Måndagsexkursion till Ören, Strandbaden
2 september 2019

KOFare vid Ören i Strandbaden - foto Ulrik Alm Foto Ulrik Alm

Ett 15-tal skådare samlades på parkeringen vid City Gross i Höganäs för vidare färd mot Strandbaden och Ören där. Ör lär vara ett äldre ord för stenig halvö som går ut från kusten. Något som det finns gott om längs Öre-sund. Ytterligare några anslöt på plats så vi blev väl ett knappt 20-tal. Ledare var Ulrik Alm med bistånd av Micke Jönsson.

Solnedgång över Öresund - foto Paul Ork
Aftonljus över Öresund - foto Paul Ork

Vi närmade oss Ören från norr. Ute över Öresund drev regnskur på regnskur mot norr förr att sedan svänga österut in i Skälderviken. Dramatiskt landskap i gulrött aftonljus med blygrå skyar, skurar, vita vågtoppar och svart tånglinje längs vattnet i tungt grått. Magiskt vackert.

Vinden pressades uppåt av barrträdsridån i öster. Där tycktes kråkor, kajor och råkor roa sig i uppvindarna. En sparvhök drog förbi från väster mot öster. Ute på vågorna sågs krickor, ejder, gräsand, knipa, och en skedand noterades också.

Vitfåglar lyste kritvita i det dramatiska ljuset. Ungfåglar som mer adulta i varierande dräkter precis som ejdrarna. En skäligen misstänkt silltrut hittades, men avskrevs till sist som en ung havstrut av Micke. Dock blev vi ett tag senare helt eniga kring att en vitfågel verkligen var en silltrut. Dessa ska ju snart iväg långt söderöver till Afrikas kuster.

Bland vadarna sågs och hördes drillsnäppa och rödbena. Några strandskator visslade förbi tätt tätt över vågtopparna.

Stenskvättor - foto Paul Ork
Stenskvättor - foto Paul Ork

Stenskvättor sågs på tångvallarna där de födosökte. En sista proviantering kanske inför flytten söderöver till Afrika. Några piplärkor flög i korta flog och satte sig nere i vegetationen, men sågs också på tångvallarna.

Drillsnäppor och tornfalk - foto Paul Ork
Drillsnäppor och tornfalk - foto Paul Ork

Efter en tur söderut längs och ner mot havskanten vände vi tillbaka norrut igen. En tornfalk ryttlade i sitt födosök mycket nära oss. I aftonljuset lyste hans övergump närmast ljusblå eller kanske som urtvättade jeans. Fascinerade iakttog vi hans födosök en god stund. Fascinationen var så stor att vi helt glömde allt kring oss inklusive en regnskur som snabbt närmade sig. Vi fick fly hals över huvud till bilarna några hundra meter bort. Väl vid bilarna var vi totalt genomblöta, men mycket nöjda med exkursionen trots allt.

På väg tillbaka mot parkeringen vid City Gross noterade vi att redan efter kanske 5-600 meter var marken helt torr. Vi hade lyckats hamna i centrum av en liten, men intensiv störtskur.

Stort tack till Ulrik & Micke för en instruktiv och genomtrevlig exkursion med rätt många arter på listan så här på höstkanten.


Text: Lasse Blychert
Foto: Paul Ork och Ulrik Alm


Kontakta KOF