Måndagsexkursion till Hasslarp
9 april 2018Måndagsexkursionen med utgångspunkt från Helsingborg gick till Hasslarps dammar och var välbesökt - 26 personer hade samlats i kvällningen.

Gott om änder i de södra dammarna såsom bläsänder, krickor, snatterand (14 par), skedand (1 par) samt årta (1 par).Kvällens höjdare var nog ändå den havsörn som gled in över dammarna och efter en lov slog ett byte. Tyvärr på baksidan av dammarna så vi såg aldrig vad det var.

Text: Thomas Svanberg
Foto: Tommi Sandberg


Kontakta KOF