Råån vid Görarp, foto Thomas Wallin

Fåglar längs Råån – 16 febr

Rååns dalgång sträcker sig genom det skånska åkerlandskapet som en långsträckt oas av beteshagar, buskmarker och lövskogar med mycket höga tätheter av häckande och övervintrande fåglar. Häckningsinventeringar och vintervandringar har visat dramatiska förändringar i artsammansättning under den senaste femtioårsperioden. Flera arter har försvunnit eller minskat, men lika många arter har invandrat och ökat. Varför är det så?

Thomas Alerstam är professor emeritus vid Biologiska institutionen, Lunds Universitet. Han har fåglarnas flyttning som sitt forskningsområde, men han har också följt fågellivet i Rååns dalgång sedan 1960-talet.

(mer …)
Gäss i jordbrukslandskapet, föredrag med Johan Elmberg. Foto Totta Sandberg

Gässen och jordbruket

Torsdagen den andre februari träffades vi i en ny lokal för en inneaktivitet/föreläsning. Vi var i Åvalla församlingshem i centrala Ängelholm. Trivsam lokal dit vi nog kommer att återvända. Johan Elmberg är professor och ansvarig för en grupp vid Högskolan i Kristianstad. Gruppen driver ett forskningsprojekt kring gäss och de Läs mer…

KOF-exkursion till Bjuv och Åvarp. Foto Totta Sandberg

Vinterfåglar på Söderåsen

Den 15 januari samlades vi traditionsenligt i Bjuv för årets första exkursion. I över 40 år har exkursionen letts av Lasse Karlsson, en av KOFs grundare och numera hedersordförande. Tyvärr saknade vi Lasse i år p.g.a sjukdom. Istället leddes exkursionen av Ulrik Alm, Micke Jönsson, Totta Sandberg och Thomas Wallin. Läs mer…

Baltimortrupial, foto Thomas Terne

En amerikan i Förslöv

Det skrällde till ordentligt i fågelskådarvärlden när det visade sig att en Baltimoretrupial besökte fågelmatningar bland villabebyggelsen i Förslöv. Det är första gången som fågelarten observeras i Sverige och hundratals skådare från när och fjärran förväntas resa till Förslöv för att få en skymt av trupialen. Arten häckar i östra Läs mer…

Premiär 15 dec kl 20.00

PREMIÄR för vår första film om Nordens urgamla termikflaskhalsar. Folkbildande samhällsmässigt mycket aktuell dokumentärfilm om Nordens viktigaste rovfågelflyttvägar och deras bristande skydd. I avsnitt 1 börjar vi med norra Öresund, den sydvästliga huvudinfarten. Riskerna för rovfåglar med höga konstruktioner som kraftledningar, master och vindkraft belyses med nya fakta. Tittarna blir Läs mer…

Lusseskådning i Stureholm, foto Totta Sandberg

Kylig men varm Lusseskådning

Trots vintersäsongens hittills kallaste dag i nordvästskåne, lockades ett 30-tal medlemmar ut när KOF bjöd på Lusseskådning vid Stureholms våtmark den 11 december. Mellan klockan 10 och 13 fick vi med gemensamma krafter ihop 27 fågelarter trots att våtmarken var helt igenfrusen. Några änder och vadare syntes alltså inte till. Läs mer…

Kungsörn, foto Lisbeth Håkansson

Lisbeths bilder

Nu kan du se nya bilder på vår startsida – med vintermotiv. Det är Lisbeth Håkansson från Ödåkra som bjuder på hökuggla, rördrom och kungsörn. Lisbeth bor i Ödåkra och skådar fågel så fort vädret tillåter. Gillar att fotografera rovfåglar – i Skåne, Halland, Småland samt är på Öland i maj Läs mer…

Ugglor i Danmark med Klaus Dichmann. Foto Totta Sandberg

Många berguvar i Danmark

Att kattugglan och hornugglan är Danmarks vanligaste ugglor fick det 50-tal KOFare som tagit sig till Järnvägsmuseets hörsal i Ängelholm den 7 november lära sig. Det var Klaus Dichmann, koordinator för uppföljningen av Danmarks ugglor och dessutom skicklig fotograf, som var på besök och informerade om statusen för de danska Läs mer…

Ungdomsskådarna - SkOF. Foto Mikael Arinder

Gå med i Ungdomsskådarna

I oktober startade Skånes Ornitologiska Förening (SkOF) en grupp för ungdomar som är intresserade av fåglar. I uppstarten välkomnas även unga fågelskådare (15–25 år) som inte är medlemmar SkOF (men gärna i lokalklubbarna såsom i KOF). SkOF samarbetar även med Bird Lifes Ungdomsskådare. Hittills har det blivit några exkursioner till Läs mer…