Välbesökt årsmöte på Erikslund
7 mars 2018Onsdagen den 7 mars höll KOF årsmöte för föreningens 48:e verksamhetsår 2017. Hela 64 medlemmar mötte upp på Hotell Erikslund utanför Ängelholm, vilket är dryga tiotalet fler än vid förra årets.

Avgående ordföranden Hans Nordius ledde årsmötet och gick efter inledande formaliteter igenom årets verksamhetsberättelse, som årsmötet godkände. Därefter presenterade vice ordförande Thomas Terne (i kassören Annelie Dahlqvists frånvaro) resultat- och balansräkning, varpå en av föreningens två revisorer Jonas Nykvist föredrog revisorernas berättelse. Årsmötet godkände resultat- och balansräkning och medgav styrelsen ansvarsfrihet för 2017.

Därpå val. Mats Peterz valdes till ny ordförande i KOF på två år, och de tre ordinarie styrelseledamöterna Tommi Sandberg, Thomas Terne och Oskar Lindberg valdes om på två år. Två styrelsesuppleanter valdes på ett år: Håkan Johansson (omval) och Karl-Erik Söderqvist (nyval). Till föreningens revisorer valdes på ett år Jonas Nykvist (omval) och Lars-Bertil Nilsson (nyval), och Anders Henriksson valdes om som revisorssuppleant. Thomas Svanberg och Ulrik Alm valdes båda om som ledamöter i valberedningen.

Årsmötet beslutade också om oförändrad medlemsavgift, och under övriga frågor informerade Hans Nordius kort om den kommande inventeringen av brandkronad kungsfågel, med hänvisning till mer information här på hemsidan. Och därmed var själva årsmötet slut – men inte årsmöteskvällen med KOF.

Hans Nordius avtackades för sina fem år som ordförande (varav 4 som vald, 1 som adjungerad) med blommor, gåva och en mycket varm applåd, och detsamma fick ej närvarande Klas Lindell för sina två år som styrelsesuppleant och dito Lisbeth Westerblad för mångårigt engagemang som revisor.

Efter en fikapaus med lotteri var det dags för bildvisning, eller snarare reseskildring. Tommi Sandberg berättade inte bara i bild utan även med ljudinspelningar och filmklipp om sin och Ulrik Alms resa till Zambia hösten 2016 – ett mycket såväl intressant som underhållande föredrag som på bästa sätt avrundade kvällen.

Text: Tobias Christoffersson
Foto: Anna-Lena Harmsund


Kontakta KOF