Exkursion till Bjuv och Båvs stenbrott
21 januari 2018Lasse Karlsson han kan locka folk han! En stilla gråmulen blötvinterdag så kommer det 26 deltagare för att bli guidade av denna legend. Det blev också så att Ulrik Alm "sidekickade" honom mycket bra. Två legender på samma dag och i Bjuv. KOF kan leverera!Inte mycket med fågel kring reningsdammarna vid Bjuv. Ett par krickor och en forsärla blev det där. Men utanför grinden över åkrarna så fick vi ihop fem arter rovfågel: blå kärrhök, fjällvråk, sparvhök, tornfalk coh röd glada. Ormvråken kom lite senare.

Sedan in till Båvs stenbrott där det blev lite rörigt med parkering av 11 bilar - och dessutom några hästar som ville komma fram. Bland det som stack ut under vandringen var 3 strömstarar utmed Hallabäcken.
Text och foto:
Totta Sandberg


Kontakta KOF