Måndagsexkursion till Hasslarp
29 april 2019

Måndagsexkursion till Hasslarps dammar. Foto Oskar Lindberg

Denna fina vårkväll var Hasslarps dammar målet. Micke och Oskar visade ett 30-tal deltagare det rika fågellivet.

Gök hördes nästan direkt. Vi började vår vandring vid den långa plattformen där det var bra med fågel: årta, kricka, bläsand, vigg och sångsvan. Även flera vadare som brushanar, gluttsnäppa och drillsnäppa.

Sävsparv vid Hasslarps dammar. Foto Oskar Lindberg

Under vandringen till andra plattformen sågs och hördes lövsångare och gransångare, sävsparvar visade sig fint. Även bra med ladusvala. En ung bläsgås fick vi också se.

Måndagsexkursion till Hasslarps dammar. Foto Oskar Lindberg

Exkursionen slutade vid 20.15. Nöjda och glada åkte vi hem efter en fågelrik kväll där vi såg 57 arter.


Text: Micke Jönsson
Foto: Oskar Lindberg


Kontakta KOF