Skånes Ornitologiska Förening har har en kontaktperson i varje kommun som kallas kommunornitolog (KO). Kommunornitologernas lokalkunskaper är viktiga när vi ornitologer yttrar oss i olika sammanhang – inte minst när det gäller vindkraftsplaner. Här hittar du kontaktuppgifter till kommunornitologerna i KOFs verksamhetsområde.

Kategorier: