KOF-dagen 2018
16 september 2018

KOF-dagen 2018. Foto Totta Sandberg

KOF-dagen 2018. Foto Totta Sandberg

KOF-dagen 2018. Foto Totta Sandberg

Trevlig gemenskap och riktigt bra höststräck fick de ca femtio KOF:are som tagit sig till Utvälinge och KOF-dagen uppleva. Glesa flockar med bo- och bergfinkar drog hela tiden mot sydväst och mot den blå himlen var rovfågelsträcket imponerande; ca 500 ormvråkar passerade, uppblandade med bivråkar, sparvhökar, bruna kärrhökar, fiskgjusar samt en blå kärrhökshane och en lärkfalk. Ute på Skäldervikens vatten dök både svarthake- och smådoppingar och från vassen hördes skäggmesar.

KOF-dagen 2018. Foto Totta Sandberg

Fågelvärdar var utplacerade både på Sandön och på bryggan ditut och därifrån rapporterades bla sandlöpare, kustsnäppor och kustpipare samt duvhök och kungsfiskare.

79 arter summerades till slut, se hela artlistan här.

KOF-dagen 2018. Foto Totta Sandberg

Mellan allt skådande bjöd föreningen på kaffe och nybakade kanelbullar och vid lunchtid kom grillarna fram.

Tipsrundan med frågor för både små och stora KOFare var klurig… se de rätta svaren här. Dagens vinnare publiceras inom kort.

Text: Thomas Wallin
Foto: Totta Sandberg
Svar tipsrunda – barn
1. (2) havsörn
2. (X) gråhäger
3. (1) mesar
4. (1) kattuggla
5. (X) spyboll
6. (2) västra/södra Afrika
7. (X) naturreservat
8. (2) spillkråka
9. (X) stjärtmes
10. (1) röd glada
11. (2) ”tunnel i marken”
12. (1) skäggdopping
13. (2) skäggmes


Svar tipsrunda – vuxna
1. (x) roskarl
2. (x) albatross
3. (2) gök
4. (x) sothöna
5. (2) nattskärra
6. (x) 30
7. (2) svartpannad törnskata
8. (2) fältpiplärka, tornuggla och tofslärka
9. (1) tornseglare
10. (2) större skrikörn
11. (2) göktyta
12. (x) steglits
13. (2) 1 020 mil

Läs frågorna

pil upp
KOF-dagen 2018. Foto Totta Sandberg

Artlista - 79 arter

Knölsvan
Grågås
Kanadagås
Vitkindad gås
Bläsand
Kricka
Gräsand
Ejder
Knipa
Småskrake
Smådopping
Svarthakedopping
Storskarv
Gråhäger
Bivråk
Röd glada
Brun kärrhök
Blå kärrhök
Duvhök
Sparvhök
Ormvråk
Fiskgjuse
Tornfalk
Lärkfalk
Strandskata
Större strandpipare
Kustpipare
Tofsvipa
Kustsnäppa
Sandlöpare
Kärrsnäppa
Brushane
Enkelbeckasin
Myrspov
Storspov
Svartsnäppa
Gluttsnäppa
Rödbena
Skrattmås
Fiskmås
Gråtrut
Havstrut
Tamduva
Ringduva
Kungsfiskare
Större hackspett
Sånglärka
Backsvala
Ladusvala
Hussvala
Trädpiplärka
Ängspiplärka
Gulärla
Sädesärla
Buskskvätta
Stenskvätta
Koltrast
Björktrast
Dubbeltrast
Gransångare
Skäggmes
Svartmes
Blåmes
Skata
Kaja
Råka
Kråka
Stare
Gråsparv
Pilfink
Bofink
Bergfink
Grönfink
Steglits
Grönsiska
Hämpling
Stenknäck
Gulsparv
Sävsparv

pil upp
Kontakta KOF