Rapportera mer i ArtportalenKOF vill uppmana alla medlemmar och alla fågel- och naturintresserade som rör sig i vårt område att rapportera det ni ser och hör på Artportalen – och gärna så mycket som möjligt.

Data från Artportalen används ofta som underlag för olika beslut som rör naturvård, inte minst avverkning av skog. I det sammanhanget är verkligen så gott som alla obsar värdefulla! Inte bara enstaka fynd av rariteter utan även talrikare förekomst av vanligare arter under längre tid. Ju mer av fågellivet vi kan dokumentera genom att rapportera, ju större blir möjligheterna att skydda det.

Ett bra aktuellt exempel är Kronoskogen i Ängelholm. Kronoskogen finns även som valbar lokal i artportalen.

Har du frågor, eller behöver hjälp? Hör av dig! Dina obsar är värdefulla!


KOF´s styrelseKontakta KOF