Bjuvs reningsverk och Åvarp
20 januari 2019

KOFare på Bjuvs reningsverk. Foto: Totta Sandberg

Vinterfågelturer kan lätt bli fler deltagare än rader på artlistan. Inget att "sörja" över - sådant är livet som skådare på våra breddgrader. Vi började vid Bjuvs reningsverk som - när det är riktigt bister vinter - erbjuder öppet och näringsrikt vatten. Idag, med ganska milt vinterväder, var det ganska typiska arter, gräsänder, en handfull krickor, ett litet gäng knipor. Ormvråk i kanten, en tornfalk ryttlade bortåt Hyllingehållet.

Sen drog gruppen - över 30 pers - vidare mot Vrams ängar där 8 glador några kanada- och grågäss samt en flock sånglärkor mötte.

Strömstare. Foto: Nellie Gustavsson

Ett isigt och snövitt stenbrott i Åvarp blev exkursionens huvudmål. Oskygga trädkrypare bjöd på klättershow, tre stjärtmesar drog förbi tillsammans med några kungsfåglar. Strömstaren knixade i den iskalla bäcken och Åvarps karaktärsfågel, stenknäcken, visade upp sig som sista art för dagen. 12 ex dessutom!

Tack Lasse Karlsson för trevligt och initierat ledarskap.


Text: Ulrik Alm och Thomas Wallin
Foto: Nellie Gustavsson (strömstare) och Totta Sandberg (gruppbild)
Kontakta KOF