Allerums mosse

Öster om väg 111 mot Höganäs – i höjd med Laröd – ligger naturreservatet Allerums mosse. En numera ganska tätvuxen björkkärrdunge som kanske i första hand är känd för att hysa den mycket sällsynta sumpviolen. Hitta hit Från Christinelundsvägen tar du in till höger på Östra Farnarevägen och efter ca Läs mer…

Allerum/Nellåkra

Medelstor våtmark som anlades i början av 2000-talet i utkant av blandskog. Hitta hit Från Allerums kyrka finns det 2 alternativ: Alternativ 1 utgår du från kyrkan och färdas Allerums kyrkväg mot Kulla-Gunnarstorp. Efter ca 1,7 kilometer finns en skogsväg som löper i västlig riktning. Vägen är belägen strax innan Läs mer…