2002 - Pilgrimsfalkarna i Helsingborg

Häckningssäsongen 2002 - vad hände då?

En mycket god kontakt kunde etableras med Svenska Lantmännen i Helsingborgs sydhamn och lantmännens personal engagerade sig med stort intresse. Planer drogs upp för att sätta upp en bolåda samt en webkamera på anläggningens huvudbyggnad. Kontakter togs för att få hjälp med bolådor. De anställda på Lantmännen snickrade entusiastiskt för att bolådan skulle passa den plats som i samråd med Peter Lindberg (Projekt Pilgrimsfalk) utsetts som en lämplig placering.

Falkarna tycktes vara vana vid den normala aktiviteten i hamnen. Detta gjorde det också möjligt att ge oss tillfälle att läsa ringarna. Både honan och hanen visade sig vara svenska. Honan KORNELIA (Svart P0) är född på Kullaberg 1999 (i en kull med 2 ungar av honkön) och hanen RÅGER (Röd A2) är också född på Kullaberg men 2000 (i en kull med 4 ungar, 3 hanar och 1 hona). Bägge individerna har således samma föräldrar.

Bilden ovan på Kornelia är tagen av Thomas Friström, Natura Media.

Bilder från Sydhamnen i Helsingborg
 

Klicka på bilderna för att se dem i full storlek!

Lantmännens anläggning i Sydhamnen, Helsingborg

Lantmännens anläggning i Sydhamnen, Helsingborg. Fotograf okänd


Falkarnas bolåda sätts på plats
22 jan, falkarnas bolåda sätts på plats på Lantmännens anläggning i Sydhamnen i Helsingborg. Foto: Thomas Friström


Falkarnas bolåda fotograferad från kajen
22 jan, falkarnas bolåda sedd från kajen. Foto: Thomas Friström1 feb, falkarnas bolåda på silon. Foto: Thomas Friström1 feb, närbild på bolådan. Foto: Thomas Friström1 feb, webbkameran monteras. Foto: Thomas Friström1 feb, webbkameran på plats. Foto: Thomas Friström1 feb, webbkameran på plats. Foto: Thomas Friström

2 feb, bolådan i kvällsljus - i väntan på falkarna....


Roger 17 mars -02
17 mars, Råger på brandstegen vid silon i Sydhamnen Foto: Henrik Ehrenberg


Rågers ringar
17 mars, Rågers ringar. Foto: Henrik Ehrenberg14 april, Kornelia på brandstegen vid silon i Sydhamnen Foto: Henrik Ehrenberg


14 april, närbild på Kornelia Foto: Henrik Ehrenberg14 april, Kornelia äter Foto: Henrik Ehrenberg14 april, nya bolådan Foto: Henrik Ehrenberg

Bilder och information från tidigare häckningssäsonger.

© KOF 2002-2019
Ansvarig för sidan är KOF:s webbgrupp.
Sidan uppdatera 2019-01-02 av Christer Strid.