Fågelsång i nordväst

Välkommen till KOFs ljudgalleri.

Klicka på Lyssna! för att lyssna och en gång till för att avsluta.

Alla fåglar är inspelade inom KOFs rapportområde.

Har du inspelningar som du vill bidra med? Skicka till Mats Rellmar, mats.rellmar(a)comhem.se, så lägger vi in dem så fort vi har möjlighet!Knölsvan
Cygnus olor
Flygläte, inspelat vid Sibirien april 2013
Inspelning: Mats Rellmar
Foto: Tommi Sandberg


Sångsvan
Cygnus cygnus
Flygläte, inspelat vid Rössjön februari 2013
Inspelning: Mats Rellmar
Foto: Mats Peterz


Vitkindad gås
Vitkindad gås
Branta leucopsis
Inspelad vid Rönnen 2009-09-29
Inspelning: Mats Rellmar
Foto: Thomas Svanberg


Ejder
Ejder
Somateria mollissima
Inspelad vid Hittarp 2010-05-11
Inspelning: Mats Rellmar
Foto: Ronny Svensson


Tjäder
Tjäder
Tetrao urogallus
Inspelad på Hallandsåsen 2010-04
Inspelning: Tommi Sandberg
Bild: Tommi Sandberg


 
Vaktel
Coturnix coturnix
Inspelad i Välinge 2009-05-25
Inspelning: Mats Rellmar


Gråhakedopping
Gråhakedopping
Podiceps grisegena
Inspelad i Björkeröd 2010-04-10
Inspelning: Mats Rellmar
Foto: Affe Petersson


Strandskata
Haematopus ostralegus
Inspelad i Sibirien april 2013
Inspelning: Mats Rellmar
Foto: Johan Stenlund


Tofsvipa
Vanellus vanellus
Inspelad i Stureholm i maj 2013
Inspelning: Mats Rellmar
Foto: Johan Stenlund


Enkelbeckasin
Gallinago gallinago
Inspelad i Lerhamn i maj 2013
Inspelning: Mats Rellmar
Foto: Thomas Svanberg


 
Dubbelbeckasin
Gallinago media
Inspelad i Ornakärr i maj 2012
Inspelning: Mats Rellmar


Morkulla
Scolopax rusticola
Inspelad i Rögle i juni 2012
Inspelning: Mats Rellmar
Foto: Affe Petersson


Skogssnäppa
Tringa ochropus
Inspelad i Åvarp i maj 2012
Inspelning: Mats Rellmar
Foto: Johan Stenlund


Vattenrall
Vattenrall
Rallus aquaticus
Inspelad i Vegeås mynning 2010-05-19
Inspelning: Mats Rellmar
Foto: Johan Stenlund


Kornknarr
Crex crex
Inspelad i Välinge 2004-05-30
Inspelning: Mats Rellmar
Foto: Tommi Sandberg


Sothöna
Sothöna
Fulica atra
Inspelad i Björkeröd 2010-04-09
Inspelning: Mats Rellmar
Foto: Tommi Sandberg


Gråtrut
Larus argentatus
Inspelad vid Lervik oktober 2012
Inspelning: Mats Rellmar
Foto: Lasse Nilsson


Fisktärna
Fisktärna
Sterna hirundo
Inspelad vid Sandön 2009-08-03
Inspelning: Mats Rellmar
Foto: Johan Stenlund


Ringduva
Ringduva
Columba palumbus
Inspelad i Kattarp 2010-05-09
Inspelning: Mats Rellmar
Foto: Lasse Nilsson


Turkduva
Turkduva
Streptopelia decaocto
Inspelad i Allerum 2010-06-08
Inspelning: Mats Rellmar
Foto: Erik Forsberg


Gök
Cuculus canorus
Inspelad i Hasslarp 2009-05-20
Inspelning: Mats Rellmar
Foto: Anders Henriksson


Kattuggla
Kattuggla
Strix aluco
Spelläte inspelat på Kullen april 2013
Tiggläte från ungar inspelat i Pålsjö skog 2009-06-01
Inspelning: Mats Rellmar
Foto: Thomas SvanbergHornuggla
Asio otus
Hona inspelad i Domsten i mars 2012
Inspelning: Mats Rellmar
Tiggläte från ungar inspelat i Glimmingestrand 2010-06-05
Inspelning: Tommi Sandberg
Foto: Thomas Wallin


Nattskärra
Nattskärra
Caprimulgus europaeus
Inspelad på Traneröds mosse 1999-06-09
Inspelning: Tommi Sandberg
Foto: Mårten Müller


Gröngöling
Gröngöling
Picus viridis
Inspelad i Krapperup 2010-04-09
Inspelning: Mats Rellmar
Foto: Thomas Svanberg


Spillkråka
Dryocopus martius
Inspelad på Kullen mars 2013
Inspelning: Mats Rellmar
Foto: Ronny Svensson


Större hackspett
Större hackspett
Dendrocopos major
Inspelad i Pålsjö skog 2009-06-01
Trummning inspelad i Hittarp i april 2011
Inspelning: Mats Rellmar
Foto: Sonja Henningsson


Mindre hackspett
Mindre hackspett
Dendrocopos minor
Inspelad i Vegeholm 2009-06-24 / Himmelstorp 2010-04-09
Inspelning: Mats Rellmar
Foto: Affe Petersson


Sånglärka
Sånglärka
Alauda arvensis
Inspelad i Västraby 2010-05-11
Inspelning: Mats Rellmar
Foto: Anders Dahl


Ladusvala
Hirundo rustica
Inspelad i Hasslarp april 2013
Inspelning: Mats Rellmar
Foto: Tommi Sandberg


Trädpiplärka
Anthus trivialis
Inspelad i Vegeholm 2009-06-24
Inspelning: Mats Rellmar
Foto: Björn Fredriksson


Gärdsmyg
Gärdsmyg
Troglodytes troglodytes
Inspelad i Pålsjö skog 2009-06-01
Inspelning: Mats Rellmar
Foto: Ronny Svensson


Järnsparv
Järnsparv
Prunella modularis
Inspelad i Hittarp 2010-03-21
Inspelning: Mats Rellmar
Foto: Lasse Nilsson


Rödhake
Erithacus rubecula
Inspelad i Pålsjö skog 2009-06-01
Inspelning: Mats Rellmar
Foto: Affe Petersson


 
Sydnäktergal
Luscinia megarhyncos
Inspelad i Helsingborg i maj 20111
Inspelning: Tommi Sandberg


Näktergal
Näktergal
Luscinia luscinia
Inspelad vid Örby ängar 2009-05-24
Inspelning: Mats Rellmar
Foto: Rolf Helmersson


Rödstjärt
Rödstjärt
Phoenicurus phoenicurus
Inspelad i Utvälinge 2009-06-24
Inspelning: Mats Rellmar
Foto: Affe Petersson


Koltrast
Koltrast
Turdus merula
Inspelad i Pålsjö skog 2009-06-01
Inspelning: Mats Rellmar
Foto: Tommi Sandberg


Taltrast
Turdus philomelus
Inspelad i Sibirien 2011
Inspelning: Mats Rellmar
Foto: Johan Stenlund


Dubbeltrast
Turdus viscivorus
Inspelad i Djurholmen i maj 2011
Inspelning: Mats Rellmar
Foto: Johan Stenlund


Gräshoppsångare
Gräshoppsångare
Locustella naevia
Inspelad i Utvälinge 2009-05-18
Inspelning: Mats Rellmar
Foto: Mårten Mûller


Flodsångare
Flodsångare
Locustella fluviatilis
Inspelad i Åvarp 2006-06-04
Inspelning: Tommi Sandberg
Foto: Ronny Svensson


Sävsångare
Acrocephalus schoenobaenus
Inspelad i Farhult i maj 2013
Inspelning: Mats Rellmar
Foto: Ronny Svensson


Kärrsångare
Acrocephalus palustris
Inspelad i Lerhamn i maj 2013
Inspelning: Mats Rellmar
Foto: Ronny Svensson


Rörsångare
Acrocephalus scirpaceus
Inspelad i Farhult i juni 2010
Inspelning: Mats Rellmar
Foto: Peter Bjurenstål


Härmsångare
Härmsångare
Hippolais icterina
Inspelad i Ornakärr i juni 2012
Inspelning: Mats Rellmar
Foto: Johan Stenlund


Ärtsångare
Ärtsångare
Sylvia curruca
Inspelad på Hallands Väderö 2010-05-02
Inspelning: Mats Rellmar
Foto: Björn Fredriksson


Törnsångare
Törnsångare
Sylvia communis
Inspelad i Hittarp 2010-05-11
Inspelning: Mats Rellmar
Foto: Johan Stenlund


Trädgårdssångare
Trädgårdssångare
Sylvia borin
Inspelad i Hasslarp 2010-07-23
Inspelning: Mats Rellmar
Foto: Affe Petersson


Svarthätta
Svarthätta
Sylvia atricapilla
Inspelad i Hasslarp 2009-05-20
Inspelning: Mats Rellmar
Foto: Tommi Sandberg


Grönsångare
Phylloscopus sibilatrix
Inspelad i Vegeholm 2010-04-30
Inspelning: Mats Rellmar
Foto: Anders Henriksson


Gransångare
Gransångare
Phylloscopus collybita
Inspelad i Vegeholm 2009-06-24
Inspelning: Mats Rellmar
Foto: Ulf Ståhle


Lövsångare
Lövsångare
Phylloscopus trochilus
Inspelad i Hasslarp 2009-05-11
Inspelning: Mats Rellmar
Foto: Affe Petersson


Kungsfågel
Regolus regolus
Inspelad vid Västersjön 2012-06-06
Inspelning: Mats Rellmar
Foto: Affe Petersson


Brandkronad kungsfågel
Regolus ignicapilla
Inspelad på Klören maj 2013
Inspelning: Mats Rellmar
Foto: Thomas Svanberg


Grå flugsnappare
Muscicapa striata
Inspelad i Åvarp i juni 2013
Inspelning: Mats Rellmar
Foto: Affe Petterson


Mindre flugsnappare
Ficedula parva
Inspelad vid Västersjön i maj 2013
Inspelning: Mats Rellmar
Foto: Johan Stenlund


Svartvit flugsnappare
Ficedula hypoleuca
Inspelad i Pålsjö 2009-06-01
Inspelning: Mats Rellmar
Foto: Peter Bjurenstål


Stjärtmes
Aegithalos caudatus
Lockläte, inspelat vid Rössjön februari 2013
Inspelning: Mats Rellmar
Foto: Affe Petersson


Entita
Parus palustris
Inspelad vid Rössjön februari 2013
Inspelning: Mats Rellmar
Foto: Ronny Svensson


Blåmes
Blåmes
Parus caeruleus
Inspelad i Björkeröd 2010-03-06 / Krapperup 2010-03-06
Inspelning: Mats Rellmar
Foto: Affe Petersson


Talgoxe
Talgoxe
Parus major
Inspelad i Pålsjö skog 2010-03-02
Inspelning: Mats Rellmar
Foto: Affe Petersson


Nötväcka
Nötväcka
Sitta europaea
Inspelad i Björkeröd 2010-03-06
Inspelning: Mats Rellmar
Foto: Affe Petersson


Trädkrypare
Trädkrypare
Certhia familiaris
Inspelad i Björkeröd 2010-03-06
Inspelning: Mats Rellmar
Foto: Björn Fredriksson


 
Sommargylling
Oriolus oriolus
Inspelad i Christinelund 2013-06-01
Inspelning: Ulrik Alm


Kaja
Corvus monedula
Inspelad i Hasslarp 2010-04-10
Inspelning: Mats Rellmar
Foto: Ronny Svensson


Råka
Råka
Corvus frugilegus
Inspelad i Hasslarp 2010-04-10
Inspelning: Tommi Sandberg
Foto: Tommi Sandberg


Korp
Corvus corax
Inspelad i Hittarp 2012-03-23
Inspelning: Mats Rellmar
Foto: Thomas Svanberg


Gråsparv
Gråsparv
Passer domesticus
Inspelad i Helsingborg 2009-05-31
Inspelning: Mats Rellmar
Foto: Patrik Wantzin


Pilfink
Passer montanus
Inspelad i Lervik oktober 2012
Inspelning: Mats Rellmar
Foto: Tommi Sandberg


Bofink
Bofink
Fringilla coelebs
Inspelad i Pålsjö skog 2009-06-01
Inspelning: Mats Rellmar
Foto: Tommi Sandberg


Grönfink
Grönfink
Carduelis chloris
Inspelad i Lerhamn 2010-03-06
Inspelning: Mats Rellmar
Foto: Ronny Svensson


Steglits
Carduelis carduelis
Inspelad i Rögle april 2013
Inspelning: Mats Rellmar
Foto: Affe Petersson


Hämpling
Hämpling
Carduelis cannabina
Inspelad i Farhult 2010-05-13
Inspelning: Mats Rellmar
Foto: Tommi Sandberg


Bändelkorsnäbb
Loxia leucoptera
Inspelad vid Västersjön i oktober 2011
Inspelning: Mats Rellmar
Foto: Ronny Svensson


Mindre korsnäbb
Loxia curvirostra
Inspelad på Kullaberg i augusti 2011
Inspelning: Mats Rellmar
Foto: Affe Petersson


Rosenfink
Carpodacus erythrinus
Inspelad på Kullaberg 2009-05-21
Inspelning: Mats Rellmar
Foto: Oskar Lindberg


Domerre
Pyrrhula pyrrhula
Inspelad i Hittarp mars 2013
Inspelning: Mats Rellmar
Foto: Ronny Svensson


Gulsparv
Emberiza citrinella
Inspelad i Vegeholm 2009-06-24
Inspelning: Mats Rellmar
Foto: Ronny Svensson


Sävsparv
Sävsparv
Emberiza schoeniclus
Inspelad i Hasslarp 2010-07-28
Inspelning: Mats Rellmar
Foto: Rolf Helmersson
Kontakta KOF