Katastrofhjälp Fåglar och Vilt

Katastrofhjälp Fåglar och Vilt (KFV) är ett riksförbund, bestående av ett 40-tal lokalföreningar och rehabiliterare spridda över hela landet, som arbetar med rehabilitering av fåglar och vilt.

KFV:s kontaktpersoner jobbar ideellt och hjälper till med rådgivning och eventuellt omhändertagande av skadade djur på sin fritid. De kör inte akut till den plats där det finns ett skadat djur, men det går bra att kontakta dem för att rådgöra om hur man ska göra och vem som ska göra vad.

Vad kan du göra?
Vad ska du tänka på om du hittar en skadad fågel eller ett annat djur?
- ta reda på vilken art det är! Ta gärna ett foto!
- anteckna exakt plats, tid och andra omständigheter!
- du får själv ta hand om ett skadat djur under 48 timmar. Under den tiden kan du kontakta KFV, om fortsatt vård/rehab behövs.
- ibland underlättar det för KFV om du, efter överenskommelse, kan köra fågeln/djuret till dem.

Kontakt
Om du har sett eller hittat ett skadat djur kan du kontakta KFV i KOF-området via e-post nordstrom.bi(a)telia.com eller via mobil 076-042 60 06 (klockan 08-20).

Vill du läsa mer om KFV kan du göra det på: www.kfv-riks.se
Kontakta KOF