Måndagsexkursion till Örby ängar
21 maj 2019

Måndagsexkursion till Örby ängar. Foto Totta Sandberg
Foto Totta Sandberg

19 personer njöt av vårfåglar och fina miljöer på Örby.

Gök på måndagsexkursion till Örby ängar. Foto Paul Ork
Gök (foto Paul Ork)

Kamgräsfjäril och tistelfjäril (foto Totta Sandberg) samt mindre guldvinge (foto Paul Ork)

Lars-Bertil Nilsson guidade och här nämner jag några av arterna vi fick se/höra i kronologisk ordning från parkeringen vid fotbollsplanen: Näktergal, kärrsångare, gransångare, rörsångare, grönfink, ärtsångare, törnsångare, sävsparv, steglits, stenskvätta, hus- och ladusvala (dock ingen tornseglare), gråsiska, järnsparv, gök (som bjöd på närobs) och slutligen vitkindade gäss (två flockar på ca 300 resp 500 individer).

Tack till Lars-Bertil för trevligt berättande mellan obsarna och till de engagerade exkursionsdeltagarna.


Text: Thomas Blomsterberg
Foto: Paul Ork och Totta Sandberg


Kontakta KOF