhalvåret framförallt som en vadarlokal av rang. Lokalen gör sig bäst i SO-vind då det som regel blir lågvatten. Det ger ofta större mängder rastande vadare och måsfågel, vilket dock ofta får till följd att det blir längre avstånd. Strandängarna och angränsande Läs mer…

Svanshalls hamn

Svanshall är en bra havsfågellokal när det har blåst ordentligt från nordväst ett par dagar och fåglarna tryckts in i Skälderviken. Även mycket småfåglar i och kring buskridåerna runt hamnen. Hitta hit Kör väg 112 antingen från Varalöv eller Höganäs till avfarten Jonstorp, Arild, Mölle – vägen heter Norra Kustvägen. Läs mer…

Svanebäcksrevet

Stenrev som bildar en liten utskjutande udde mellan Viken och Gamla Lerberget. En fin lokal vinter och vår där gott om fåglar samlas i kvällningen för att övernatta på revet. Hitta hit Från Viken kör kustvägen norrut mot Lerberget. Från Höganäshållet kör kustvägen söderut mot Viken. Kommer du på cykel Läs mer…

Stureholm

Nyanlagd våtmark, sedan 2009, i anslutning till Stureholmsskogen, mellan Stureholm och Bjärbolund. Hitta hit Från Ängelholm: kör mot Utvälinge och Höganäs. I korsningen vid Tånga kör rakt fram mot Rögle. I Rögle kör mot Kattarp. Innan järnvägsundergången sväng höger mot Mjöhult. Precis innan Stureholmsskogen finns en liten parkeringsficka på höger Läs mer…

Örnrundan

Observera att vägen mellan Västraby och Rögle är avstängd under tiden som arbetet med dubbelspår på järnvägen mellan Helsingborg och Ängelholm pågår. Klassisk skådarrunda namngiven någon gång på 1960-talet. “Örnarunda” lite slarvigt benämnt bland skådare men kan även kallas lyssnarrunda under vår- försommar (skulle kanske hellre kallas Fuglehultsrundan. På de Läs mer…

Ugglarps broar

Betesmarker och åkrar där Rönneå och Pinnån möts. Hitta hit Från vägen mellan Ängelholm och Starby, sväng åt öster vid skylten “Össjö, Källna”. Från Munka Ljungby, sväng åt söder vid rondellen på väg 13, skyltat “Höja”. Följ Ellenbergavägen rakt söderut, fortsätt söderut när vägen byter namn till Nya Axtorpsvägen. Sväng Läs mer…

Svarteskär

Toppskarvarnas skär i södra Torekov. Hitta hit Nås lättast från hamnen i Torekov. Gå/kör S:ta Toras väg/Lundstens gata tills den tar slut i en vändslinga. GPS-koordinater: 56.42503, 12.61842 Parkera Parkera i Torekovs hamn eller längst i söder på Lundstens gata. Åka kollektivt Skånetrafikens linje 505 mellan Förslöv och Torekov eller Läs mer…

Påarps mal

Påarps mal är en del av Södra Bjärekustens naturreservat – en ganska otypisk del av reservatet eftersom skär och vikar präglar kustlinjen. Området kan bjuda på överraskningar alla tider på året. Hitta hit Åk vägen mellan Västra Karup och Torekov, sväng ner mot havet vid skylten Dagshög alt Torekovs hotell. Läs mer…

Klarningen

Norr om Östra Karup fanns tidigare den stora slättsjön Klarningen (lokalt även kallad Iglasjön) som dikades ut. Ca 15 ha av den gamla sjön har nu restaurerats med hjälp av EU-pengar och bidrag från Båstad-Bjäre Naturvårdsfond. Området har stängslats och betas. Ett fågeltorn har byggts och en vindmölla pumpar in Läs mer…

Grytskären/Ranarps strand

Ranarps strand ingår i naturreservatet Södra Bjärekusten. Området domineras av låglänta sankmarker med bete förutom en liten sträcka med sandstrand alldeles innanför Grytskären. Öarna Inre och Yttre Grytskär är avsatta som fågelskyddsområde med beträdnadsförbud 1 april-15 juli. Hitta hit Flera vägar leder ner till området. Från väg 105 mellan Ängelholm Läs mer…