Välkomna till Bo02 - pilgrimsfalkarna i Helsingborg

12 nov - kontroller

Under sensommaren, då årsungarna börjar röra på sig, och fram under hösten ser vi ganska många pilgrimsfalkar, kanske då framför allt på Kullahalvön.


Liten lila höger ben respektive stor lila vänster ben (foto: Dan Persson)

Nu under oktober och november har ett par riktigt intressanta iakttagelser gjorts av färgmärkta falkar. Jag har varit i kontakt med Tommy Järås på Falkprojektet och vi har försökt att om möjligt få fram lämpliga individer på dessa två falkar.

Den 31 oktober fotograferade Dan Persson en ringmärkt falk ute i Stureholmsområdet. Individen var märkt med liten lila höger och stor lila vänster, alltså 2017 års falkmärkning.


99% chans att det är en hane född 2017 i Bohuslän (foto: Dan Persson)

Om man tittar närmare på ringarna så är det troligen ett G på den stora ringen. Tecknet ovanför G ser ut som ett litet streck "-". Det finns 6 individer 2017 med G underst och en har dessutom -G och det är dessutom den enda av dessa 6 som är märkt som hane och den skulle i så fall komma från lokal FF i Bohuslän.

Dan fotograferade ytterligare en pilgrimsfalk i dagarna, närmare bestämt den den 2 november vid Stureholms gård. Vad man kan se av bilden är det troligen en hane och han är inte ringmärkt, i vart fall inte på höger ben och är i så fall troligen ingen "projektfalk".


Ingen "projektfalk" (foto: Dan Persson)

Ytterligare en färgmärkt falk har setts i samma område och tyvärr även ute bland vindmöllorna runt Rögle och Västraby. Karl-Erik Söderqvist såg denna falk den 6 november.


Är det en av "våra egna"? (foto: Karl-Erik Söderqvist)

Att det är ett A överst på stora ringen är klart och troligen är färgen även röd överst. Men, undrar om det är en tvåfärgad ring med blått under det röda eller om hela ringen är röd? Ser kanske ut som röd/blå? Den lilla ringen är ritigt knepig. Är den blå eller lila? Eller någon helt annan färg, i så fall är det ingen skandinavisk falk. Man kan nog inte utesluta att den stora ringen är lila istället för röd och den lilla blank eller blå. Då är den från 2012 och skulle kunna vara våran egen AS dvs. Hampus, men ett 10 tal till finns att välja på de aktuella året.

Det känns som om det är läge att spana vidare och förhoppningsvis kunna få fram ytterligare fotobevis.

- Christer Strid -

Filmklipp

En del händelser kan vara trevliga att bevara i form av rörliga bilder. Här kommer du i fortsättningen att kunna hitta en del filmklipp.

Tillbakablick på året 2017

Hur det är att hjälpas åt med ruvningen kan man fundera över här!

Hur kunde det låtit i bolådan om man lagt lite mänskliga aspekter på det hela, kanske så här!

Frågor och kommentarer ...

... om pilgrimsfalkarna och om BO.02-projektet - hänvisas till Christer Strid eller skriv i falkparets gästbok.

Bilder från webbkameran 2018.

Bilder och information från tidigare häckningssäsonger.

Lantmännens personal och ett antal frivilliga bevakar området kontinuerligt för att hjälpa falkarna.

Pilgrimsfalksprojektet döpt till BO.02 är ett samarbetsprojekt mellan Kullabygdens Ornitologiska förening (KOF), Lantmännen och Falkprojektet som ingår i Svenska Naturskyddsföreningens rikstäckande verksamhet.

KOF!!!     Lantmännen

 

Stöd verksamheten för pilgrimsfalkarna!

Bli medlem i Kullabygdens Ornitologiska Förening!

Kontakta KOF