Exkursion till Ruveröd och Räfshalen
1 juli 2018

Fjärilsexkursion. Foto: Tommi Sandberg

Slåtterängen Räfshalen och området runt kvarnen i Ruveröd (båda lokalerna belägna strax norr om Riseberga) var dagens mål när 18 KOFare samlades vid Spångens gästis på morgonen. Fjärilar och trollsländor stod på programmet och dagens ledare Bengt Hertzman, välkänd både som KOFare och som aktiv i Naturskyddsföreningen, välkomnade oss.

Längs vandringsleden mot Ruveröd flög flera mindre korsnäbbar och svarthättor, trädgårdssångare och gärdsmygar sjöng. Här var inte så många insekter att beskåda, men det förändrades snabbt när vi kom fram till Ruveröds kvarn och Ybbarpsån. Silverstreckade pärlemorfjärilar och kartfjärilar sökte nektar bland blommorna, några eksnabbvingar flög högt i ekarnas kronor men kom också ner och lät sig beskådas på närmaste närhåll. Nära var också både blå och blåbandade jungfrusländor och den stenflodtrollslända som snällt poserade för fotograferna. Förberedelserna för Möllans dag, som skulle firas under dagen, var i full gång och vi fick välvilligt se den gamla kvarnen även från insidan.

Fjärilsexkursion. Foto: Tommi Sandberg

Efter att ha beskådat en majestätiskt förbiflygande sälgskimmerfjäril tillbringades resten av dagen på slåtterängen Räfshalen. Här var det väldigt torrt och blomsterfattigt men detta till trots flög många fjärilar. Ängs- och älggräspärlemorfjärilar, ljung- och hedblåvingar och vitfläckiga guldvingar hamnade i Lennart Engmans håv och visades mycket pedagogiskt upp. På de få åkerväddar som blommade klängde mindre bastardsvärmare och ängsmetallvingar. En mindre sjötrollslända försökte gömma sig i växtligheten, en myrtrollslända och några gulfläckade glanstrollsländor jagade frenetiskt efter något ätbart.

En go dag med trevliga deltagare och spännande upptäckter (precis som det brukar vara på KOFs exkursioner…) blev det – tack Bengt för trevligt och initierat ledarskap!


Text: Thomas Wallin
Foto: Nellie Gustafsson och Totta Sandberg


Luktgräsfjäril och silverstreckad pärlemorfjäril. Foto: Nellie Gustafsson
Artlista fjärilar - 21 arter

Ängsmetallvinge
Mindre bastardsvärmare
Mindre tåtelsmygare
Kålfjäril
Rovfjäril
Rapsfjäril
Citronfjäril
Ljungblåvinge
Hedblåvinge
Vitfläckig guldvinge
Eksnabbvinge
Silverstreckad pärlemorfjäril
Ängspärlemorfjäril
Älggräspärlemorfjäril
Kartfjäril
Amiral
Sälgskimmerfjäril
Kvickgräsfjäril
Kamgräsfjäril
Luktgräsfjäril
Slåttergräsfjäril

Stenflodtrollslända. Foto: Nellie Gustafsson
Artlista trollsländor - 14 arter

Pudrad smaragdflickslända
Blåbandad jungfruslända
Blå jungfruslända
Flodflickslända
Ljus lyrflickslända
Mörk lyrflickslända
Sjöflickslända
Röd flickslända
Brun mosaikslända
Stenflodtrollslända
Gulfläckad glanstrollslända
Myrtrollslända
Fyrfläckad trollslända
Mindre sjötrollslända


Kontakta KOF