Måndagsexkursion till Grytskären
1 april 201938 KOFare slöt upp på årets första måndagsexkursion som gick till Grytskär/Ranarps strand.

Ejdrar. Foto Paul Ork

Ängspiplärka. Foto Paul Ork

Vårfåglar stod på önskelistan och en hel del sådana blev det; vadare som strandskata, rödbena och storspov. Två skäggdoppingar i sommardräkt och flera sädesärlor. Sånglärkor och ängspiplärkor sjöng.

På kustängen betade flera vitkindade gäss och grågäss och bland dem hittade vi en ensam bläsgås. Snatter-, bläs- och gräsänder simmade utanför tillsammans med flera krickpar och bland dykänderna såg vi små- och storskrake, ejder och knipa.

Trutar och skarvar. Foto Trutar och skarvar

Dessutom var vädret behagligt – sol från klarblå kvällshimmel som på slutet blev vackert guldfärgad. Kort sagt; en lyckad skådarkväll!

Läs mer om Grytskären och Ranarps strand här.


Text: Thomas Wallin
Foto: Paul Ork


Artlista - 33 arter
Knölsvan
Bläsgås
Grågås
Vitkindad gås
Gravand
Bläsand
Snatterand
Kricka
Gräsand
Ejder
Knipa
Småskrake
Storskrake
Skäggdopping
Storskarv
Gråhäger
Strandskata
Tofsvipa
Storspov
Rödbena
Skrattmås
Fiskmås
Gråtrut
Havstrut
Ringduva
Sånglärka
Ängspiplärka
Sädesärla
Koltrast
Kaja
Råka
Kråka
Grönfink


Kontakta KOF