Välkomna till Bo02 - pilgrimsfalkarna i Helsingborg

1 jan

Så här på årets första dag finns inte så mycket att berätta. Det blåser dock riktigt hårda NV-vindar med stormstyrka i byarna. Inget som påverkar våra falkar i hamnen som är vana vid denna typ av väder.

Paret har setts då och då under den gångna hösten, men är som vanligt tämligen "osynliga".

10 april

Under våren har vi inte haft möjlighet att externt (via webben) följa våra falkar i hamnen. Hur det kommer att bli framöver är oklart. Omorganisationer och teknikförändringar är några faktorer som vi måste ta hänsyn till. Men vi hoppas eventuellt kunna förmedla en del internt tagna bilder framöver. Vi får se hur det utvecklar sig.

I vart fall ser det ut "som vanligt" vid den här tidpunkten av året. Allt tyder på att paret är i fulll gång med häckningen och kanske är i inledningsskedet av ruvningen.


Ogynnsamma förutsättningar för att fotografera, dock ett försök att dokumentera honan (foto: Christer Strid)

Vid ett besök som jag gjorde den 6 april sågs honan vid ett par tillfällen då hon gjorde ett par snabba utflykter från bolådan. Dock kunde jag inte läsa av hennes ev. ringar. Men min bedömning är att det är samma hona, dvs Linnea, som häckat de senaste åren.

- Christer Strid -

Filmklipp

En del händelser kan vara trevliga att bevara i form av rörliga bilder. Här kommer du i fortsättningen att kunna hitta en del filmklipp.

Tillbakablick på året 2017

Hur det är att hjälpas åt med ruvningen kan man fundera över här!

Hur kunde det låtit i bolådan om man lagt lite mänskliga aspekter på det hela, kanske så här!

Frågor och kommentarer ...

... om pilgrimsfalkarna och om BO.02-projektet - hänvisas till Christer Strid eller skriv i falkparets gästbok.

Bilder och information från tidigare häckningssäsonger.

Lantmännens personal och ett antal frivilliga bevakar området kontinuerligt för att hjälpa falkarna.

Pilgrimsfalksprojektet döpt till BO.02 är ett samarbetsprojekt mellan Kullabygdens Ornitologiska förening (KOF), Lantmännen och Falkprojektet som ingår i Svenska Naturskyddsföreningens rikstäckande verksamhet.

KOF!!!     Lantmännen

 

Stöd verksamheten för pilgrimsfalkarna!

Bli medlem i Kullabygdens Ornitologiska Förening!

Kontakta KOF