Måndagsexkursion till Örby ängar
26 augusti 2019

Örby ängar - foto Magnus Persson Foto Magnus Persson

Samling vid Olympiaskolan i Helsingborg. De flesta, av drygt 20 deltagare, hade tagit sig ut till Örby ängar och parkeringsplatsen vid fotbollsplanerna på egen hand. Thomas Terne ledde exkursionen med gott stöd från Bengt Andersson, tack.

Solen glittrade i Öresund och vattnet låg nästan spegelblankt. Värmen från de senaste dagarnas högtryck ligger kvar och temperaturen på vägen till exkursionsmålet var på drygt +27 grader. Tyvärr var vädret inget som gagnade fågellivet och rastande tättingar i buskagen var få. Dessutom var det kanske lite väl tidigt på flyttningssäsongen. Senare i september sträcker det över bland annat mycket fink, särskilt vid ostliga vindar, som Bengt påtalade.

Sädesärlor - foto Paul Ork
Sädesärlor - foto Paul Ork

Vi tog oss uppför Landborgsbranten och gick norrut längs kanten till Sundsgårdens folkhögskola. I luften jagade mest ladusvalor och några tornseglare strök förbi. I en björk med anslutande buskage nedanför skolan klängde flera svårskådade sångare (gran-/lövsångare) och blåmes. Turen gick vidare till vägen/stigen genom det nedlagda skjutfältet. I buskagen fanns enstaka sångare, bland annat en rörsångare.

Vi promenerade vidare till stranden strax söder om småbåtshamnen på Råå. Här var det livligare med fågel, men ack så många badgäster som störde kvällsstämningen för de som väntat sig lugn och ro! Trut och mås hade dragit sig ut från land och eventuella, rastande vadare uppehöll sig troligen längre söderut på stranden. Unga sädesärlor på insektsjakt blandade sig med badfolket och i vresrosbuskagen uppehöll sig grönfink för kvällsmålet bestående av nyponkärnor.

Gulärla - foto Paul Ork
Gulärla - foto Paul Ork

Kvällens stora behållning på fågelfronten var en flock av gulärlor som sträckte förbi, minst ett 100-tal. Och det blev fler senare, totalt upp mot 500 ex.

Vi vandrade åter mot samlingsplatsen. På färden kunde vi följa solnedgången som färgade ängsgräset vackert. Ett flertal flockar av gulärlor drog söderut längs kusten i skymningsljuset, en sparvhök flög förbi och i dråget med vass/sälg hördes en vattenrall. Inalles blev det ca 25 fågelarter.

Solnedgång över Öresund - foto Paul Ork
Solnedgång över Öresund - foto Paul Ork

Trots en fågelfattig kväll och skrän från badande och fotbollsspelare var deltagarna nöjda. Naturscenerierna på Örby ängar är en upplevelse i sig som för kvällen förstärkts av en magisk solnedgång över ett stilla sund.


Text: Thomas Terne
Foto: Magnus Persson och Paul Ork


Kontakta KOF