Fågelskådningens dag
5 maj 2019


Helsingborg, Fredriksdal

Fågelskådningens dag. Foto: Totta Sandberg

Säkert mellan 80-90 pers följde oss.

Fredriksdal har väl med åren tappat en aning i artsammansättning och antal. Inga tofsvipor - odlade fält "nerlagda", ladusvalan har inte tillträde till ladan, stenskvättan trivs inte riktigt längre. Men oavsett detta funkar området bra för en vandring inom detta arrangemang.

Urval obsar: ormvråk, tornfalk, glada, större hackspett, stenknäck, svarthätta, rödhake, sädesärla, taltrast, gransångare.

Goda medguider tackas härmed, Totta Sandberg, Leif Olsson, Mikael Jönsson, Gustaf Persson och Lars-Bertil Nilsson.


Text: Ulrik Alm
Foto: Tommi SandbergÄngelholm, Kronoskogen

Fågelskådningens dag. Foto: Anna-Lena Harmsund

Kall, kall morgon och morgontidig start avskräckte inte de KOFare som medverkade på Fågelskådningens dag i Ängelholm. Vandringen längs Rönneå, från Roddklubben ut till järnvägsbron i Skälderviken och tillbaka, bjöd på mycket fågelsång.

Talrikast var svarthättorna vars klara flöjttoner hördes längs hela vandringen. Nästan lika många var de sjungande gärdsmygarna som har ett riktigt bra år efter flera milda vintrar. Nyanlända grönsångares drillar hördes flera gånger – lite mer avlägset sjöng ärtsångare och trädpiplärka.

En röd glada gjorde en elegant uppvisning och några flockar med vitkindade gäss drog mot nordliga häckningsplatser.

Fikapausen vid åkanten fick besök av ett gräsandpar som stolt visade upp femton små dunungar.

En riktig skön och solig fågelmorgon summerade vi när vi skiljdes åt efter några timmars skådande!

Anna-Lena Harmsund och Thomas WallinText: Thomas Wallin
Foto: Anna-Lena Harmsund


Kontakta KOF