KOF-exkursion till Klarningen
22 april 2018

Fågeltornet vid Klarningen, foto Thomas Wallin

Havsörn vid Klarningen, foto Paul Ork

Trångt, trångt blev det när drygt 15 KOF:are äntrade fågeltornet vid Klarningen på morgonen. Jan Skidell välkomnade till sina hemmamarker och visade direkt på en fin gammal havsörn som från sitt favoritträd hade full koll på både gästande skådare och fåglar.

Ute över våtmarken jagade ca 70 svalor fram – flest ladu- men även många hussvalor och tre backsvalor. Minst fem årtor visade upp sig fint, både flygande och simmande. Tillsammans med dessa 15 sked- och 5 snatteränder.

Grågås och rödbena, foto Paul Ork

Även vadarna var många; rödbenorna flest, de tillhör förmodligen de lokala häckarna liksom det mindre strandpiparparet som smög i strandkanten. Några grönbenor flög upp med karaktäristiskt ”jiff”ande och en svartsnäppa hördes några gånger.

Tre gulärlor fanns plötsligt på plats och en pilgrimsfalk samt en brun kärrhökshona gjorde ett kort besök. Tranan som skickligt dolde sig i det höga gräset hade förmodligen partnern liggande på bo i närheten.

En mycket givande skådarförmiddag med många spännande arter blev det. Tack Jan för trevlig guidning!

Läs mer om Klarningen här.


Text: Thomas Wallin
Foto: Paul Ork och Thomas Wallin


Kontakta KOF