Måndagsexkursion till Hasslarp
5 augusti 2019

Exkursion i Hasslarp, foto Thomas Wallin
Foto Thomas Wallin

KOF:s måndagsexkursioner i april och maj har blivit otroligt uppskattade. Vid vårens sista måndagsexkursion var vi några som önskade att vårens exkursioner skulle få en fortsättning och därför är det RIKTIGT roligt att KOF beslutat sig för att köra måndagsexkursioner i augusti och september och att vårens duktiga ledare ställer upp!

Därför var det den 5 augusti den allra första sensommarmåndagsexkursionen i KOF:s historia! En vacker sommarkväll med runt 20 grader och riktigt fint skådarljus för de drygt 30 skådare som samlades vid Hasslarps dammar. Vi började vid den bortre plattformen och Micke fick sicksacka mellan stativbenen för att hjälpa alla intresserade.

Skedand, smådopping och rörhöna - foto Paul Ork
Skedand, smådopping och rörhöna - foto Paul Ork

Under kvällen fick vi höra en blandning av vårsång, lockläten och ungars tiggande. Vi såg fåglar med sommardräkten kvar och andra mer eller mindre i höstdräkt samt förstås en mängd årsungar:
- grönbena, med prickar på ryggen, ögonbrynsstreck förbi ögat
- skogssnäppa, med mörk rygg, skarp färggräns mellan rygg och mage och ögonbrynsstreck som slutar vid ögat
- gluttsnäppa, ljus och stor med svagt uppåtböjd och ganska lång näbb
- drillsnäppa, med ljus kil som går uppåt ryggen framför vingen
- mindre strandpipare, spensligare och med mer utdragen kropp än sin större släkting


Dessutom 1 mosnäppa, 1 enkelbeckasin, tofsvipor, 1 rörhöna med unge, sothönor, 7 smådoppingar, gråhakedopping med unge, 1 skedand, gräsänder, knölsvan, grågås, storskarv, sädesärla, gulärla, steglits, ladusvala, gråtrut, skrattmås och starflockar.

Skogssnäppa och gråhäger - foto Nellie Gustafsson
Skogssnäppa och gråhäger - foto Nellie Gustafsson

Vi gick en runda in bland dammarna mot sockerbruket medan solen drog sig allt längre ner i den vindstilla sommarkvällen.

En trolig lövsångare visslade, gräshoppsångaren svirrade och en rörsångare filade på några korta stavelser av vårsången. Gulsparven räknade till sju. Ringduvan sjöng optimistiskt på sin vårsång. 2 hägrar hängde i ett dött träd. Dessutom kricka, vigg, hämpling, gök och sävsparv.

Gråhäger och grönbena - foto Paul Ork
Gråhäger och grönbena - foto Paul Ork

Flera fjärilar och sländor förgyllde kvällen som trots vårsång ändå handlade mycket om höstflytt - för många fåglar den långa resan till Afrika. Stort tack till kvällens ledare Mikael Jönsson.


Text: Elsbeth Rynegardh
Foto: Nellie Gustafsson, Paul Ork och Thomas Wallin


Kontakta KOF