På SkOF:s (Skånes Ornitologisk förening) webbplats finns det bra information om upphittade fåglar och fågelholkar.KFV (Katastrofhjälp – Fåglar och Vilt) kan du kontakta om du har frågor om skadade fåglar.

Kategorier: