Måndagsexkursion till Grytskären
23 april 2018

Måndagsexkursion till Grytskären. Foto: Anna-Lena Harmsund

Vi var 23 KOF'are som trotsade de mycket friska vårvindarna och besökte Grytskären på måndagkvällen.

Sånglärkor och storspovar stod för sångunderhållningen när vi trots blåsten fick en fin kväll på stranden. Även en småspov hördes och sågs landa på ett fält en bit bort. Bland vadarna kan även nämnas strandskata, tofsvipa, rödbena och gluttsnäppa.

En hel del änder simmade bland stenarna vid strandkanten, framförallt simänder, (vi fick med alla utom årta). Gräsand, snatterand, skedand, bläsand, kricka och, roligast, en flock med 10 st stjärtänder som bjöd på fina obsar när de simmade och flög några rundor på behagligt avstånd.

Hämpling, stenskvätta och sädesärla födosökte bland tången och i vattnet utanför fiskade bland annat kentsk tärna och fisktärna.

På stranden och innanför på fälten var det rätt många gravänder som ägnade sig åt diverse aktiviteter såsom att födosöka, jaga och uppvakta varandra. I övrigt en hel del ejder i småflockar som drog fram och åter över Skäldervikens vatten.

Tack för en bra kväll.

// Anna-Lena, Thomas och Lars

Text och foto: Anna-Lena Harmsund


Kontakta KOF